Iar-bhunscoil

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn

Léargas ginearálta

COMÓRTAS TRÁCHTAIREACHTA GAEL LINN

(I gcomhar le Nemeton Teo. agus CLG, Páirc an Chrócaigh)

Do na daltaí ar fad amuigh ansin a bhíonn ag déanamh aithris ar Bhrian Tyers, Seán Bán Breathnach nó Micheál Ó Muircheartaigh, tá Gael Linn ag tabhairt seans daoibh bhur dtráchtaireacht féin a chur os comhar an phobail trí pháirt a ghlacadh sa chomórtas nua seo!

I gcomhar le Nemeton, an comhlacht léiriúcháin teilifíse a bhíonn i mbun craolta ar chluichí CLG, agus Oifigeach na Gaeilge, Páirc an Chrócaigh, cuirfear físeán ar fáil den 10 nóiméad deireanach de chluiche peile nó iománaíochta cáiliúil, ach ní bheidh aon fhuaim leis an bhfíseán. Cuirfear ainmneacha na n-imreoirí ar fáil agus fágfar faoin dtráchtaire a thráchtaireacht féin a thaifeadadh, bunaithe ar an aicsean a tharlaíonn sa 10 nóiméad deireanach sin / 5 nóiméad deireanach dóibh siúd atá cláraithe i Rannóg A (Bunscoil).

Tosóidh gach tráchtaireacht leis na focail ‘Fáilte romhaibh isteach a dhaoine uaisle, agus tagann sibh chugainn le 10 nóiméad fágtha sa chluiche seo idir A agus B’ agus leanfaidh sé/sí ar aghaidh go dtí deireadh an chluiche.

Cuirfear an nasc chuig an físeán a bheidh roghnaithe agus tabharfar treoir d’iomaitheoirí conas a dtaifead a cheangal leis an bhfíseán sin tar éis dóibh an fhoirm iontrála a chur chugainn ar líne.

Beidh trí rannóg iomaíochta sa chomórtas;
Rannóg A
: Bunscoil
Rannóg B: Ranganna Teastais Shóisearaigh agus Ranganna GCSE
Rannóg C: Ranganna Ardteiste, Idirbhliain san áireamh, agus Ranganna A leibhéal

*NB: Is comórtas aonarach é an Comórtas Tráchtaireachta. 

Is iad na cluichí atá roghnaithe againn ná;
Craobh na hÉireann sa Pheil idir Uíbh Fháilí agus Ciarraí, 1982
Craobh na hÉireann san iomáint idir Chorcaigh agus an Clár, 2013
Craobh na hÉireann i bPeil na mBan idir Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh, 2014

Craobh Peile 1982

Le Tráchtaireacht :
https://youtu.be/4lfpKq1Fh18

Gan Tráchtaireacht:
https://youtu.be/qGgCsdS8j7A

Leathanaigh Eolais


Craobh Iomána 2013

Le Tráchtaireacht:
https://youtu.be/xOJnWVp1xco

Gan Tráchtaireacht:
https://youtu.be/I6arIeB9hh0

Leathanaigh Eolais

 
Craobh Peile na mBan 2014:

Le Tráchtaireacht:
https://youtu.be/RO2yNn_LJ_U

Gan Tráchtaireacht:
https://youtu.be/sZZ6TaG-ujI

Leathanaigh Eolais

(Is féidir leis an iomaitheoir cluiche a roghnú)

IONTRÁIL
Chun iarratas/iarratais a chur isteach ar an gcomórtas cliceáil ar an gcnaipe CLÁRAIGH thuas agus líon isteach an fhoirm iontrála ar líne.
Is féidir le daoine aonair cur isteach ar an gcomórtas ach ní mór do dhuine fásta i.e. múinteoir nó tuismitheoir/caomhnóir a bheith ag tacú leis an iarratas agus a bheith sásta a bheith mar theagmhálaí ag Gael Linn.

Is féidir le scoileanna nó le clubanna roinnt iarratais a dhéanamh le chéile do dhaltaí ach ní mór do mhúinteoir ón scoil nó duine fásta ón gclub a bheith ag tacú leis na hiarratais agus a bheith sásta a bheith mar theagmhálaí ag Gael Linn.

Dáta deiridh iontrála - 8 Eanáir 2021.(Ní mór na físeáin a bheith againn roimh 29 Eanáir 2021)  

Táille iontrála: €5 an duine 

 
DUAISEANNA

AN CHÉAD ÁIT

Bronnfar an duais seo don iarracht is fearr as na hiontrálacha ar fad, cuma cén rannóg ina mbeidh sé.

·    Seic ar €1000

·    Seal a chaitheamh i mbosca tráchtaireachta TG4 ag cluiche le linn 2021.

·    4 thicéad do Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide.

·    5 ticéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.

 Chomh maith leis sin, beidh duaiseanna don 3 iarracht is fearr i ngach rannóg:

 An Chéad Áit i ngach rannóg:

·    Seic ar €200.

·    4 thicéid do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide.

·    5 thicéid iontrála do chluiche Sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.

 An Dara hÁit i ngach rannóg:

·    Seic ar €100.

·    4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide.

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.

 An Tríú hÁit i ngach rannóg:

·    Seic ar €50.

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.


Tuilleadh eolais:

Tomás Ó Cadhla, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2

01 6753300 087 7474927 R-phost: tomasrua@gael-linn.ie