Cúrsa Ullmhúcháin Ar Líne do Scrúdú Béil TEG B1 MGO 2024

Cúrsa Ullmhúcháin TEG B1 don MGO

Seo cúrsa dírithe ar iarrthóirí atá ag cur isteach ar Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO). Caithfear iarrthóirí MGO dul faoi scrúdú cainte TEG Meánleibhéal B1 má tá tú ag cur isteach ar MGO in aon cheann de na hinstitiúidí oideachais a leanas: 

- Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad
- Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
- Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
- Institiúid Oideachais Marino

Tá gach eolas faoin scrúdú TEG B1 Meáleibhéal ar fáil ANSEO ar shuíomh TEG. Freisin tá Triail TEG ar fáil anois le feiceáil cén cineál leibhéil atá agat faoi láthair le fáil anseo

SONRAÍ
Cuirfear an cúrsa seo ar siúl thar trí oíche mar sheisiúin eolais ar Zoom, gach ceann ag díriú ar chuid faoi leith den scrúdú cainte TEG B1, ar straitéisí agus leideanna cabhracha, agus ar phíosaí gramadaí Gaeilge freisin. Anuas ar na trí sheisiún eolais beidh bréagscrúdú cainte ar líne á reáchtáil le gach rannpháirtí. Tabharfar seo deis don duine gach rud atá clúdaithe sa gcúrsa a chur i gcleachtadh agus aiseolas le bréag-ghrád a fháil.

Dátaí:
- Cúrsa 1: 11/12/23 - 13/12/23 - Tá an cúrsa seo lán anois.
- Cúrsa 2: 15/01/24 - 17/01/24 - Tá an cúrsa seo lán anois.
- Cúrsa 3: 29/04/24 - 01/05/24 - Clárúchán Oscailte Anois
Am: 18.00-19.00 gach oíche
Costas: €60
Uaslíon: 50


Bréagscrúduithe:
Cuirfear na bréagscrúduithe ar siúl i rith an lae agus um thráthnóna le linn na laethanta i ndiaidh na seisiún oíche. Déanfar amanna leis na rannpháirtithe a shocrú agus sceideal a chur amach nuair atá an clárú dúnta agus an cúrsa lán. Mairfidh gach bréagscrúdú 20 nóim ar a mhéid.

LE CLÁRÚ:
Le clárú CLICEÁIL ANSEO le do thoil agus tabharfar thú chuig ár leathanach clárúcháin. Do thuilleadh eolais maidir le cúrsaí eile cuir ríomhphost chuig ian@gael-linn.ie.

Aiseolas Rannpháirtithe: Chabhraigh muid leis na céadta daoine ó 2021 ar aghaidh agus iad i mbun ullmhúcháin don scrúdú seo agus thíos níl ann ach blaiseadh den aiseolas.

- Very informative. Gained a lot from the course and it was delivered really well. Value for money.

- Thaitin an notaí, comhrá agus tacaíocht liom. Tugann na teagascóirí cluas i gconaí do na daltaí. Tugtar comhairle agus samplaí maithe. Go raibh mile maith agaibh. Agus is maith liom seans chun bréagscrdú a dheanamh. Is sár smoimeamh é. 

- Bréagscrúdú, na notaí agus an chomhairle. Tá níos mó féinmhuinín agam anois

- I thought that the course instructors broke the TEG scrúdú down very well into the 3 sections. And most importantly of all, they weren't intimidating in how they led the sessions. They were encouraging. The detailed notes that were sent through afterwards were very thorough and useful. The bréagscrúdú was such a great idea. So, so, so useful. The subsequent feedback was excellent.

Do thuilleadh eolais cuir rphost chuig ian@gael-linn.ie.