Cúrsa Ullmhúcháin Ar Líne do Scrúdú Béil TEG B1 MGO

Cúrsa Ullmhúcháin TEG B1 don MGO

Seo cúrsa dírithe ar iarrthóirí atá ag cur isteach ar Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO). Caithfear iarrthóirí MGO dul faoi scrúdú cainte TEG Meánleibhéal B1 má tá tú ag cur isteach ar MGO in aon cheann de na hinstitiúidí oideachais a leanas: 

- Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad
- Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
- Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
- Institiúid Oideachais Marino

Tá gach eolas faoin scrúdú TEG B1 Meáleibhéal ar fáil ANSEO ar shuíomh TEG. Freisin tá Triail TEG ar fáil anois le feiceáil cén cineál leibhéil atá agat faoi láthair le fáil anseo

SONRAÍ
Cuirfear an cúrsa seo ar siúl thar trí oíche mar sheisiúin eolais ar Zoom, gach ceann ag díriú ar chuid faoi leith den scrúdú cainte TEG B1, ar straitéisí agus leideanna cabhracha, agus ar phíosaí gramadaí Gaeilge freisin. Anuas ar na trí sheisiún eolais beidh bréagscrúdú cainte ar líne á reáchtáil le gach rannpháirtí. Tabharfar seo deis don duine gach rud atá clúdaithe sa gcúrsa a chur i gcleachtadh agus aiseolas le bréag-ghrád a fháil.

Dátaí: Luan 12ú, Máirt 13ú, Céadaoin 14ú Aibreán 2021 (15ú & 16ú Bréagscrúdú)
Am: 18.00-19.30 gach oíche
Costas: €60
Uaslíon: 50


Bréagscrúduithe:
Cuirfear na bréagscrúduithe ar siúl i rith an lae agus um thráthnóna Déardaoin 15ú agus dé hAoine 16ú de mhí Aibreáin 2021. Déanfar amanna leis na rannpháirtithe a shocrú agus sceideal a chur amach nuair atá an clárú dúnta agus an cúrsa lán. Mairfidh gach bréagscrúdú 20 nóim ar a mhéid.

LE CLÁRÚ:
Le do thoil, líon amach an Fhoirm Chláraithe seo.

Do thuilleadh eolais cuir rphost chuig ian@gael-linn.ie.

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Coláistí Gaeltachta
Cúrsaí Eile

Cúrsaí do Dhaoine Fásta