Cúrsaí na nÓg

Forbhreathnú an Chúrsa

Cúrsaí Gaeilge do dhaltaí a bheidh ag déanamh an Ardteist nó Teastas Sóisearach i 2020 & 2021

An Cúrsa
Tá na cúrsaí seo leagtha amach de dhaltaí a mbeidh an Ardteist nó an Teastas Sóisearach á dhéanamh acu i 2020 nó 2021.

Is iad aidhmeanna an chúrsa;

  • Scileanna labhartha agus éisteachta a fheabhsú
  • Feabhas a chuir ar chruinneas teanga agus leathnú foclóra  
  • Scileanna scríofa a fhorbairt
  • Tacú le féinmhuinín i labhairt na Gaeilge a chruthú

Fad an chúrsa: 2 sheachtain – Luan go hAoine 9.30am go dtí 12.45pm

Dátaí:
ARDTEISTIMÉIREACHT
A. ***Curtha ar ceal*** 
B. 12/08/2019 - 23/08/2019

TEASTAS SÓISEARACH
A. 10/06/2019 - 21/06/2019
B. 12/08/2019 - 23/08/2019

Uaslíon: 20 dalta per cúrsa

Ionad: Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

Táille: €280 per dalta
Is gá go mbeidh éarlais neamh-in-aisíochta de €100 le gach iarratas. Sa chás go mbíonn níos mó ná beirt ón teaghlach céanna ag clárú do na cúrsaí seo beidh lascaine 10% ar tháille an chúrsa ar fáil. Is gá go n-íocfar an táille ina iomlána roimh thús an chúrsa. Ní féidir glacadh le áirithintí do sheachtain amháin den chúrsa. 

Breis eolais: Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 6751200 nó eolas@gael-linn.ie

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta

Baile Átha Cliath
Cúrsaí sa Ghaeltacht
Sainchúrsaí