Iar-bhunscoil

Tráth na gCeist

Léargas ginearálta

Is í aidhm Tráth na gCeist Gael Linn seans a thabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Chúige Uladh atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga sin a chluinstin agus a úsáid taobh amuigh den seomra ranga, ag ócáid thaitneamhach, thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

Reáchtáil an chomórtais

Reáchtáltar an comórtas seo in ionaid éagsúla, neamhspleách ar a chéile, agus bronntar duaiseanna ar na foirne is fearr i ngach ionad. Leantar le gnáth-nós quizboird. In aon ionad cuirtear na ceisteanna ar na foirne ar fad le chéile. Bíonn ar na foirne na freagraí a scríobh, ach is féidir le baill na foirne labhairt eatarthu féin chun teacht ar fhreagra. Is féidir suas le sé bhabhta ceisteanna a bheith ann, le 10 gceist i ngach babhta. Cuirtear céilí gairid nó ceolchoirm ar siúl i ndiaidh babhtaí na gceisteanna i ngach ionad, chun cur le spraoi na hócáide.

Iomaitheoirí

Bíonn 4 dalta ar gach foireann agus is féidir le hiarbhunscoil ar bith i gCúige Uladh foirne a iontráil ó na ranganna shóisearcha. Ní bhíonn teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil. Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, ach glactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith. Níl aon comórtas ann do na ranganna sinsearacha.

Duaiseanna

Bronntar duaiseanna ar gach ball foirne den trí fhoireann is airde marc (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí) i ngach ionad.

Iontráil

Chun foirne a iontráil agus an táille de £5 an fhoireann a íoc, íoslódáil an fhoirm iontrála ag barr an leathanaigh, priontáil é, agus cuir an fhoirm líonta agus an táille cuí chugainn ag an seoladh thíosluaite. An dáta deiridh iontrála ná 23 Meán Fómhair 2019. 

DÁTAÍ AGUS IONAID 2019/2020

8.10.2019 - Óstlann an White Horse, Doire

9.10.2019 - Óstán an Glenavon, An Chorr Chríochach (Lá 1)

10.10.2019 - Sólann na bFál, Béal Feirste

11.10.2019 - Lisdoo Arms, Dún Dealgan

15.10.2019 - Dún Uladh, An Ómaigh

16.10.2019 - Óstán an Glenavon, An Chorr Chríochach (Lá 2)

17.10.2019 - Ashburn Hotel, An Lorgain

18.10.2019 - Óstán an Canal Court, Iúr Cinn Trá

24.1.2020 - Craobh 2020 - Ashburn Hotel, An Lorgain

Clár an Lae ag Tráth na gCeist Gael Linn

Clárú 11.00 a.m.
Tosú ar Thráth na gCeist 11.15 a.m.
Lón 12.30 p.m.
Céilí 1.00 p.m.
Críoch 2.00 p.m.


Tuilleadh Eolais ó Phóilín  028.37522162 poilin@gael-linn.ie|

Gael Linn, 20 Bóthar na hArdeaglaise, Ard Mhacha, BT 617QX