Déardaoin, 23 Bealtaine 2019

Os cionn 500 i láthair ag Bronnadh Gaelbhratach

Os cionn 500 i láthair ag Bronnadh Gaelbhratach

D’fhreastail breis is 500 dalta scoile ó scoileanna dara leibhéal ar fud na tíre ar ócáid bhronnta Gaelbhratach i Ráschúrsa Bhaile na Lobhar i mBaile Átha Cliath, ar an Mháirt, 21 Bealtaine. Is mar aitheantas ar son na hoibre a rinne siad le linn na bliana chun an Ghaeilge chur chun cinn ina gcuid scoileanna a bronnadh na bratacha ar 70 scoil. Formhór na scoláirí a bhí bailithe, bhí siad ina mbaill de choiste Gaelbhratach na scoile acu féin agus bhain siad an-sult as an ócáid, go háirithe as an gceol leis an ngrúpa Scanall.

An láithreoir aimsire Caitlín Nic Aoidh, ó TG4 a bhronn na bratacha agus b’iad an file Ciara Ní É agus an phearsa teilifíse Eoghan Ó Loideáin a bhí i mbun an cur i láthair a bhí spraíúil agus greannmhar.

Tá an scéim Gaelbhratach á maoiniú ag Foras na Gaeilge agus ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Bhí an tOifigeach ó Gael Linn atá i mbun na scéime ar an dara leibhéal, Edel Ní Bhraonáin an-sásta le hobair na bliana agus bhí sí an-mhóralach as na scoileanna ar fad. Mhínigh sí nach bhfuil sé éasca Gaelbhratach a ghnóthú, go bhfuil spriocanna deacra le baint amach agus go gcaithfear a chruthú trí fhiainise a chur ar fáil ar bhlaganna agus trí aischothú ar bhealaí eile go bhfuil an obair curtha i gcrích. Ghabh sí buíochas le Conradh na Gaeilge agus Glór na nGael as a dtacaíocht don scéim.Tá an scéim Gaelbhratach ar bun anois ó 2013 i leith agus í ag dul ó neart go neart. Tá liosta feithimh ann de scoileanna ar fud na tíre a bhfuil spéis acu a bheith páirteach.

Labhair cathaoirleach Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir agus Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn leis an slua agus mhol siad beirt na múinteoirí a spreag na daltaí ina gcuid iarrachtaí chun Gaelbhratach a ghnóthú. Mhol siad freisin an comhoibriú idir na heagrais éagsúla atá ag plé leis an scéim atá á maoiniú ag Foras na Gaeilge. D’fhógair an t-Uasal Ó Coileáin go bhfuil Gael Linn ag súil na liostaí feithimh don scéim ag an dá leibhéal a laghdú go mór an bhliain seo chugainn de bharr maoiniú breise a bheith faighte ón Roinn Oideachais agus Scileanna.

An láithreoir aimsire ó TG4, Caitlín Nic Aoidh i mbun cainte leis an slua!

Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, Pól Ó Gallchóir, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge agus Caitlín Nic Aoidh TG4 ag bronnadh Gaelbhratach ar scoláirí ó Phobalscoil Ghort Inse Guaire, Co na Gaillimhe (thuas) agus ar scoláirí ó Choláiste Ailigh, Leitir Ceanainn (thíos).