Cúrsaí sa Ghaeltacht

Cúrsaí Gaeltachta

Forbhreathnú an Chúrsa

Suíomh an Chúrsa
Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair is deise sa tír. Tá radharcanna ann nach bhfuil a sárú in áit ar bith, idir chnoic, tránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus tá sé ina cheantar láidir Gaeltachta.

An Cúrsa
Mairfidh na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais - ón nglantosaitheoir go foghlaimeoir a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana. Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an gcúrsa ná a léiriú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge.

Gníomhaíochtaí
Bíonn réimse gníomhaíochtaí ar siúl d'fhoghlaimeoirí atá ag glacadh páirte sna cursaí, idir seisiúin ceoil, céilithe, turasanna sa cheantar, scéalaíocht, gníomhaíochtaí áitiúla agus tuilleadh.

Táille
Tá costas €250 ar na cúrsaí, le ranganna agus imeachtaí san áireamh. Lascaine ann do dhaoine a thabharfaidh fé níos mó na seachtain amháin.

Lóistín
Is gá d'fhoghlaimeoirí a gcuid lóistín féin a shocrú ach is féidir liosta lóistín a fháil ó Ghael Linn.

Aitheantas SCG
Tá cúrsaí Ghael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus sásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta Beidh léachtaí/ceardlanna do mhúinteoirí amháin chomh maith leis an ngnáthchlár oibre.

Ionad: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge / Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2, Co. Bhaile Átha Cliath / +353.1.675.1200 / eolas@gael-linn.ie

Amchlár: Gaoth Dobhair - Tosóidh na ranganna sa Ghaeltacht ag 9.30 a.m.

Dátaí:
A. 28/06/20 – 04/07/20
B. 26/07/20 - 01/08/20

Moladh dár gcúrsaí:

"Beidh mé ar ais an bhliain seo chugainn."

"Enjoyed the conversation in and out of class"

"Thaitin an t-atmaisféar sa choláiste liom."

"Mholfainn do dhuine ar bith an cúrsa seo a dhéanamh."


Clárú: Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais ón suíomh idirlín. Le do thoil seol an fhoirm chomhlánaithe i dteannta leis an éarlais €100 chuig Gael Linn. Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta

Baile Átha Cliath
Cúrsaí sa Ghaeltacht
Sainchúrsaí