Aoine, 29 Samhain 2019

An réamhbhabhta deireanach de Scléip curtha i gcrích i mBaile Átha Cliath

An réamhbhabhta deireanach de Scléip curtha i gcrích i mBaile Átha Cliath

éachtáladh an réamhbhabhta deireanach de chuid ScléipGael Linn 2020 in Amharclann Clasach, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath, agus bhían-lá ar fad ag daltaí ó Bhaile Átha Cliath agus ó chontaetha eile i gCúigeLaighean agus iad ag iarraidh áit a ghnóthú i gCraobh Scléip ag deireadh Eanáir2020.

Dírithe ar an gceol agus an rince comhaimseartha, tá 6rannóg ar fad i gceist i gcomórtais Scléip - Amhránaíocht Aonair leféintionlacan, Amhránaíocht Aonair le tionlacan ó Fhuaimrian Taca,Popghrúpaí/Racghrúpaí le féintionlacan, Slua-Amhránaíocht, Ceol Uirlise Aonair,agus Rince Cruthaitheach. Bhí an oiread sin iomaitheoirí páirteach saréamhbhabhta seo go raibh gá an dara halla a úsáid do na comórtais aonair.
[
Bhí atmaisféar iontach san amharclann, ach go hárithe don comórtas doPhopghrúpaí agus Racghrúpaí.

Thug na moltóirí, Niamh de Búrca, Gráinne Bleasdale, Pádraig ÓConghaile, agus Caoimhe Ní Riagain, ard-mholadh do na rannpháirtithe uilig agusthugadar comhairle dóibh siúd a bhí ag dul ar aghaidh go dtí an Chraobh.

Roghnaíodh na míreanna seo a leanas le dul ar aghaidhgo dtí craobhchomórtas Scléip ar an gCéadaoin, 29 Eanáir 2020 in amharclannClasach, Baile Átha Cliath - comhghairdeas leo uilig !

Tá neart pictiúir le feiceáil ón lá ar leathanach Facebook Scléip Gael Linn.

 

Rince Cruthaitheach: Grúpaí -  Sóisear

‘Taom Croí’,Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

 

Rince Cruthaitheach: Grúpaí –Sinsear

‘Elimeantach’,Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

 

Slua-amhránaíocht

 ‘Na CapaillFhiáine’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

 

Amhránaíocht Aonair sa stílPop/Rac/Rap, le féintionlacan– Sóisear

Dara de Faoite, Gaelcholáiste Chill Dara, Nás na Ríogh

Caoimhe Ní Cheallacháin, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

 

Amhránaíocht  Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap, le féintionlacan–Sinsear

Aoife NicAmhlaidh, Coláiste Cois Life, Leamhcán

Jack ÓLeathlobhair, Gaelcholáiste Cheatharlach, Ceatharlach

 

Amhránaíocht Aonair sa stílPop/Rac/Rap, le Tionlacan Ó FhuaimrianTaca – Sóisear
Ella NíNeachtain, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

Críoa NíChonchúir, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

 

Amhránaíocht Aonair sa stílPop/Rac/Rap, le Tionlacan Ó FhuaimrianTaca– Sinsear
DanielFurlong, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

 

Ceol Uirlise Aonair sa stílPop/Rac/Snagcheol - Sóisear
Tom Ó Néill,Coláiste Cois Life, Leamhcán

Harvey deBrún, ColáisteEoin, Baile an Bhóthair

 

Ceol Uirlise Aonair sa stílPop/Rac/Snagcheol – Sinsear

Eoin ÓMeachair, Col. Ghlór na Mara, Baile Brigín

 

Amhránaíocht Aonair sa stílPop/Rac/Rap, le Tionlacan Ó FhuaimrianTaca – Sóisear
Ella NíNeachtain, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

Críoa NíChonchuir, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

 

Amhránaíocht Aonair sa stílPop/Rac/Rap, le Tionlacan Ó FhuaimrianTaca– Sinsear
DanielFurlong, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

 

Popghrúpa/Racghrúpa, leféintionlacan – Sóisear
Liam/Helen/Daithí/Caoimhe,Coláiste Cois Life, Leamhcán

‘PE’,Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

 

Popghrúpa/Racghrúpa,  le féintionlacan– Sinsear

 ‘Camo agus na Leaids’, Meánscoil Gharman, InisCórthaidh

 ‘Beocht’, Coláiste Cois Life, Leamhcán