Tríú Leibhéal

Díospóireachtaí 3ú Leibhéal / Corn Uí Chon Cheanainn

Léargas ginearálta

*Beidh sonraí 2021 ar fáil Meán Fómhair 2021*


COMÓRTAS NÁISIÚNTA DÍOSPÓIREACHTA

I gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, eagrófar Comórtas Díospóireachta Gael Linn don tríú leibhéil arís i mbliana, fiú má bhíonn crut nua ar an gcomórtas mar gheall ar Covid 19! Tá sé i gceist an chraobh a chraoladh beo ar Facebook ar an Satharn 31 Deireadh Fómhair 2020, an lá a bhí an chraobh le bheith ar siúl le linn Oireachtas na Samhna i nGaillimh, go dtí gur tháinig Covid 19 chugainn!
Beidh Caolán i mbun réamhbhabhtaí a eagrú le linn mhí Dheireadh Fómhair agus rachaidh ceithre fhoireann ar aghaidh chuig Craobh na hÉireann. Bronnfar Corn Gael Linn/The Irish Times agus duaiseanna airgid ar na buaiteoirí agus orthu siúd sa dara háit. Tuilleadh eolais le fáil ó Chaolán ag caolan@cnag.ie nó 086.0898012


Buaiteoirí 2019 - Ciara Ní Dhonnacha agus Barry Ó Siochrú ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh lena lucht tacaíochta.

CORN UÍ CHON CHEANAINN

Beidh Gael Linn ag tabhairt tacaíochta arís do Chorn Uí Chon Cheanainn i 2020, comórtas amhránaíochta ar an sean-nós do mhic léinn tríú leibhéil. Is i mí Aibreán a bhíonn sé ar siúl de ghnáth ach tá sé fós le tarlú mar gheall ar Covid-19.

Eolas: Bairbre Ní Chonchúir, 085.1600861, cornuicc@gmail.com.

MAIDENS NA GAEILGE

Tá áthas orainn tacú le Cumann Gaelach Choláiste na Tríonóide agus le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, atá tar éis tús a chur le comórtais nua 'Maidens na Gaeilge' le blianta beaga anuas. Bhí suas le 40 cainteoir ón dá choláiste sásta tabhairt faoin gcomórtas anuraidh ina gcoláistí féin, comórtais atá teoranta do chainteoirí nár labhair i ndíospóireacht ag an tríú leibhéal cheana.
Tá gach eolas faoi 'Maidens na Gaeilge' i gColáiste na Tríonóide ar fáil ó Ben Ó Coimín ag diospoireacht@cumann.ie agus comórtas UCD ó Ghearóid Dardis ag gearoid.dardis@ucdconnect.ie

Tugann Gael Linn tacaíocht leanúnach freisin do chumainn i gColáistí Tríú Leibhéil chun díospóireachtaí a eagrú ina gColáistí féin nó tabhairt faoi chomórtas eadar-choláistí. Cabhair i bhfoirm comhairle agus deontais eagrúcháin a bhíonn i gceist.


Tuilleadh Eolais:

Tomás O Cadhla,
Gael Linn
087.7474927 | tomasrua@gael-linn.ie