Satharn, 06 Deireadh Fómhair 2018

Gaelscoileanna ina mbunchloch do thógáil pobail le Gaeilge

Gaelscoileanna ina mbunchloch do thógáil pobail le Gaeilge
Gaelscoileanna ina mbunchloch do thógáil pobail le Gaeilge

Tacaíonn Gael Linn leis an éileamh gur chóir do scoileanna lán-Ghaeilge idirdhealú dearfach a dhéanamh ar son leanaí atá á dtógáil le Gaeilge. Gné thábhachtach iad na Gaelscoileanna maidir le pobal Gaeilge a thógáil agus tá an toradh sin le feiceáil sna tuismitheoirí a ghabh tríd an gcóras agus ar mian leo go bhfreastalódh a gcuid páistí féin ar Ghaelscoil chomh maith. Léiríonn an Ghaelscolaíocht go bhfuil sé ag treisiú le seachadadh na Gaeilge ó ghlún go glún. Ná cuirtear as do chóras atá rathúil.