Cúrsaí Gaeilge Ar Líne 2021

Cúrsaí Gaeilge Ar Líne 2021

SONRAÍ:
Tá rogha idir cúrsa lae nó oíche ar líne a dhéanamh linn agus leibhéil éagsúla ar fáil. Thíos feicfidh tú costas, fad, na foirmeacha cláraithe agus leibéil do na cúrsaí in éineacht leis an am, lá agus dáta tosaithe. Déantar na ranganna ar an ardán Zoom agus tá sé riachtanach go bhfuil do chuntas Zoom féin agat chun páirt a ghlacadh sa rang agus is féidir cuntas a chruthú saor in aisce ANSEO. Freisin roinntear nótaí agus ábhair ranga ar Google Drive.


CÚRSAÍ LAE 2021
Costas: €60 
Fad: 6 Seachtaine - 1 uair gach seachtain
Uaslíon Ranga: 14 duine
4 Leibhéal: 

1 New to Gaeilge ag tosú 01/02/2021 - Dé Luain @12.00-13.00
2 Bonnleibhéal | Basics ag tosú 02/02/2021 - Dé Máirt @12.00-13.00
3 Meánleibhéal | Intermediate - ag tosú 03/02/2021 - Dé Céadaoin @12.00-13.00
4 Ardeibhéal | Advanced ag tosú 04/02/2021 - Déardaoin @12.00-13.00CÚRSAÍ OÍCHE 2021
Costas: €120
Fad: 10 Seachtaine - 1.5 uair gach seachtain
Uaslíon Ranga: 14 duine
4 Leibhéal ar fáil:

1 New to Gaeilge - ag tosú 01/02/2021 - Dé Luain @18.30-20.00
2 Bonnleibhéal | Basics ag tosú 02/02/2021 - Dé Máirt @18.30-20.00
Meánleibhéal | Intermediate - ag tosú 03/02/2021 - Dé Céadaoin @18.30-20.00
Ardleibhéal | Advanced - ag tosú 04/02/2021 - Déardaoin @18.30-20.00CLÁRÚCHÁN:
Nuair a bhrúnn tú ceann de na foirmeacha cláraithe thuasluaite, tiocfaidh tú ar an leathanach cláraithe agus íocaíochta dár gcúrsaí - líon isteach do chuid sonraí, roghnaigh do chúrsa ón liosta, agus gheobhaidh tú rphost uainn i ndiaidh tamaillín le deimhniú go bhfuil tú cláraithe. Nóta: Tugann muid lascaine de 10% d'éinne atá mar mhac léinn lán-aimseartha, duine dífhostaithe nó pinsinéir seanaoise. Cuir rphost chuig ian@gael-linn.ie chun leas a bhaint as an lascaine seo. 


LEIBHÉIL:
Leanann ár gcúrsaí leibhéil TEG, is féidir tuilleadh eolais a fháil fúthhu sin anseo. Muna bhfuil tú cinnte faoi do leibhéal féin is féidir an Triail TEG a dhéanamh ANSEO.

1. New to Gaeilge (A1 TEG)
Tá an leibhéal seo do dhaoine nach bhfuil aon taithí acu leis an teanga go fóill agus atá ag iarraidh bunchlocha na teanga a fhoglaim ar nós, frásaí, seanfhocail, struchtúr bunúsach abairtí 
2. Bonnleibhéal | Basics (A1-A2 TEG)
Tá an leibhéal seo do dhaoine a bhfuil Gaeilge déanta acu ar scoil agus anois atá as cleachtadh. Foghlaimeoidh rannpháirtithe frásaí úsáideacha agus píosaí bunúsacha gramadaí chun abairtí a chur le chéile ag tógáil stór focal agus ag díriú ar mhuinín a ardú i labhairt na teanga.
3. Meánleibhéal | Intermediate (A2-B1 TEG)
Tá an leibhéal seo do dhaoine a bhfuil Gaeilge déanta acu ar scoil ach píosa beag níos deacra ná leibhéal a 2 agus beidh rannpháirtithe ag díriú ar líofacht sa mhéid Gaeilge atá acu agus ag foghlaim struchtúir abairte agus píosaí gramadaí níos casta. 
4. Ardleibhéal | Advanced (B1-B2 TEG)
Díreofar ar chúrsaí teanga níos deacra ag an leibhéal seo agus beidh rannpháirtithe ag díriú ar líofacht sa mhéid Gaeilge atá acu agus ag foghlaim struchtúir abairte agus píosaí gramadaí níos casta.


Má tá aon cheisteanna agat maidir le do leibhéal féin a roghnú, déan teagmháil le Ian - ian@gael-linn.ie.

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Coláistí Gaeltachta
Cúrsaí Eile

Cúrsaí do Dhaoine Fásta