Coláistí Gaeltachta

Coláistí Gael Linn 2024

Coláiste Mhachaire Rabhartaigh
A – 16.06.24 – 01.07.24  €590

B – 02.07.24 – 24.07.24  €795

C – 25.07.24 – 16.08.24  €795

Tá Machaire Rabhartaigh suite in iarthuaisceart Dhún nanGall siar ó thuaidh ó Leitir Ceanainn i nGaeltacht Chloich Cheann Fhaola, leath bealaigh idir Gort a' Choirce agus Cnoc Fola. Tá radharc iontach ar Inis Bó Finne agus ar Oileán Thoraigh ó na dumhcha agus ón trá, a shíneann ar feadh trí mhíle ar fad. Is iad na dumhcha agus trá seo an Machaire in ainm na háite. Tá Coláiste Mhachaire Rabhartaigh, coláiste samhraidh Gael Linn, lonnaithe san ionad pobail agus sna scoileanna náisiúnta. Tá baint ag Gael Linn leis an gceantar seo le breis agus caoga bliain. Faoin am seo tá an coláiste mar dhlúthchuid den phobal seo, ag a bhfuil oidhreacht shaibhir teanga agus cultúir. Tá gach teach ceadaithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir,  Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán agus isball de CONCOS Coláiste Machaire Rabhartaigh.

Cúrsa speisialta is ea an cúrsa i mí an Mheithimh, atá  dírithe ar dhaltaí idir 11-14 bliana d’aois ó Thuaisceart Éireann nach bhfuil ach bliain nó dhó déanta acu i staidéar na Gaeilge. Maireann an cúrsa seo arfeadh coicíse.

Maireann na cúrsaí i mí Iúil agus Lúnasa ar feadh trí seachtaine agus tá siad oscailte do dhaltaí idir 14 agus 18 mbliana d’aois. Is aidhm na gcúrsaí seo feabhas a chur ar líofacht na ndaltaí agus cumas agus muinín a chothú iontu an Ghaeilge a labhairt. Tugann na cúrsaí seo deiseanna praiticiúla do na daltaí an Ghaeilge a úsáid.

Coláiste Bhun an Inbhir 

A – 16.06.24 – 01.07.24  €590

B -  02.07.24 – 17.07.24  €590

C – 18.07.24 – 09.08.24   €795

Tá Coláiste Bhun An Inbhir suite i nGaeltacht Ghaoth Dobhair. Tá sé lonnaithe in Iarthuaisceart Dhún na nGall, 50KM ó Leitir Cheannainn. Is áit speisialta í Bun an Inbhir le tránna agus tírdhreach álainn. Tá saibhreas iontach oidhreachta agus Gaeilge sa cheantar seo i nDún na nGall.

Cúrsa speisialta is na cúrsaí A & B atá dírithe ardhaltaí idir 11-14 bliana d'aois. Maireann na cúrsaí seo ar feadh coicíse. Maireann cúrsa C i mí Iúil/Lúnasa ar feadh trí seachtaine agus tá sé oscailte do dhaltaí idir 14 agus 18 mbliana d’aois. Is aidhm na gcúrsaí seo feabhas achur ar líofacht na ndaltaí agus cumas agus muinín a chothú iontu an Ghaeilge alabhairt. Tugann na cúrsaí seo deiseanna praiticiúla do na daltaí an Ghaeilge aúsáid.

Cuireann Coláiste Bhun an Inbhir rogha leathan de spóirt uisce ar fáil do dhaltaí a bhfuil suim acu sna spóirt sin. Déanann teagascóirí, atá oilte de réir caighdeáin Cumann Curachóireachta na hÉireann na rangannaspóirt uisce a chuir ar fáil. Tá gach teach ceadaithe ag Roinn Turasóireachta, Cultúir,  Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán  agus is ball de CONCOS Coláiste Bhun an Inbhir.