Tríú Leibhéal

Díospóireachtaí 3ú Leibhéal/Corn Uí Chon Cheanainn

Léargas ginearálta

COMÓRTAS NÁISIÚNTA DÍOSPÓIREACHTA

I gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, eagrófar Comórtas Díospóireachta Gael Linn don tríú leibhéil arís i mbliana. Beidh Caolán i mbun réamhbhabhtaí a eagrú le linn mhí Dheireadh Fómhair agus rachaidh ceithre fhoireann ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann, a reáchtálfar ar an Satharn 2 Samhain 2019 ag féile an Oireachtais i Citywest, Baile Átha Cliath. Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times agus duaiseanna airgid ar na buaiteoirí agus orthu siúd sa dara háit. Féach ar phictiúir ó chomórtas 2018 ANSEO
Tuilleadh eolais le fáil ó Chaolán ag caolan@cnag.ie nó 086.0898012

Buaiteoirí 2018 - Darragh Mac Giolla Phádraig agus Eoghan Ó Finn ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

CORN UÍ CHON CHEANAINN

Beidh Gael Linn ag tabhairt tacaíochta arís do Chorn Uí Chon Cheanainn i 2020, comórtas amhránaíochta ar an sean-nós do mhic léinn tríú leibhéil, atá á reáchtáil ag Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Is i mí Aibreán a bhíonn sé ar siúl de ghnáth.

Eolas: Bairbre Ní Chonchúir, 085.1600861, cornuicc@gmail.com.

MAIDENS NA GAEILGE

Tá áthas orainn tacú le Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide agus le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, atá tar éis tús a chur le comórtais nua 'Maidens na Gaeilge' le blianta beaga anuas. Bhí suas le 40 cainteoir ón dá choláiste sásta tabhairt faoin gcomórtas anuraidh ina gcoláistí féin, comórtais atá teoranta do chainteoirí nár labhair i ndíospóireacht ag an tríú leibhéal cheana.
Tá gach eolas faoi 'Maidens na Gaeilge' i gColáiste na Tríonóide ar fáil ó Ben Ó Coimín ag diospoireacht@cumann.ie agus comórtas UCD ó Ghearóid Dardis ag gearoid.dardis@ucdconnect.ie

Tugann Gael Linn tacaíocht leanúnach freisin do chumainn i gColáistí Tríú Leibhéil chun díospóireachtaí a eagrú ina gColáistí féin nó tabhairt faoi chomórtas eadar-choláistí. Cabhair i bhfoirm comhairle agus deontais eagrúcháin a bhíonn i gceist.


Tuilleadh Eolais:

Seán Ó Ceallaigh,
Gael Linn
01.6753299 087.2510980 | seanc@gael-linn.ie