Máirt, 09 Iúil 2019

Deis Fostaíochta - Oifigeach Feidhmiúcháin, Gael Linn

Deis Fostaíochta - Oifigeach Feidhmiúcháin, Gael Linn
 

Oifigeach Feidhmiúcháin, Gael Linn

 

Cáilíochtaí Riachtanacha:

·       Líofacht Ghaeilge agus Bhéarla, idir labhairt agus scríobh

·       Eolas agus tuiscint ar earnáil na Gaeilge agus ar earnáil an cheoil thraidisiúnta

·       Scileanna agus taithí tionscadail a bhainistíú agus scileanna maithe cumarsáide

·       Ceadúnas tiomána agus teacht ar charr.

 

 

Próifíl an Phoist:                                                   

Beidh an tOifigeach Feidhmiúcháin freagrach as scéimeanna éagsúla de chuid Gael Linn a eagrú, mar chuid d’fhoireann.

 

Freagrachtaí:

·       Réamhphleanáil agus feidhmiú socruithe don chomórtas Siansa –réamhphoiblíocht, plé leis na grúpaí, ceardlanna a eagrú, plé leis na meáin agus le hurraithe, An Chraobh Náisiúnta a eagrú srl.

·       Cabhrú le reáchtáil imeachtaí éagsúla de chuid Gael Linn m.sh. babhtaí díospóireachta, imeachtaí Gaelbhratach, réamhbhabhtaí agus Craobh Scléip, féilte peile do bhunscoileanna, féilte Coirm, Cúrsaí na nÓg srl.

·       Bheith gníomhach ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh gréasáin Gael Linn.

 

 

Tuilleadh eolais agus foirm iarratais:  maireh@gael-linn.ie

 

Raon tuarastail:  €27,657 go €44,198

 

Spriocdáta: 28 Iúil 2019