Bunscoil

Féilte Peile

Léargas ginearálta

Tá Gael Linn i mbun roinnt imeachtaí spóirt a bhfuil sé mar aidhm acu deis a thabhairt do dhaltaí ó Ghaelscoileanna agus ó bhunscoileanna Gaeltachta bualadh le chéile ar ócáidí ina mbíonn an Ghaeilge in uachtar mar theanga labhartha.

CLÁRAIGH DO FÉILE PEILE 2024 ANSEO

 Eagraítear cúig fhéile peile gach bliain, dhá cheann i gCúige Mumhan agus ceann amháin i ngach cúige eile. Glacann ocht bhfoireann páirt iontu agus bíonn naonúr ar gach foireann, idir bhuachaillí agus chailíní. Go minic bíonn gá le réamhbhabhtaí cáilithe. Bíonn na féilte ar siúl i gceantair Ghaeltachta agus bíonn oíche amháin as baile i gceist do na foirne uile, ach amháin an fhoireann bhaile, más ann di.

 

Rialacha
  • Caithfidh gach imreoir bheith ag freastal ar bhunscoil.
  • Naonúr imreoirí a bhíonn ar gach foireann ach bíonn cead 18 a bheith ar an bpainéal.
  • Foirne meascaithe a bhíonn ann agus ní mór 4 cailín ar a laghad a bheith ar an bpáirc i gcónaí.
  • Imrítear 12 nóiméad an taobh.
  • Ceadaítear preab amháin agus rith aonair amháin, nó dhá rith aonair.
  • Ceadaítear an liathróid a phiocadh díreach ón talamh.
  • Ceadaítear gach cic saor, 45, cic amach, nó cic taobh líne, a thógáil ón láimh.
  • Ní bhíonn aon chearnóg ann ná aon chic éirice.
  • Imrítear cluichí trasna na páirce (c. 85 méadar).

Líon Foirne
Ocht bhfoireann a bhíonn páirteach i ngach féile, [2 ghrúpa de 4 fhoireann le híosmhéid de 3 chluiche ag gach foireann]

 


 

Táille

€35 an pháiste dóibh siúd a bhíonn ar lóistín agus €10 an pháiste dóibh siúd nach mbíonn ar lóistín. Íocann Gael Linn gach costas‚ lóistín‚ bia‚ duaiseanna agus eile ag na féilte agus 50% den chostas an bhus. Ceadaítear do gach scoil suas le 18 páiste a thabhairt leo chuig na féilte.

Duaiseanna
Bronntar Corn Gael Linn agus boinn ar na buaiteoirí. Bronntar boinn freisin ar an bhfoireann eile a ghlacann páirt sa Chraobh. 

 

Imeachtaí
Chomh maith leis an bpeil, glacann na daltaí páirt in imeachtaí spraíúla eile -: quizboird, ceolchoirm, céilí, nó eile.

 


 

Tuilleadh Eolais

Tomás Ó Cadhla | Gael Linn | 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 | 01.6753300 / 087.7474927 | R-phost: tomasrua@gael-linn.ie
Lios Poil
Scoil Naomh Eoin Baiste Lios Póil, Buaiteoirí Féile Chiarraí 2023
Mhic Easmainn
Gaelscoil Mhic Easmainn, Trá Lí, Buaiteoirí Féile Peile Chiarraí 2022
Ceatharlach 1
Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Ceatharlach, Buaiteoirí Feile Peile Laighean 2022