Déardaoin, 28 Márta 2019

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh Gael Linn 2019 - Briatharchath buaite ag foirne Átha Luain agus Chill Chainnigh!

Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh Gael Linn 2019 - Briatharchath buaite ag foirne Átha Luain agus Chill Chainnigh!
Is iad foirne Choláiste Pobail Átha Luain agus Choláiste Chill Chainnigh a bhuaigh an bhriatharchath ag Craobh na hÉireann de chuid Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2019! Is ar an gCéadaoin, 27 Márta 2019, a bhí an ócáid ghradamúil seo ar bun, san Óstán Lucan Spa, Leamhcán, Contae Bhaile Átha Cliath. Ba é seo buaicphointe na bliana den chomórtas seo a reáchtálann Gael Linn do scoileanna dara leibhéil ar fud na tíre, le maoiniú ó Foras na Gaeilge, agus ghlac breis agus 150 foireann páirt sa chomórtas ó cuireadh tús leis i mí Dheireadh Fómhair seo caite.

 

Is é an rún a bhí á chur trí chéile sa chraobh shóisearach ná ‘Ba cheart dúinn uilig éirí as feol a ithe !’ Labhair foirne ó Choláiste Mhuire, An tInbhear Mór, Contae Chill Mhantáin agus Scoil Naomh Áine, Baile Thiobraid Árann, ar son an rúin, agus is foirne ó Choláiste Belvedere, Baile Átha Cliath, agus Coláiste Pobail Átha Luain, Contae na hIarmhí, a bhí mar fhreasúra acu. Bhí tuairimí spéisiúla ag na cainteoirí óga ar an ábhar, agus bhíodar uilig cumasach ag cur a gcuid argóintí os comhair an tslua mhóir a bhí i láthair! Cúigear moltóirí a bhí ar an bpainéal – Seán Mac Labhraí, Máirín Bn. Uí Mhuirí, Áine Máire Ní Ghioballáin, Fergus Ó Conghaile agus Antóin Delap, ach bhí caighdeán chomh hard díospóireachta ann gur thóg sé tamall orthu teacht ar a gcinneadh. Bhí ríméad ar lucht tacaíochta Choláiste Pobail Átha Luain agus ach go háirithe ar an múinteoir Avril Ní hÓráin, nuair a fógraíodh gurb ag a bhfoireann siúd a bhí an bua! Tá éacht eile díospóireachta déanta ar son na scoile ag na baill foirne – Emma Ní Fhlannabhra, Ryan Ó Raifeartaigh agus Emily Ní Shíocháin – mar gurb iad foireann sinsearaach na scoile a roghnaíodh mar churaidh ag craobhchomórtas 2017!

 

Bhí díospóireacht bhreá bhríomhar ansin idir na cainteoirí sinsearacha, ó Choláiste Ghearóid Naofa, Caisleán an Bharraigh, Meánscoil Chnoc na Labhras, Luimneach, Meánscoil Eureka, Ceanannas Mór agus Coláiste Chill Chainnigh. Ba é seo an chéad uair do scoláirí ó scoileana Cheanannais agus Chill Chainnigh labhairt ag Craobh na hÉireann. Is é an t-ábhar a bhí le cíoradh ag na foirne ná: ‘Ba cheart an aois vótála in Éirinn a ísliú ó 18 go 16! ’, rún atá tráthúil do na daoine óga! Ba léir go raibh an-ullmhú déanta ag na cainteoirí ar fad, le treoir mhaith óna gcuid múinteoirí, agus bhíodar ag sáraíocht ar a chéile tríd síos! Ar deireadh, ba iad foireann Choláiste Chill Chainnigh, Molly Parmeter, Iseult Ní Chathail agus Rachel Ní Chaomhánaigh a fógraíodh mar bhuaiteoirí, toisc a n-argóintí láidre, tomhaiste i gcoinne an ruin. Bhí sceitimíní orthu agus iad ag ardú an choirn – an chéad uair riamh don scoil sa chomórtas seo! Ba í Regina Ní Riain an múinteoir a stiúraigh an fhoireann trí bhabhtaí uilig an chomórtais i mbliana agus bhí áthas agus bród an domhain uirthi faoina mbua, ní nach íonadh!

 

Is é Peter Kavanagh, Urlabhraí Gaeilge An Chomhaontais Ghlais, a bhí mar aoichainteoir ag an ócáid. Mhol sé na rannpháirtithe óga agus mhaoi sé gur ábhar dóchais don todhchaí a bhí iontu uilig! Léirigh sé an-spéis sa mhéid a bhí ráite i rith an tráthnóna agus chuir sé a chuid tuairimí féin ar na toipicí seo os comhair an lucht féachana ansin.

 

Bronnadh buanchorn agus duais €1,000 ar na foirne buacacha agus duais €250 ar na foirne eile a bhí rannpháirteach sa chraobh. Anuas air sin, bronnadh leathscoláireacht ar na buaiteoirí le freastal ar Choláiste Samhraidh Gaeltachta de chuid Gael Linn i dTír Chonaill.

 

Agus é ag treaslú leis na duaiseoirí, ghabh Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn buíochas leis na múinteoirí uilig as a ndúthracht agus as a dtacaíocht don chomórtas bliain i ndiaidh bliana agus dúirt : ‘Bíonn an-tóir ag scoileanna ar Chomórtas Díospóireachta Gael Linn mar go dtugann sé deis iontach do scoláirí ábhar a scagadh agus a chur i láthair go poiblí. Cothaíonn an comórtas gréasán de chainteoirí óga Gaeilge agus is áthas linn go bhfuil Comórtas an Phiarsaigh ag dul ó neart go neart.'

 

Is iomaí duine mór le rá a ghlac páirt sna díospóireachtaí in imeacht na mblianta, ina measc, na hiriseoirí agus na craoltóirí Claire Byrne, Marian Finucane, Mary Kennedy, Evanne Ní Chuilinn agus Harry McGee. Is cinnte gur spreag na díospóireachtaí grá don Ghaeilge i gcuid mhór acu, agus gur chabhraigh a scileanna díospóireachta leo agus iad ag tabhairt faoina ngairmeacha roghnaithe!

 

 

Curaidh na hÉireann i gCraobh na Sóisear de chuid Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh, Ryan Ó Raifeartaigh, Emma Ní Fhlannabhra agus Emily Ní Shíocháin ó Choláiste Pobail Átha Luain, Co na hIarmhí, lena múinteoir Avril Ní hÓráin, ar chlé. Sa phictiúr chomh maith tá Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, ar chlé, agus, ar dheis, an t-aoichathaoirleach, Peadar Caomhánach, Urlabhraí Gaeilge An Chomhaontais Ghlais.

 

Foireann Choláiste Chill Chainnigh, Curaidh Uile-Éireann i gCraobh na Sinsear de chuid Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh Gael Linn, Molly Parmeter, Iseult Ní Chathail agus Rachel Ní Chaomhánaigh, lena múinteoir Regina Ní Riain. Ar chlé tá an t-aoichathaoirleach Peadar Caomhánach, urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais agus ar dheis, Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn.