Cúrsaí sa Ghaeltacht

Cúrsaí Gaeltachta 2022

Bunaithe ar threoir ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá cinneadh glactha ag Gael Linn ár gcuid cúrsaí do dhaoine fásta i nGaoth Dobhair a chur ar ceal.

Ní mór dúinn ar fad cloí leis na treoirlínte a leagtar síos dúinn agus tuigeann muid ar fad go bhfuil sé seo lenár leas mar phobal ar fud na tíre. Mar atá a fhios againn, tá cosc iomlán ar ghrúpaí a bheith ag teacht le chéile ó Mhí an Mhárta agus an bhéim ar fad ar an scaradh sóisialta. Níl deireadh tagtha leis an riosca a bhaineann le daoine a thabhairt le chéile i ngrúpaí; grúpaí beaga nó grúpaí móra.

Tuigeann muid chomh maith gur briseadh croí é seo d'fhoghlaimeoirí agus rannpháirtithe ár gcúrsaí agus gur cuid thábhachtach 's thaitneamhach í tréimhse a chaitheamh sa Ghaeltacht. Táimid ag súil go mór le fáilte a chur roimh gach duine ar ais linn do chúrsaí 2022.

Má bhíonn tú ag iarraidh aon éarlais/táillí atá íoctha agat cheana a chur i dtreo cúrsaí 2022, is féidir é sin a dhéanamh agus is féidir leas a bhaint as táillí 2020 ar an dóigh sin. Ar ndóigh, tuigeann Gael Linn go bhfuil brú airgid ar a lán teaghlach ag an am deacair seo agus mar gheall air seo, tá Gael Linn sásta aisíoc iomlán a thabhairt d'éinne má iarrtar sin.

Tá Gael Linn an-bhuíoch de gach duine a chláraigh linn i mblianaGuíonn muid gach beannacht ar phobal na tíre sna míonna atá romhainn.

***

Suíomh an Chúrsa: 
Tá na cúrsaí seo á reáchtáil i nGaoth Dobhair, ceann de na ceantair Ghaeltachta is láidre sa tír. Bíonn ranganna an chúrsa ar siúl in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge (nó 'Ionad na hOllscoile' de réir Google Maps). Tá radharcanna ann nach bhfuil le sárú in áit ar bith, idir chnoic, tránna agus lochanna. Tá sé suite ar chósta thiar thuaidh Dhún na nGall agus tá sé ina cheantar láidir Gaeltachta.

An Cúrsa:
Maireann na cúrsaí seacht lá agus beidh an bhéim ar chumarsáid. Beidh ranganna ann do leibhéil eagsúla cumais; ón nglantosaitheoir go foghlaimeoir a bhfuil leibhéal réasúnta líofachta acu cheana. Déanfar gach iarracht blas den Ghaeltacht a thabhairt do na foghlaimeoirí trí léachtaí agus imeachtaí sóisialta. Ceann de na haidhmeanna atá leis an gcúrsa ná a léiriú gur teanga bheo bheathach í an Ghaeilge. Bíonn réimse gníomhaíochtaí ar siúl d'fhoghlaimeoirí atá ag glacadh páirte sna cursaí, idir seisiúin ceoil, céilithe, turasanna sa cheantar, scéalaíocht, gníomhaíochtaí áitiúla agus tuilleadh.

Lóistín:
Is gá d'fhoghlaimeoirí a gcuid lóistín féin a shocrú ach is féidir liosta lóistín a fháil ó Ghael Linn.

Dátaí Samhraidh 2022: Le cinntiú

Táille & Clárú:
Tá costas €250 ar chúrsa amháin in aghaidh an duine. Beidh Foirm Iarratais le fáil ar líne go luath.

MAR EOLAS:lascaine 10% ar fáil d'einne a bhfuil carta mic léinn bailí acu, éinne atá ag fail pinsinnó daoine ag cuartú poist. Glactar le VISA agus Mastercard. Ní mór táille iomlán an chúrsa a íoc roimh dháta tosaithe an chúrsa.

Aitheantas SCG:
Tá cúrsaí Ghael Linn i nDún na nGall aitheanta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus sásaíonn siad an riachtanas gur gá do mhúinteoirí a oileadh lasmuigh den Stát freastal ar chúrsa aitheanta Gaeltachta Beidh léachtaí/ceardlanna do mhúinteoirí amháin chomh maith leis an ngnáthchlár oibre.

Tuilleadh Eolais:
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn do thuilleadh eolais trí ghlaoch a chur ar 01 675 1200 nó trí rphost eolas@gael-linn.ie nó tabhair cuairt orainn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2.

Moltaí dár gcúrsaí:
"Beidh mé ar ais an bhliain seo chugainn."
"Enjoyed the conversation in and out of class"
"Thaitin an t-atmaisféar sa choláiste liom."
"Mholfainn do dhuine ar bith an cúrsa seo a dhéanamh."

Liosta na gcúrsaí