Luan, 23 Meán Fómhair 2019

Oíche Chultúir Gael Linn 2019

Oíche Chultúir Gael Linn 2019

Mar chuid den Oíche Chultúir, eagraíodh ócáid amhránaíochta in Gael Linn ‘Abair Amhrán Linn’.  Ócáid thaitneamhach don phobal a bhí ann, áit a raibh na Casaidigh á ngríosadh chun amhráin chlúiteacha a foghlaimaíodh ar scoil a chanadh. Chomh maith leis sin, bhí glúin nua de na Casaidigh le cloisteáil ag gabhailfhionn go binn agus spreag siadsan an chuid is óige den lucht féachanna páirt a ghlacadh sa spraoi! Táimid an-bhuíoch as ucht an chabhair a thug na Casaidigh dúinn ar an oíche. Ní raibh deacracht ar bith acu an lucht féachanna a chur i mbun amhránaíochta! Bhí idir óg agus aosta i láthair ar an oíche agus ba léir go bhain siad uile an-sult as. 130 a d’freastal ar an ócáid dhá uair a chloig agus caithfear a rá go raibh glór chomh binn acu go léir. Táimid an-bhuíoch as gach duine a bhuail isteach agus a chan amhrán linn!