Cúrsaí na nÓg

An Cúrsa
Tá na cúrsaí seo leagtha amach de dhaltaí a mbeidh an Ardteist nó an Teastas Sóisearach á dhéanamh acu i 2020 nó 2021. Maireann an cúrsa ar feadh coicíse ó Luan go hAoine ó 9.30 go 12.45 inár n-oifigí i mBaile Átha Cliath (35 Sráid an Dáma, BÁC 2).

Is iad aidhmeanna an chúrsa;
  • Scileanna labhartha agus éisteachta a fheabhsú
  • Feabhas a chuir ar chruinneas teanga agus leathnú foclóra  
  • Scileanna scríofa a fhorbairt
  • Tacú le féinmhuinín i labhairt na Gaeilge a chruthú

Dátaí 2020:
TEASTAS SÓISEARACH ARDTEISTIMÉIREACHT
A. 15/06/2020 - 26/06/2020 A. 15/06/2020 - 26/06/2020
B. 13/07/2020 - 24/07/2020 B. 13/07/2020 - 24/07/2020
C. 10/08/2020 - 21/08/2020 C. 10/08/2020 - 21/08/2020

Uaslíon: 20 dalta ar aon chúrsa amháin

Táille: €280 per dalta
Is gá go mbeidh éarlais neamh-in-aisíochta de €100 le gach iarratas. Sa chás go mbíonn níos mó ná beirt ón teaghlach céanna ag clárú do na cúrsaí seo beidh lascaine 10% ar tháille an chúrsa ar fáil. Is gá go n-íocfar an táille ina iomlána roimh thús an chúrsa. Ní féidir glacadh le áirithintí do sheachtain amháin den chúrsa. 

Breis eolais: Déan teagmháil le Gael Linn ar (01) 6751200eolas@gael-linn.ie.

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta