Dianchúrsaí na nÓg

An Cúrsa:
Tá an cúrsa seo do dhaltaí atá ag dul isteach sa tríú agus sa séú bliain a bheidh ag tabhairt faoin Ardteiste i 2023. Bíonn an cúrsa ar siúl ó Luan go hAoine ó 10.00 go 16.00 le briseadh uair a chloig do lón gach lá anseo inár n-oifigí ar 35 Sráid an Dáma, BÁC 2. Is dianchúrsa seachtaine é seo a chuirfidh tús iontach leis an scoilbhliain do na daltaí ag suí na scrúduithe, á éascú go príomha trí mheán na Gaeilge, agus ag clúdach gach gné den chúrsa Ardteiste.

Spriocanna an Chúrsa:
  • Curaclam na hArdteiste a chlúdach
  • Barr feabhais a chur ar an gcaint agus ar an gcluasthuiscint
  • Snas a chur ar chruinneas sa ghramadach agus stór focal a láidriú
  • Scileanna i scríobh na Gaeilge a fhorbairt
  • Muinín i labhairt na Gaeilge a mhéadú

Dátaí 2022:
ARDTEIST:  22/08/2022 - 26/08/2022  (Amchlár ar fáil ANSEO)

Uasmhéid Ranga: 20 dalta ar gach cúrsa

Táille: €250 an dalta
Tá éarlais de €100 de dhíth chun spás a chur in áirithe. Tá lascaine 10% ar fáil má tá beirt ó chlann amháin ag iarraidh clárú. Caithfidh an táille iomlán a bheith íoctha roimh thús an chúrsa.

Chun spás a chur in áirithe ar an gcúrsa seo le do thoil seol ríomhphost chuig ian@gael-linn.ie le do chuid sonraí teagmhála agus an cúrsa atá uait. Mar gheall go bhfuil méid áitihe spásanna ar fáil ar an gcúrsa seo le do thoil déan teagmháil linn a luaithe agus is féidir leat ionas gur féidir linn do spás ar chúrsa a chur in áirithe.


Tuilleadh Eolais: Déan teagmháíl le Gael Linn (01) 6751200 nó eolas@gael-linn.ie.