Iar-bhunscoil

Abair Gael Linn 2023/2024

Léargas ginearálta

Comórtas Abair 2023/2024


Aidhm

Comórtas caint phoiblí is ea abair teoranta do scoileanna 2úleibhéal i gcúige uladh agus áreáchtáil ag gael linn. Is í aidhm an chomórtais seo taithí i labhairt na gaeilge a thabhairt do scoláirí.

Rialacha ginearálta

Ceadófar do iomaitheoirí labhairt ar a rogha ábhar ach an t-ábhara bheith toipiciúil agus suimiúil. Nímór do gach cainteoir a théann ar aghaidh go dtí an chraobh ábhar nua a roghnú don bhabhta sin.

Leagan amach an chomórtais

Beidh 3 nó 4 réamhbhabhta ar siúl i scoileanna/ ionaid éagsúla ar fud anchúige. Rachaidh cainteoirí in iomaíocht lena chéile bunaithe ar ancheantair/ scoil ina bhfuil siad.

Rachaidh buaiteoirí na ranna éagsúla ag na babhtaí áitiúla araghaidh go dtí Craobh Abair. Beidh 4roinn iomaíochta in abair agus beidh cead ag gach scoil uasmhéid decheathrar cainteoir a iontráil i ngach roinn.

Roinn
A: Meánscoileannafaoi GCSE & Teastas Sóisearach


Roinn B: Faoi GCSE & Teastas Sóisearach- Scoileannagramadaí, scoileanna gaeltachta, gaelscoileanna


Roinn C: Faoi ardteistnó AS/A2


Roinn D: Faoi ardteistnó AS/A2 in earnáil na gaelscolaíochta nó scoileanna gaeltachta
(mura mbeidh
go leor iarratas do Roinn D nascfar le Roinn C é)

Duaiseanna

Bronnfar céad agus dara duais i ngach roinn ag na babhtaí áitiúlaach na moltóirí a bheith sásta le líonagus caighdeán na gcainteoirí. Bronnfar teastas Gael Linn ar gach cainteoir.Bronnfar plaic agus leath scoláireacht chuig coláiste Mhachaire Rabhartaigh nó ColáisteBhun an Inbhir don chéad agusdara háit i ngach roinn ag an chraobh.

An Chraobh

Reáchtálfarcraobh Abair  in earrach 2024

Am

Labhróidh cainteoirí i roinn A agus i Roinn B ar feadh 3bhomaite ar a mhéid agus labhróidhcainteoirí i Roinn C agus i Roinn D ar feadh 4bhomaite ar a mhéid.

  

Moltóireacht agus Córas Marcála

Ní bheidh aon dul thar bhreith na moltóirí ag babhtaí Abair agus tásé mar pholasaí ag Gael Linn gan marcanna na moltóirí a thaispeáint d’éinne.

Beidh 100
marc an duine ag na cainteoirí roinnte mar seo:

Tuairimíocht              40
Teachtiláthair          40
Líofacht                   20

Iontráil

Cláraigh ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é asheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála is ea 10 Samhain2023. Beidh táille iontrála de £5.00/€5.00 le híocag gach cainteoir.

Tuilleadh eolais

Póilín T: 028. 37 522162 R: poilin@gael-linn.ie 

Gael Linn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard MhachaBT61 7LG