Iar-bhunscoil

Scléip Gael Linn (Comórtas Tallainne)

Léargas ginearálta

NÓTA FAOI SCLÉIP GAEL LINN 2021

Mar gheall ar Covid 19 ní bheidh sé indéanta  Scléip 2021 a reáchtáil  mar a rinne muid go dtí seo. É sin ráite ba mhaith linn dul ar aghaidh leis na comórtais ar bhealach éigin agus dar ndóigh an t-aon bhealach chun é sin a dhéanamh ná ar líne. Mar sin beimid ag iarraidh ar dhaltaí físeáin a chur isteach chugainn dá gcuid amhráin agus ceoil. Tuigimid go bhféadfadh costas a bheith ag baint le taifeadadh a dhéanamh ar ghrúpaí. Tabharfar deontas taifeadadh de €100 do scoileanna a bhfuil grúpa amháin á iontráil acu agus tabharfar deontas taifeadadh de €150 do scoiloeanna a bhfuil dhá ghrúpa á iontráil acu ach an píosa taifeadadh a bheith fáighte againn roimh ré. Ní íocfar aon deontas taifeadadh do iontrálacha aonair.

Faraor ní bheimid ábalta dul ar aghaidh leis na  comórtais rince ná na comórtais slua-amhránaíochta don bhliain seo. Tá gach eolas thíos faoi comórtais na bliana seo.

Leanfar leis an nós a bhí againn buaiteoirí réigiúnacha a roghnú. Féachfaidh na moltóirí ar na hiontrálacha ar fad ar líne agus roghnóidh siad buaiteoirí ó gach réigiún le dul ar aghaidh go dtí Craobh Scléip 2021. 

Ba bhreá linn Craobh a reáchtáil in Amharclann Clasach i mBaile Átha Cliath in Earrach 2021 ach dar ndóigh braitheann sé sin ar Covid19. Sa chás nach mbeimid ábalta sin a dhéanamh déanfar imeacht fhíorúil as an gCraobh freisin.


Tuilleadh Eolais:
Mairéad Ní Neachtain maireadn@gael-linn.ie
087.3593957


CLICEÁIL ANSEO CHUN ÍOSLÓDÁIL A DHÉANAMH AR PHOSTAER GUR FÉIDIR A CHROCHADH SA SCOIL

  Cliceáil ANSEO chun éisteacht le buaiteoirí 2019 nó ANSEO chun an dlúthdhiosca a cheannach ar €5

NB! CHUN IOMAITHEOIRÍ A IONTRÁIL I SCLÉIP 2021:
1. Cliceáil ar an cnaipe CLÁRAIGH chun tú a thabhairt chuig an fhoirm iontrála.
2. Líon isteach an fhoirm iontrála ar líne.
2. Roghnaigh do mhodh íocaíochta.  
4. Cliceáil ar an cnaipe SEOL/SUBMIT chun an fhoirm a chur ar aghaidh.

Má bhíonn aon deacracht agat leis an fhoirm iontrála cuir glaoch ar Mhairéad Ní Neachtain ag 087.3593957


SCLÉIP 2021

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá oscailte do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar na healaíona comhaimseartha. De ghnáth tugann sé deis do dhaltaí ceol, amhráin, agus rince a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre. Faraor i mbliana beidh orainn dul ar líne agus dá bhrí sin beidh orainn cloí leis na comórtais amhránaíochta agus na comórtais ceoil amháin!

IONTRÁIL AR SCLÉIP
 •     Tar éis duit na rialacha/coinníollacha ginearálta thíos ar fad a léamh go cúramach, lean na treoracha ag barr an leathanaigh.  An dáta deiridh iontrála ná Déardaoin, 22 Deireadh Fómhair 2020 agus ní mór na físeáin féin a bheith againn roimh an gCéadaoin 16 Nollaig 2020

