Iar-bhunscoil

Tráth na gCeist

Léargas ginearálta

NÓTA FAOI Thráth na gCeist  2020/21

Mar gheall ar Covid-19 ní bheidh sé indéanta Tráth na gCeist 2020 a reáchtáil mar is gnáth. Ba mhaith linn dul ar aghaidh leis na comórtais ar líne. Mar sin beimid ag eagrú babhtaí Thráth na gCeist ar líne le go mbeidh Gael Linn ábalta tacú le hobair na múinteoirí arís i mbliana.


Is í aidhm Tráth na gCeist Gael Linn seans athabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Chúige Uladh atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga a chluinstin agus a úsáid ar bhealach thaitneamhach,thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS
Cuirfidh Gael Linn quioz-phacáiste chuig gach scoil a chláraíonn don scéim. Beidh gach scoil in ann an tráth na gceist a dhéanamh ag am a oireann dóibh féin, ach roimh17.00 i.n. 20 Samhain 2020. Bronnfar duaiseanna ar na foirne a thagann sa chéad áit agus an dara háit ag an Craobh sa dá roinn (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí) .   

IOMAITHEOIRÍ 

Bíonn 4 dalta ar gach foireann agus is féidir le hiarbhunscoil ar bith i gCúige Uladh foirne a iontráil ó na ranganna sóisearacha. Ní bhíonn teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil. Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, ach glactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith.

DUAISEANNA

Bronntar duaiseanna ar gach ball foirne den fhoireann is airde marc sa dá roinn (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí).


AN CHRAOBH 

Déanfar Craobh Thráth nagCeist a reáchtáil, ar líne mar ócáid sa bhliain úr ar 22 Eanáir 2021. 

IONTRÁIL

Chun foirne a iontráil agus an táille de £5/€5 an fhoireann a íoc (uasmhéid de £50/€50 ó scoil ar bith cé nach mbeidh teorainn le líon foirne), CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála is ea 16 Deireadh Fómhair 2020

Beidh ar scoileanna ainmneacha dhaltaí na foirne is airde marc a sheoladh chuig Gael Linn roimh 17.00 i.n. 20 Samhain 2020 tnagc@gael-linn.ie

 

Tuilleadh Eolais ó Phóilín 077 43831566  

GaelLinn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Armagh, UK, BT617LG 

tnagc@gael-linn.ie