Luan, 04 Samhain 2019

BUA NA CAINTE AG MUINTIR NA GAILLIMHE

BUA NA CAINTE AG MUINTIR NA GAILLIMHE

Dondara bliain as a chéile thug foireann ó Ollscoil na hÉireann,Gaillimh an corn siar abhaile leotar éis dóibh an bua a fháil ag  CraobhchomórtasDíospóireachta Gael Linn don Triú Leibhéal 2019. Chuaigh na cainteoirí ó OÉG, Ciara Ní Dhonnacha agus Barry Ó Siochrú, i bhfeidhm go mór ar namoltóirí Áine Ní Ghlinn, Antóin Delap agus Cathal Póirtéir agus fuair siadmoladh speisialta uathu as a gcumas déileáil le pointí eolais agus ceisteannana bhfoirne eile.

 

Reáchtáladhan chraobh ag Oireachtas na Samhna i mBaile Átha Cliathar na mallaibh os comhair slua bhreá demhic leinn tríú leibhéil ó fud fad na tíreAn rún a bhí faoi chaibidil ná ‘Tátodhchaí gheal roimh an Aontas Eorpach’ agus bhí an t-iriseoir agus anscríbhneoir Deaglán de Bréadún i láthair mar aoichainteoir. Thug Deaglán píosabhreá cainte uaidh an fhad is a bhí na moltóirí ag cur a gcuid marcanna lechéile agus fuair sé éisteacht bhreá ón slua de bhreis agus 200 duine a bhí iláthair.

 

ancomórtas seo á eagrú le blianta anuas ag Gael Linn i gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir na Mac Léinn,Conradh na Gaeilge, lemaoiniú ó Fhoras na Gaeilge.  Ghlac foirne ó choláistí tríú leibhéil arfud na tíre páirt i réamhbhabhtaí imí Dheireadh Fómhair.  As na réamhbhabhtaí sin roghnaíodh ceithre fhoireannle páirt a ghlacadh sa chraobh, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh,An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoilna hÉireann, Gaillimh, agus Coláiste na Tríonóide.

 

Bhí Seán Ó Ceallaigh, BainisteoirScéimeanna Náisiúnta, Gael Linn mar chathaoirleach ar an ócáid, agus dúirt sé go raibh Gael Linn thar a bheith sásta go bhfuil an ócáid seoanois ar cheann de phríomh imeachtaí an Oireachtais chuile bhliain. Mhol sé anobair atá á dhéanamh ag na cumainn Ghaelacha sna coláistí faoi stiúir ChaolánMac Grianna ó Chonradh na Gaeilge agus bhí sé an-sásta go raibh cainteoirípáirteach sa díospóireacht a bhí tar éis an cheird a fhoghlaim agus iad i mbuncainte le foirne scoile i gcomórtais eile de chuid Gael Linn.

 

BhronnPádhraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn, CornGael Linn/The Irish Times, mar aon le seic €150 an duine agus Bonn Airgid an Oireachtais ar na buaiteoirí. Foireann Choláiste na hOllscoile, Corcaigha tháinig sa dara háit, agus bronnadh seic  €75, mar aonle Bonn Cré-Umha an Oireachtais, ar na cainteoirí Darragh Ó Caoimh agus Cárthach Ó Faoláin.