Iar-bhunscoil

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2023

Léargas ginearálta

COMÓRTAS TRÁCHTAIREACHTA GAEL LINN 2024

(I gcomhar le Nemeton Teo. agus CLG, Páirc an Chrócaigh)

Do na daltaí ar fad amuigh ansin a bhíonn ag déanamh aithris ar Bhrian Tyers, Seán Bán Breathnach nó Micheál Ó Muircheartaigh, tá Gael Linn ag tabhairt seans daoibh bhur dtráchtaireacht féin a chur os comhar an phobail trí pháirt a ghlacadh sa chomórtas nua seo!


I gcomhar le Nemeton, an comhlacht léiriúcháin teilifíse a bhíonn i mbun craolta ar chluichí CLG, agus Oifigeach na Gaeilge, Páirc an Chrócaigh, cuirfear físeán ar fáil den 10 nóiméad deireanach de chluiche peile nó iománaíochta cáiliúil, ach ní bheidh aon fhuaim leis an bhfíseán. Cuirfear ainmneacha na n-imreoirí ar fáil agus fágfar faoin dtráchtaire a thráchtaireacht féin a thaifeadadh, bunaithe ar an aicsean a tharlaíonn sa 10 nóiméad deireanach sin / 5 nóiméad deireanach dóibh siúd atá cláraithe i Rannóg A (Bunscoil).

Tosóidh gach tráchtaireacht leis na focail ‘Fáilte romhaibh isteach a dhaoine uaisle, agus tagann sibh chugainn le 10 nóiméad fágtha sa chluiche seo idir A agus B’ agus leanfaidh sé/sí ar aghaidh go dtí deireadh an chluiche.

Cuirfear an nasc chuig an físeán a bheidh roghnaithe agus tabharfar treoir d’iomaitheoirí conas a dtaifead a cheangal leis an bhfíseán sin tar éis dóibh an fhoirm iontrála a chur chugainn ar líne.

Beidh trí rannóg iomaíochta sa chomórtas;
Rannóg A
: Bunscoil
Rannóg B: Ranganna Teastais Shóisearaigh agus Ranganna GCSE
Rannóg C: Ranganna Ardteiste, Idirbhliain san áireamh, agus Ranganna A leibhéal

*NB: Is comórtas aonarach é an Comórtas Tráchtaireachta. 

NASCANNA CHUIG NA FISEÁIN:

CLUICHE 1 - CRAOBH IOMÁNA NA MUMHAN 2023 - LUIMNEACH V AN CLÁR

Físeán le Tráchtaireacht ANSEO

Físeán gan Tráchtaireacht ANSEO

Leathanaigh Eolais 

CLUICHE 2 - CRAOBH PEILE NA hÉIREANN 2023 - CIARRAÍ V BAILE ÁTHA CLIATH

Físeán le Tráchtaireacht ANSEO

Físeán gan Tráchtaireacht ANSEO

Leathanaigh Eolais 

CLUICHE 3 - CEATHRÚ-CHRAOBH LGFA NA hÉIREANN 2023 - AN MHÍ V CIARRAÍ

Físeán le Tráchtaireacht ANSEO

Físeán gan Tráchtaireacht ANSEO

Leathanaigh Eolais 

IONTRÁIL
Chun iarratas/iarratais a chur isteach ar an gcomórtas cliceáil ar an gcnaipe CLÁRAIGH thuas agus líon isteach an fhoirm iontrála ar líne.
Is féidir le daoine aonair cur isteach ar an gcomórtas ach ní mór do dhuine fásta i.e. múinteoir nó tuismitheoir/caomhnóir a bheith ag tacú leis an iarratas agus a bheith sásta a bheith mar theagmhálaí ag Gael Linn.

Is féidir le scoileanna nó le clubanna roinnt iarratais a dhéanamh le chéile do dhaltaí ach ní mór do mhúinteoir ón scoil nó duine fásta ón gclub a bheith ag tacú leis na hiarratais agus a bheith sásta a bheith mar theagmhálaí ag Gael Linn.

Dáta deiridh iontrála - 2 Feabhra 2024.(Ní mór na físeáin a bheith againn roimh 15 Márta 2024)  

Táille iontrála: €5 an duine 


 
DUAISEANNA

AN CHÉAD ÁIT

Bronnfar an duais seo don iarracht is fearr as na hiontrálacha ar fad, cuma cén rannóg ina mbeidh sé.

·    Duais Airgid

·    Seal a chaitheamh i mbosca tráchtaireachta TG4 ag cluiche le linn Sraith Peile/Iomána 2025.

·    4 thicéad do Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide.

·    5 ticéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2025 de rogha an bhuaiteora.

 Chomh maith leis sin, beidh duaiseanna don 3 iarracht is fearr i ngach rannóg:

 An Chéad Áit i ngach rannóg:

·    Duais Airgid.

·    4 thicéid do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide.

·    5 thicéid iontrála do chluiche Sraithe peile nó iománaíochta 2025 de rogha an bhuaiteora.

 An Dara hÁit i ngach rannóg:

·    Duais Airgid.

·    4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide.

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2025 de rogha an bhuaiteora.

 An Tríú hÁit i ngach rannóg:

·    Duais Airgid.

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2025 de rogha an bhuaiteora.


Tuilleadh eolais:

Tomás Ó Cadhla, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

01 6753300 087 7474927 R-phost: tomasrua@gael-linn.ie