Iar-bhunscoil

Abair Gael Linn

Léargas ginearálta

COMÓRTAS ABAIR 2021


Tuigfidh sibh uilig nach féidir linn daoine a thabhairt le chéile i gcóir babhtaí ABAIR faoi láthair agus is cinnte nach mbeadh múinteoirí sásta a bheith ag taisteal chuig babhtai faoi láthair. Chun teacht timpeall ar na deacrachtaí don bhliain seo amháin tá sé i gceist againn an comórtas a reáchtáil ar líne. Seolfar na hiontrálacha do na babhtaí cáilithe i bhfoirm óráide mar fhíseáin. 


AIDHM

Comórtas Caint Phoiblí is ea Abair teoranta do scoileanna 2ú leibhéal i gCúige Uladh agus á reáchtáil ag Gael Linn. Is í aidhm an chomórtais seo taithí i labhairt na Gaeilge a thabhairt do scoláirí.


RIALACHA GINEARÁLTA

Ceadófar do iomaitheoirí labhairt ar a rogha ábhar ach an t-ábhar a bheith toipiciúil agus suimiúil. Ní mór do gach cainteoir a théann ar aghaidh go dtí an Chraobh ábhar nua a roghnú don bhabhta sin.

LEAGAN AMACH AN CHOMÓRTAIS

Cuirfear cainteoirí in iomaíocht lena chéile bunaithe ar an cheantair ina bhfuil na scoileanna, mar a rinneadh go dtí seo sna h-ionad éagsúil. Déanfaidh an dalta (nó duine eile) taifead den chainteoir agus seolfar an taifead sin ar aghaidh chuig abair@gael-linn.ie  Rachaidh buaiteoirí na ranna éagsúla ag na babhtaí áitiúla ar aghaidh go dtí Craobh Abair. Beidh 4 Roinn iomaíochta in Abair agus beidh cead ag gach scoil uasmhéid de cheathrar cainteoir a iontráil i ngach Roinn.

Roinn A: Meánscoileanna Faoi GCSE & Teastas Sóisearach


Roinn B: Faoi GCSE & Teastas Sóisearach-Scoileanna Gramadaí, Scoileanna Gaeltachta, Gaelscoileanna


Roinn C: Faoi Ardteist nó AS/A2


Roinn D: Faoi Ardteist nó AS/A2 in earnáil na Gaelscolaíochta nó Scoileanna Gaeltachta
(Mura mbeidh go leor iarratas do Roinn D nascfar le Roinn C é)


DUAISEANNA

Bronnfar céad agus dara duais i ngach roinn ag na babhtaí áitiúla ach na moltóirí a bheith sásta le líon agus caighdeán na gcainteoirí. Bronnfar teastas Gael Linn ar gach cainteoir. Bronnfar plaic agus leath scoláireacht chuig Coláiste Mhachaire Rabhartaigh don chéad agus dara háit i ngach roinn ag an gCraobh.


AN CHRAOBH

Táthar ag súil le go reáchtálfar CRAOBH ABAIR ar an ghnáth dhóigh in Earrach 2021, ag brath ar shrianta Covod-19


AM

Labhróidh cainteoirí i Roinn A agus i Roinn B ar feadh 3 bhomaite ar a mhéid agus labhróidh cainteoirí i Roinn C agus i Roinn D ar feadh 4 bhomaite ar a mhéid.

 

 

 

MOLTÓIREACHT AGUS CÓRAS MARCÁLA

Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag babhtaí Abair agus tá sé mar pholasaí ag Gael Linn gan marcanna na moltóirí a thaispeáint déinne.

Beidh 100 marc an duine ag na cainteoirí roinntemar seo:

Tuairimíocht              40
Teacht i láthair          40
Líofacht                   20


IONTRÁIL

CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála is ea 13 Samhain 2020 ach ní gá na físeáin féin a bheith againn go dtí níos moille. Beidh táille iontrála de £5.00/€5.00 le híoc ag gach cainteoir.


TUILLEADH EOLAIS

Póilín Uí Cheannúbháin, Gael Linn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG
T: 028. 37 522162 R: 
abair@gael-linn.ie