Iar-bhunscoil

Tráth na gCeist 2022/2023

Léargas ginearálta

TRÁTH NA gCEIST 2022/23

Is í aidhm Tráth na gCeist Gael Linn seans a thabhairt do dhaoine óga in iarbhunscoileanna Chúige Uladh atá ag foghlaim Gaeilge, an teanga a chluinstin agus a úsáid ar bhealach thaitneamhach,thairbheach, spraíúil, agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí Gaeilge agus dá saothar.

REÁCHTÁIL AN CHOMÓRTAIS

 Beidh Gael Linn i dteagmháil faoi réamhbhabhta a bheas beo ar líne. Bronnfar duaiseanna ar na foirne a thagann sa chéad áit agus an dara háit sa dá roinn (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí) .   

IOMAITHEOIRÍ 

Bíonn 4 dalta ar gach foireann agus is féidir le hiarbhunscoil ar bith i gCúige Uladh foirne a iontráil ó na ranganna sóisearacha. Ní bhíonn teorainn leis an líon foirne gur féidir le scoil a iontráil. Tá an comórtas dírithe orthu siúd i mbliain 10, ach glactar le daltaí as bliain 8 nó bliain 9 chomh maith.

DUAISEANNA

Bronntar duaiseanna ar gach ball foirne den dá fhoireann is airde marc sa dá roinn (Meánscoil agus Scoil Ghramadaí).

IONTRÁIL

Chun foirne a iontráil agus an táille de £5/€5 an fhoireann a íoc (uasmhéid de £50/€50 ó scoil ar bith cé nach mbeidh teorainn le líon foirne), CLÁRAIGH ag barr an leathanaigh agus lean na treoracha chun an fhoirm a líonadh agus chun é a sheoladh ar aghaidh chugainn ar líne. An dáta deiridh iontrála is ea 14 Deireadh Fómhair 2022

Beidh ar scoileanna ainmneacha dhaltaí na foirne is airde marc a sheoladh chuig Gael Linn roimh 17.00 i.n. 18 Samhain 2022 tnagc@gael-linn.ie


 Craobh Tráth na gCeist

Rachaidh na buaiteoirí ó achan rannóg fríd chuig craobh Tráth na gCeist i 2023.

 

Tuilleadh Eolais ó Meghan 07935591661  

GaelLinn, Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Armagh, UK, BT617LG 

tnagc@gael-linn.ie