 COINNÍOLACHA GINEARÁLTA

 • Tá an comórtas oscailte do dhaltaí sna hiarbhunscoileanna Gaeltachta, Gaelcholáistí agus aonaid lán-Ghaeilge amháin agus caithfidh gach iomaitheoir a bheith ag freastal go lánaimseartha ar cheann de na scoileanna sin.
 • Is do dhaltaí sna ranganna Teastas Sóisearaigh Rannóg na Sóisear agus is do dhaltaí sna ranganna Ardteistiméireachta Rannóg na Sinsear. Áirítear daltaí idirbhliana mar dhaltaí sinsearacha. I dTuaisceart Éireann, beidh an rannóg shóisearach oscailte do dhaltaí GCSE agus an rannóg shinsearach do dhaltaí A-Leibhéal. 
 • Ceadaítear do aon scoil suas le beirt iomaitheoirí a iontráil i ngach comórtas aonair (i.e. 2 Sóisear/2 Sinsear) ach ins an comórtas do ghrúpaí is grúpa amháin shóisearach agus/nó grúpa amháin sinsearach atá ceadaithe. Ní féidir le duine atá páirteach i gcomórtas aonair shóisearach a bheith páirteach sa gcomórtas shinsearach freisin.
 • Ins an comórtas do ghrúpaí beidh cead ag duine ó rang sóisearach a bheith i ngrúpa sinsearach, an fhaid is nach mbíonn an duine sin páirteach sa chomórtas céanna sa rannóg shóisearach le grúpa eile. Dar ndóigh ní féidir le dalta shinsearach páirt a ghlacadh in aon chomórtas shóisearach.
 • Caithfidh gach mír a bheith laistigh den am atá ceadaithe.
 • Ní cheadófar rannpháirtíocht tuismitheoirí nó múinteoirí ar aon fhíseáin.
 • Is gá múinteoir ón scoil a bheith luaite mar theagmhálaí ar an bhfoirm iontrála. 
 • Is tríd an ríomhphost is mó a choinneofar i dteagmháil leis na múinteoirí a bheas ag déileáil linn maidir le Scléip. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist na scoile agus seoladh ríomhphoist an mhúinteora féin a bheith soiléir ar an bhfoirm iontrála. Ní roinnfear aon sonraí pearsanta le haon tríú páirtí.
 • Beidh sé de cheart ag Gael Linn íomhánna nó físeáin a ghlactar ag imeachtaí Gael Linn a úsáid mar ábhar poiblíochta don eagraíocht amach anseo ach an cead sin a bheith faighte againn roimh ré ó scoileanna.

 •  Cur chun cinn na Gaeilge
  • Tá an comórtas seo á reáchtáil trí mheán na Gaeilge agus is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus teanga fheidhmeach an chomórtais. Ní ghlacfar ach le míreanna trí Ghaeilge agus iarrtar ar mhúinteoirí agus ar chaomhnóirí a chinntiú go bhfuil Gaeilge á labhairt ag na rannpháirtithe le linn imeachtaí Scléip.
  • Moltar go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
  • Déanfar dícháiliú ar aon duine a úsáideann fuaimriain le liricí in aon teanga seachas i nGaeilge.
  • Cuirfidh Gael Linn fáilte roimh aiseolas i leith an chomórtais i ndiaidh na Craoibhe


Moltóireacht

 • Tógfaidh na moltóirí san áireamh an luach siamsaíochta a bhaineann le gach mír agus iad i mbun oibre. Mar threoir dóibh féin agus do na hiomaitheoirí, áfach, beidh an córas marcála thíos in úsáid acu. Ní chuirfear marcanna na moltóirí ar fáil d’aon duine.
 • Is féidir go mbainfear marcanna d’aon mhír a théann thar an uasmhéid ama atá luaite le gach comórtas.
 • Luíonn an cinneadh deiridh maidir le buaiteoir(í) an chomórtais leis na moltóirí. Ní cheadófar aon chomhfhreagras leis na moltóirí maidir lena gcinneadh.
 • Bronnfar áit sa chraobh ar bhuaiteoirí na réamhbhabhtaí. Eagrófar na réamhbhabhtaí ar líne ag deireadh mhí Eanáir 2021. Craolfar ceithre cinn de réamhbhabhtaí ar leathanach Facebook Gael Linn, ceann le hiomaitheoirí an tuaiscirt, ceann eile le hiomaitheoirí an iarthair srl. Roghnóidh na moltóirí buaiteoirí ó gach réigiún chun dul ar aghaidh go dtí Craobh Scléip 2021. Buaiteoir amháin ó gach chomórtas a rachaidh ar aghaidh, ach amháin sa chás go mbíonn níos mó ná 6 mhír sa chomórtas. Sa chás sin roghnófar beirt chun dul ar aghaidh go dtí an Chraobh.
 • Beidh cead ag iomaitheoirí athruithe a dhéanamh ina léiriú ón réamhbhabhta, go háirithe má bhí siad molta ag an moltóir, ach a bheith cinnte go bhfuiltear fós ag cloí le rialacha an chomórtais. Dar ndóigh i mbliana is éard a bheidh i gceist anseo ná físeán nua a dhéanamh don Chraobh.
 • Bronnfar plaiceanna comórtha ar dhuaiseoirí na Craoibhe agus bronnfar teastais ar gach iomaitheoir eile.
 • Bronnfar Gradam Scléip ar an mhír is fearr ag an gCraobh agus bronnfar Gradam Nós.ie ar an amhrán nua-chumtha is fearr ag an gCraobh.

