Cúrsaí Gaeltachta

Suíomh an Chúrsa: 
Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair Ghaeltachta is láidre sa tír. Bíonn ranganna an chúrsa ar siúl in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (nó 'Ionad na hOllscoile' de réir Google Maps). Tá radharcanna ann nach bhfuil le sárú in áit ar bith, idir chnoic, tránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus tá sé ina cheantar láidir Gaeltachta.

An Cúrsa:
Maireann na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais; ón nglantosaitheoir go foghlaimeoir a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana. Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an gcúrsa ná a léiriú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge. Bíonn réimse gníomhaíochtaí ar siúl d'fhoghlaimeoirí atá ag glacadh páirte sna cursaí, idir seisiúin ceoil, céilithe, turasanna sa cheantar, scéalaíocht, gníomhaíochtaí áitiúla agus tuilleadh.

Lóistín:
Is gá d'fhoghlaimeoirí a gcuid lóistín féin a shocrú ach is féidir liosta lóistín a fháil ó Ghael Linn.

Dátaí Samhraidh 2020:
A: 28/06/20 - 04/07/20
B: 26/07/20 - 01/08/20

Táille & Clárú:
Tá costas €250 ar na cúrsaí - a chlúdaíonn na ranganna agus imeachtaí. Le clárú is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais thuas. Le do thoil seol an fhoirm chomhlánaithe i dteannta leis an éarlais €100 chuig Gael Linn (nó trí rphost). Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.
MAR EOLAS:lascaine 10% ar fáil d'einne a bhfuil carta mic léinn bailí acu, éinne atá ag fail pinsinnó daoine ag cuartú poist.

Aitheantas SCG:
Tá cúrsaí Ghael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus sásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta Beidh léachtaí/ceardlanna do mhúinteoirí amháin chomh maith leis an ngnáthchlár oibre.

Tuilleadh Eolais:
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn do thuilleadh eolais trí ghlaoch a chur ar 01 675 1200 nó trí rphost eolas@gael-linn.ie nó tabhair cuairt orainn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

Moltaí dár gcúrsaí:
"Beidh mé ar ais an bhliain seo chugainn."
"Enjoyed the conversation in and out of class"
"Thaitin an t-atmaisféar sa choláiste liom."
"Mholfainn do dhuine ar bith an cúrsa seo a dhéanamh."

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta