Sainchúrsaí

Sainchúrsaí

Forbhreathnú an Chúrsa

Cúrsaí Gaeilge don Earnáil Phoiblí agus Phríobháideach

Faoi láthair tá eagraíochtaí na hearnála phoiblí ag pleanáil do sholáthar seirbhísí dhátheangacha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla (2003). Éilíonn an tAcht ar chomhlachtaí poiblí polasaí teanga, sraith de sheirbhísí tosaíochta a réitiú agus a dheimhniú go bhfuil bearta déanta chun seachadadh seirbhísí a chur i gcrích. Tá áthas orm a insint duit go gcuireann Gael Linn seirbhís comhairleachta ar fáil chun cabhrú le comhlachtaí a gcuid dualgais faoin Acht a chomhlíonadh.

Tá ceannródaíocht déanta ag Gael Linn ar fhorbairt cúrsaí Gaeilge do dhaoine fasta ar feadh na mblianta. Tá clú agus cáil ar ár gcúrsaí agus soláthraíonn muid seirbhísí do raon comhlachtaí stáit. San áireamh ar liosta ár gcliant ná Fiontraíocht Éireann, An IDA, An Bord Pleanála, Bord Scannánaíocht na hÉireann, FETAC, Banc Ceannais na hÉireann, Óstaí an Rí, Coláiste na Tríonóide Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus Dlí-Chumann na hÉireann.

Is féidir gach clár Gaeilge a shaincheapadh le freastal ar riachtanais éagsúla gach eagraíocht. Cuireann muid múinteoireacht teanga saincheaptha ar fáil, ag baint úsáid as an gcur chuige cumarsáideach. Is féidir traenáil a dhéanamh in ár bpríomh oifig i mBaile Átha Cliath nó go h-inmheánach cibé atá riachtanach. Eagraíonn muid comh maith cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta sa Ghaeltacht.

Más mian leat nó ionadaí riachtanais do chomhlacht a phlé agus foghlaim conas gur féidir le Gael Linn cabhrú leat, bheadh áthas orainn cruinniú a eagrú. Tá súil againn cloisint uait ar do chaoithiúlacht.

Le do thoil déan teagmháil le Gael Linn ar eolas@gael-linn nó (01) 6751200.

Liosta na gcúrsaí

Cúrsaí do Dhaoine Óga

Cúrsaí do Dhaoine Fásta