Amhránaíocht 
Pop/Rac/Rap
(le féintionlacan, Aonair agus Grúpaí) 
Guth/Guthanna
35 
 Tionlacan
25
Rithim
10 
Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20
Rogha
Amhráin
10 
Iomlán
100 

  Amhránaíocht Aonair
Pop/Rac/Rap
(le tionlacan ó fhuaimrian taca)

 Guth
50

 Rithim
15
 Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20
 Rogha
Amhráin
15
 Iomlán
100
 Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol
 Scileanna Ceoil
50

Léiriú/Luach
Siamsaíochta
20 
 Rithim
10
 Rogha Ceoil
20
 
 Iomlán
100


NA COMÓRTAIS (NB! Déan tagairt do COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA thuas chomh maith!)

1. Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le féintionlacan  (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le físeáin d'amhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochta agus ag seinnt ar uirlis ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl dúinn ar an bhfíseán más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra ná le ceoltóir ar bith eile ar an bhfíseán.
Glacfar le meascraí.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama – 4 nóiméad.

2. Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le tionlacan ó fhuaimrian taca (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le físeáin d'amhránaithe aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun amhránaíochta le tionlacan ó fhuaimrian taca. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap srl.
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur ar an bhfíseán más saothar nuachumtha atá i gceist.
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Glacfar le meascraí.
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach.
Uasmhéid ama - 4 nóiméad

3. Popghrúpa/Racghrúpa, le féintionlacan (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le físeáin de ghrúpaí, ina bhfuil íosmhéid de 3 agus uasmhéid de 8, agus iad i mbun amhránaíochta agus ag seinnt ar uirlisí ceoil. Beifear ag súil le hamhráin sa stíl Pop, Rac, Rap, srl. 
Glacfar le hamhráin le liricí nuachumtha nó le liricí a aistríodh go Gaeilge. 
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothar iomlán nuachumtha, idir ceol agus liricí, agus iarrtar ar na hiomaitheoirí a chur in iúl ar na físeáin más saothar nuachumtha atá i gceist. 
Moltar go láidir go ndéanfadh múinteoirí léamh profaí ar liricí.
Ní ghlacfar le fuaimrian taca sa chúlra.
Beidh cead ag scoileanna grúpa amháin a iontráil sa rannóg shóisearach agus grúpa amháin a iontráil sa rannóg shinsearach.
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – 4 nóiméad.

4. Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol (Sóisear agus Sinsear)
Glacfar le físeáin d'iomaitheoirí aonaracha amháin sa chomórtas seo, agus iad i mbun ceoil ar a rogha uirlise (m.sh. sax, pianó, giotár, giotár leictreach nó eile).
Beidh cead fuaimrian taca a úsáid mar thionlacan nó is féidir le ceoltóir amháin eile tionlacan beo a chur ar fáil ar an bhfíseán. Má tá ceoltóir eile ag soláthar tionlacain  ní mór don cheoltóir seo a bheith san aoisghrúpa céanna leis an iomaitheoir.
Cuirfear fáilte ar leith roimh shaothair nuachumtha agus iarrtar ar na hiomaitheoirí é a chur in iúl ar an bhfíseán más saothar nuachumtha atá i gceist. 
Beifear ag súil le ceol sa stíl pop/rac/snagcheol agus ní ghlacfar le ceol clasaiceach ná le ceol traidisiúnta. 
Beidh cead ag scoileanna suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shóisearach agus suas le 2 iomaitheoir a iontráil sa rannóg shinsearach
Glacfar le meascraí.
Uasmhéid ama – 4 nóiméad.

Sábháilteacht 
Tá polasaí árachais dliteanas poiblí ag Gael Linn a chlúdaíonn ár gcuid scéimeanna ar fad.  Ag na himeachtaí a eagraítear in amharclanna agus eile, áfach, is éascaitheoir é Gael Linn seachas maoirseoir, agus ní mór múinteoir nó duine fásta a bheith ainmnithe ag gach grúpa a bheidh freagrach as sábháilteacht agus maoirseoireacht na ndaltaí. 

Tuilleadh Eolais:
Mairéad Ní Neachtain maireadn@gael-linn.ie
087.3593957