Gach Cúrsa Gaeltachta do Dhaoine Fásta

CÚRSA GAELTACHTA DO DHAOINE FÁSTA:
Tá liosta curtha le chéile againn de na cúrsaí Gaeltachta ar fad atá ar fáil agus a bhíonn ar siúl sa tír do dhaoine fásta. Más rud é go bhfuil tú ag iarraidh canúint faoi leith a fhoghlaim, ceann nua a thriail nó taisteal do cheantar Gaeltachta nua, tá roinnt roghanna ann más duine fásta thú, ábhar oidí nó tuismitheoir. Má tá eolas agat faoi chúrsa Gaeltachta ar bith eile le do thoil cuir ríomhphost chuig ian@gael-linn.ie.


Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Réimse de chúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta agus mic léinn.
Áit: An Cheathrú Rua, Gaillimh
R-phost: cursaigaeilge@oegaillimh.ie
Uimhir: +353 (0)91 494 600

Coláiste Ghaoth Dobhair
Cúrsaí don SCG/OCG agus ábhair oidí.
Áit: Gaoth Dobhair, Dún na nGall
R-phost: info@cgd.ie
Uimhir: +353 (0)87 7431398 nó +353 (0)87 9860298
Nasc: cgd.ie

Coláiste Gharumna
Réimse de chúrsaí don SCG/OCG agus múinteoirí mac léinn.
Áit: Leitir Móir, Gaillimh
R-phost: info@colaistegharumna.ie
Uimhir: +353 (0)91 551922

Coláiste na Rinne
Réimse de chúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta agus mic léinn.
Áit: Dún Garbhán, Port Láirge
R-phost: eolas@anrinn.com
Uimhir: +353 (0)58 46128

Coláiste Naomh Éanna
Réimse de chúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta agus mic léinn.
Áit: An Spidéal, Gaillimh
R-phost: info@ColaisteNaomhEanna.ie
Uimhir: 0871349929 / 0877634056

Coláiste Uisce
Cúrsaí ar fáil d’ábhair oidí.
Áit: Cuan Eilí, Maigh Eo
R-phost: eolas@uisce.ie
Uimhir: +353 (0)97 82111
Nasc: uisce.ie

Comharchumann Ráth Chairn
Cúrsaí agus ranganna Gaeilge do dhaoine fásta
Áit: Ráth Chairn, an Mhí
R-phost: bainisteoirccrc@gmail.com
Uimhir: +353 (0)46 9432381

Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh
Cúrsaí do theaghlaigh - tuismitheoirí agus páistí le chéile.
Áit: Clochán Bréanainn, Ciarraí
R-phost: eolas@cflt.ie
Uimhir: +353 (0)66 713 8137

Cumann an Phiarsaigh
Cúrsaí do theaghlaigh - tuismitheoirí agus páistí le chéile. Ní bheidh cúrsaí i 2022 faraor.
Áit: Gaoth Dobhair, Dún na nGall
R-phost: joe@piarsaigh.ie
Uimhir: +353 (0)86 828 8764

Gael Linn
Cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta, ábhair oidí agus SCG/OCG
Áit: Gaoth Dobhair, Dún na nGall
R-phost: eolas@gael-linn.ie
Uimhir: +353 (0)1 675 1200

Gaeilge Inis Meáin
Cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta agus mic léinn.
Áit: Inis Meáin, Oileáin Árann, Gaillimh
R-phost: gaeilgeinismeain@gmail.com
Uimhir: +353 (0)99 73961

Oideas Gael
Réimse de chúrsaí Gaeilge agus cultúir do dhaoine fásta.
Áit: Glean Cholm Cille, Dún na nGall
R-phost: oifig@oideasgael.ie
Uimhir: +353 (0)74 97 30 248

Oidhreacht Chorca Dhuibhne
Réimse de chúrsaí Gaeilge agus cultúir do dhaoine fásta.
Áit: Baile an Fheirtéaraigh, Ciarraí
R-phost: eolas@cfcd.ie
Uimhir: +353 (0)66 915 6100


SCÉIMEANNA SCOLÁIREACHTAÍ:
Do thuilleadh eolais maidir lenár Scéim Scoláireachtaí do Dhaoine Fásta maoinithe ag Foras na Gaeilge le do thoil téigh go bit.ly/Scoláireachtaí22 - an spriocdháta le cur isteach ná 17.00 1ú Márta 2022.

Más ag cónaí i dTuaisceart na hÉireann atá tú, is féidir leat cur isteach ar Scéim Scoláireachtaí Líofa agus tá gach eolas ar fáil ANSEO ar a suíomh - an spriocdháta le cur isteach ná 4ú Márta 2022.

Do thuilleadh eolais maidir le cúrsaí Gaeltachta nó má tá cúnamh uait ag roghnú cúrsa ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn ar 01 675 1200 nó ríomhphost a chur chuig eolas@gael-linn.ie.