Iar-bhunscoil

Tráth na gCeist 2021/2022

Léargas ginearálta

TRÁTH NA gCEIST 2021/2022

 

Mar gheall ar Covid-19 ní bheidh sé indéanta Tráth na gCeist 2021/2022 a reáchtáil mar is gnáth. Beidh Gael Linn ag tacú le hobair na múinteoirí arís i mbliana, mar sin, beimid ag seoladh quioz-phacáiste chuig gach scoil a chláraíonn don scéim.  

Is í aidhm Tráth na gCeist Gael Linn seans athabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Chúige Uladh atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga a chluinstin agus a úsáid ar bhealach thaitneamhach,thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS
Cuirfidh Gael Linn quioz-phacáiste chuig gach scoil a chláraíonn don scéim. Beidh gach scoil in ann an tráth na gceist a dhéanamh ag am a oireann dóibh féin, ach roimh 17.00 i.n. 19 Samhain 2021. Bronnfar duaiseanna ar na foirne a thagann sa chéad áit agus an dara háit sa dá roinn (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí) .   

IOMAITHEOIRÍ 

Bíonn 4 dalta ar gach foireann agus is féidir le hiarbhunscoil ar bith i gCúige Uladh foirne a iontráil ó na ranganna sóisearacha. Ní bhíonn teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil. Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, ach glactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith.

DUAISEANNA

Bronntar duaiseanna ar gach ball foirne den  fhoireann is airde marc sa dá roinn (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí).

IONTRÁIL

Chun foirne a iontráil agus an táille de £5/€5 an fhoireann a íoc (uasmhéid de £50/€50 ó scoil ar bith cé nach mbeidh teorainn le líon foirne)CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála is ea 15 Deireadh Fómhair 2021

Beidh ar scoileanna ainmneacha dhaltaí na foirne is airde marc a sheoladh chuig Gael Linn roimh 17.00 i.n. 19 Samhain 2021 tnagc@gael-linn.ie

 

Tuilleadh Eolais ó Phóilín 077 43831566  

GaelLinn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Armagh, UK, BT617LG 

tnagc@gael-linn.ie