Iar-bhunscoil

Tráth na gCeist 2023/2024

Léargas ginearálta

TRÁTH NA gCEIST 2023/24

Is í aidhm Tráth na gCeist GaelLinn seans a thabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Chúige Uladh atá agfoghlaim Gaeilge, an teanga a chluinstin agus a úsáid arbhealach thaitneamhach ,thairbheach,spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

REÁCHTÁIL ANCHOMÓRTAIS

Beidh Tráthna gCeist ar siúl in 8 n-ionad ar fud Chúige Uladh. Bronnfar duaiseanna ar na foirne a thagann sa chéadáit agus an dara háit sa dá roinn (Meánscoil agus ScoilGhramadaí) . Rachaidhna foirne sa chéad áit agus sa dara háit ar aghaidh chuig craobh réigiúnachagus éagrófar í seo nuair a bheidh na buaiteoirí ar eolas againn  

IOMAITHEOIRÍ 

Bíonn 4 dalta ar gach foireann agusis féidir le hiarbhunscoil ar bith i gCúige Uladh foirne a iontráil ó naranganna sóisearacha. .Beidh teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil (20 Foireann). Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, achglactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith.

DUAISEANNA

Bronntar duaiseanna ar gach ballfoirne den dá fhoireann is airde marc sa dá roinn (Meánscoilagus Scoil Ghramadaí).

IONTRÁIL

Chun foirne a iontráil agus antáille de £5/€5 an fhoireann a íoc, CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun anfhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dátadeiridh iontrála is ea 27 Meán Fómhair 2023.

 

 Craobh Tráth na gCeist

Rachaidh na buaiteoirí ó achanrannóg fríd chuig craobh Tráth na gCeist i 2024.

 

TuilleadhEolais ó Póilín  

Gael Linn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall,Armagh, UK, BT617LG 

028 37522162

poilin@gael-linn.ie