Iar-bhunscoil

Abair Gael Linn 2022/2023

Léargas ginearálta

COMÓRTAS ABAIR 2022/2023

Aidhm

Comórtascaint phoiblí is ea abair teoranta do scoileanna 2ú leibhéal i gcúige uladhagus á reáchtáil ag gael linn. Is í aidhm an chomórtais seo taithí i labhairtna gaeilge a thabhairt do scoláirí.

Rialachaginearálta

Ceadófar doiomaitheoirí labhairt ar a rogha ábhar ach an t-ábhar a bheith toipiciúil agussuimiúil. Ní mór do gach cainteoir a théann ar aghaidh go dtí an chraobh ábharnua a roghnú don bhabhta sin.

Leagan amachan chomórtais

Rachaidhcainteoirí in iomaíocht lena chéile bunaithe ar an cheantair/ scoil ina bhfuilsiad, mar a rinneadh go dtí seo sna h-ionad éagsúil.

Rachaidhbuaiteoirí na ranna éagsúla ag na babhtaí áitiúla ar aghaidh go dtí CraobhAbair. Beidh 4 Roinn iomaíochta in Abair agus beidh cead ag gach scoiluasmhéid de cheathrar cainteoir a iontráil i ngach Roinn.

Roinn A: Meánscoileanna faoi GCSE& Teastas Sóisearach


Roinn B: Faoi GCSE & Teastas Sóisearach-Scoileanna Gramadaí, Scoileanna Gaeltachta, Gaelscoileanna


Roinn C: Faoi Ardteist nó AS/A2


Roinn D: Faoi Ardteist nó AS/A2 inearnáil na gaelscolaíochta nó scoileanna gaeltachta
(mura mbeidhgo leor iarratas do Roinn D nascfar le Roinn C é)

Duaiseanna

Bronnfar céadagus dara duais i ngach Roinn ag na babhtaí áitiúla ach na moltóirí a bheithsásta le líon agus caighdeán na gcainteoirí. Bronnfar teastas Gael Linn ar gachcainteoir. Bronnfar plaic agus leath scoláireacht chuig Coláiste Mhachaire Rabhartaighdon chéad agus dara háit i ngach Roinn ag an gCraobh.

An Chraobh

Reáchtálfar CraobhAbair ar an ghnáth dhóigh in Earrach 2023

Am

Labhróidhcainteoirí i Roinn A agus i Roinn B ar feadh 3 bhomaite ar a mhéid aguslabhróidh cainteoirí i Roinn C agus i Roinn D ar feadh 4 bhomaite ar a mhéid.

 

 

Moltóireachtagus Córas Marcála

Ní bheidh aondul thar bhreith na moltóirí ag babhtaí Abair agus tá sé mar pholasaí ag Gael Linngan marcanna na moltóirí a thaispeáint d’éinne.

Beidh 100marc an duine ag na cainteoirí roinnte mar seo:

Tuairimíocht              40
Teacht iláthair          40
Líofacht                    20

Iontráil

Cláraigh ag barr an leathanaigh agus lean natreoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainnar líne. An dáta deiridh iontrála is ea 11 Samhain 2022. Beidh táille iontrála de £5.00/€5.00 le híoc ag gachcainteoir.

Tuilleadh eolais

Meghan NíRaifeartaigh, Gael Linn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG
t: 028. 37 522162 r: abair@gael-linn.ie