Scéim Scoláireachtaí do Dhaoine Fásta 2022

Scéim Scoláireachtaí do Chúrsaí Gaeltachta do Dhaoine Fásta 2022
Is áthas linn a fhógairt go bhfuil ár scéim scoláireachtaí do dhaoine fásta atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge oscailte anois agus táimid ag glacadh le hiarratais. Is deis í seo do dhuine fásta atá ag iarraidh freastal ar chúrsa Gaeltachta an samhradh seo iarratas a chur isteach chun scoláireacht ar luach €200 a fháil chun cuid de chostais an chúrsa Gaeltachta sin a chlúdach.

Le cur isteach ar an scéim ní gá ach trí cheist a fhreagairt:
1. Cé thú féin agus cén taithí atá agat leis an teanga? 
2. Cén fáth go bhfuil tú ag iarraidh freastal ar chúrsa Gaeltachta an samhradh seo agus cén cúrsa atá ar intinn agat?
3. Cén fáth go bhfuil scoláireacht de dhíth ort agus cén chaoi a gcuideodh an tacaíocht mhaoinithe seo leat? 

EOLAS TÁBHACHTACH: 
Le do thoil scríobh d'iarratas i bhfoirm Word Document, agus seol i ríomhphost é le 'Scoláireacht Daoine Fásta 2022' mar ábhar an ríomhphoist chuig ian@gael-linn.ie.

SPRIOCDHÁTA na scéime chun iarratas a chur isteach ná 17:00 ar an Mháirt 1ú de mhí an Mhárta 2022 - ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dáta seo.

Ar d'iarratas caithfidh an t-eolas seo a leanas a bheith ann:
- d'ainm
- d'uimhir ghutháin
- do sheoladh ríomhphoist (seo an modh teagmhála a bheidh in úsáid le hiarratasóirí rathúla*)
- do sheoladh baile
- freagraí na dtrí cheist thuas

NÓTA: Ní bhainfidh Gael Linn mí-úsáid as do shonraí pearsanta ach díreach chun teagmháil a dhéanamh leat maidir le d’iarratas.
*Muna bhfuil seoladh ríomhphoist in úsáid agat is féidir d'iarratas in éindí le do chuid sonraí pearsanta (ainm, uimhir, seoladh baile srl.) agus freagraí na dtrí cheist a chur chuig an seoladh; Oifigeach Aosoideachais, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, BÁC 2, D02 H797.
Déanfar na hiarratais ar fad a phróiseáil agus déanfar teagmháil le hiarratasóirí rathúla i lár mhí an MHárta 2022.
Ní féidir ach le duine aonair amháin cur isteach ar scoláireacht amháin, agus ní bhronnfar scoláireacht ar dhuine faoi leith dhá bhliain as a chéile ionas go bhfuil seans ag daoine eile scoláireacht a fháil.
Is féidir le hiarratasóir rathúil an scoláireacht a úsáid chun costais d'aon chúrsa Gaeltachta a chlúdach, ní amháin do chúrsaí Gaeltachta Gael Linn i nGaoth Dobhair.

CÚRSAÍ GAELTACHTA:
Muna bhfuil tú cinnte faoin gcúrsa Gaeltacht ar mhaith leat freastal air go fóill, is féidir leat teacht ar liosta de gach cúrsa Gaeltachta do dhaoine fásta ANSEO ar ár suíomh.

TUILLEADH EOLAIS:
Má tá aon cheist agat maidir leis an scéim scoláireachtaí, ár gcúrsa Gaeltachta féin i nGaoth Dobhair, nó cúrsaí Gaeltachta eile do dhaoine fásta, ná bíodh drogall ar bith ort ríomhphost a chur chuig ian@gael-linn.ie, is féidir leat glaoch a chur ar 01 675 1200, nó buail isteach chuig ár n-oifigí i mBaile Átha Cliath - 35 Sráid an Dáma, BÁC 2.