Tríú Leibhéal

Díospóireachtaí 3ú Leibhéal / Corn Uí Chon Cheanainn

Léargas ginearálta

COMÓRTAS NÁISIÚNTA DÍOSPÓIREACHTA

Reáchtálfar Craobh Díospóireachta Gael Linn do mhic léinn tríú leibhéal ag 5.30 i.n. Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair in Óstán Chúirt Camden ar Shráid Camden (Camden Court Hotel, D02 W086), mar chuid d’fhéile fhíorúil an Oireachtais. Craolfar an díospóireacht beo ar YouTube Gael Linn agus ar www.antoireachtas.ie. Ceann de bhuaicphointí na féile é an imeacht seo ag Oireachtas na Samhna gach bliain. Cuireann muid fáilte roimh mhuintir an phobail freastal ar an ócáid seo chomh maith ach clárú don ócáid roimh ré le bhur dtoil. Is féidir seo a dhéanamh tríd ríomhphost a sheoladh chuig tomasrua@gael-linn.ie roimh dheireadh an lae ar an Déardaoin, 28 Deireadh Fómhair.

 

Tá gach eolas faoin gCraobh 2021 ar fáil ANSEO

 

Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times agus duaiseanna airgid ar na buaiteoirí agus orthu siúd sa dara háit.

I gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, eagrófar Comórtas Díospóireachta Gael Linn don tríú leibhéil arís i mbliana, Tuilleadh eolais le fáil ó Chaolán ag caolan@cnag.ie nó 086.0898012Buaiteoirí 2019 - Ciara Ní Dhonnacha agus Barry Ó Siochrú ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh lena lucht tacaíochta.

CORN UÍ CHON CHEANAINN

Beidh Gael Linn ag tabhairt tacaíochta arís do Chorn Uí Chon Cheanainn i 2020, comórtas amhránaíochta ar an sean-nós do mhic léinn tríú leibhéil. Is i mí Aibreán a bhíonn sé ar siúl de ghnáth ach tá sé fós le tarlú mar gheall ar Covid-19.

Eolas: Bairbre Ní Chonchúir, 085.1600861, cornuicc@gmail.com.

MAIDENS NA GAEILGE

Tá áthas orainn tacú le Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide agus le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, atá tar éis tús a chur le comórtais nua 'Maidens na Gaeilge' le blianta beaga anuas. Bhí suas le 40 cainteoir ón dá choláiste sásta tabhairt faoin gcomórtas anuraidh ina gcoláistí féin, comórtais atá teoranta do chainteoirí nár labhair i ndíospóireacht ag an tríú leibhéal cheana.
Tá gach eolas faoi 'Maidens na Gaeilge' i gColáiste na Tríonóide ar fáil ó Ben Ó Coimín ag diospoireacht@cumann.ie agus comórtas UCD ó Ghearóid Dardis ag gearoid.dardis@ucdconnect.ie

Tugann Gael Linn tacaíocht leanúnach freisin do chumainn i gColáistí Tríú Leibhéil chun díospóireachtaí a eagrú ina gColáistí féin nó tabhairt faoi chomórtas eadar-choláistí. Cabhair i bhfoirm comhairle agus deontais eagrúcháin a bhíonn i gceist.


Tuilleadh Eolais:

Tomás O Cadhla,
Gael Linn
087.7474927 | tomasrua@gael-linn.ie