Iar-bhunscoil

Scléip Gael Linn (Comórtas Tallainne)

Léargas ginearálta

Is éard atá i Scléip ná comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil atá oscailte do na hiarbhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar na healaíona comhaimseartha. De ghnáth tugann sé deis do dhaltaí iarbhunscoile ceol, amhráin, agus rince a chur ar stáitse os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta, in amharclanna ó cheann ceann na tíre. Faraor i mbliana b'éigin dúinn dul ar líne leis an gcomórtas agus dá bhrí sin bhí orainn cloí leis na comórtais amhránaíochta agus na comórtais ceoil amháin!


Scléip Gael Linn 2021
Craoladh Craobh Scléip Gael Linn 2021 ar an gCéadaoin 14 Aibreán ag 7i.n. ar leathanach YouTube agus Facebook Gael Linn (naisc thíos)Bhí iomaitheoirí againn ó fud fad na tíre ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis; Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh; Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí; Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh; Gairmscoil Mhic Diarmada, Oileán Árainn Mhór; Pobalscoil Chloich Cheannfhaola, An Fálcarrach; Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua; Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí; Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach; Coláiste Cholmcille, Indreabhán; Scoil Chaitríona, Glasnaíon; Gaelcholáiste Cheatharlach, Easca; Gael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh; Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh san iomaíocht leis an mbua a fháil sna catagóir éagsúla agus le Gradam NÓS agus/nó Gradam Scléip a thabhairt leo.

Dé Céadaoin, 14 Aibreán @7i.n. - Craobh Scléip Gael Linn 2021

Clár na hÓcáide

Na Réamhbhabhtaí
Dé Luain, 25 Eanáir @ 7i.n. – Réamhbhabhta Chúige Mumhan

Dé Máirt, 26 Eanáir @ 7i.n. – Réamhbhabhta Chúige Uladh

Nasc YouTube:  https://youtu.be/eXSnqoqgQfA

Nasc Facebook:  https://www.facebook.com/677013282417030/posts/3624083694376626/?d=n

 Clár na hÓcáide

 

Dé Céadaoin, 27 Eanáir @ 7i.n. – Réamhbhabhta Chúige Chonnacht

Nasc YouTube:  https://youtu.be/zJWCtdFUuTg

Nasc Facebook https://www.facebook.com/677013282417030/posts/3626216854163310/?d=n

 Clár na hÓcáide

 

Déardaoin, 28 Eanáir @ 7i.n. – Réamhbhabhta Chúige Laighean

Nasc YouTube:  https://youtu.be/fV2_QxfWwd8

Nasc Facebook: https://www.facebook.com/677013282417030/posts/3629346720516990/?d=n

 Clár na hÓcáide

Buaiteoirí 2020!

Click HERE to listen to CD of 2020 winners or HERE to buy a copy for €5

FÓGRÓFAR NA DÁTAÍ CLÁRÚCHÁIN DO CHOMÓRTAS SCLÉIP GAEL LINN 2022 GO LUATH I MÍ MHEÁN FÓMHAIR 2021. 
(Registration dates for Scléip Gael Linn 2022 will be announced in early September 2021)

Tuilleadh Eolais:
Mairéad Ní Neachtain 
Gael Linn
35 Sráid an Dáma
BÁC 2
maireadn@gael-linn.ie
087 3593957