Luan, 02 Nollaig 2019

Torthaí ó Chraobh Réigiúnach Chomórtas Uí Chadhain

Torthaí ó Chraobh Réigiúnach Chomórtas Uí Chadhain

Reáchtáladh Craobh Réigiúnach de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain Gael Linn 2020 ar an Luan, 2 Nollaig, sa D Hotel, Droichead Átha,  Co. Lú.  Dhá dhíospóireacht, babhta shóisearach agus babhta shinsearach a bhí ann idir Ghaelcholáistí agus scoileanna Gaeltachta ó Chúige Uladh agus ó Chúige Laighean. Bhí na foirne ag iarraidh áiteanna a ghnóthú i gCraobh na hÉireann a bheidh ar siúl ag deireadh Eanáir 2020.  Bhí neart cur agus cúitimh i measc na bhfoirne a bhí páirteach, agus jab an-deacair le déanamh ag na moltóirí dá réir!

Sa díospóireacht shóisearach phléigh scoláirí óCholáiste Pobail Ráth Chairn, Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, BÁC, Coláiste Oiriall, Muineachán agus Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Rath Fearnáin, BÁC an rún ‘Léiríonn muid meas ar ainmhithe in Éirinn’.  Tar éis neart plé idir na moltóirí ar na tréithe éagsúla a bhí ag na foirne uilig, roghnaíodh Coláiste Eoin agus Coláiste Pobail Ráth Chairn, le dul ar aghaidh go dtí an Chraobh. 

‘Tá  todhchaí gheal roimh an Aontas Eorpach’ an rún a bhí faoi chaibidil i Rannóg na Sinsear.  An t-am seo, bhí foirne ó Choláiste Eoin, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh, Gaelcholáiste Dhoire, Dún Geimhin, agus ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill.  Bhí go leor le rá ag na cainteoirí uilig ar an ábhar topiciúil seo agus tháinig Brexit aníos go minic dar ndóigh!  Ar deireadh, fógraíodh gurbh iad foireann Choláiste Eoin, mar aon le foireann Phobalscoil Ghaoth Dobhair, a rachadh ar aghaidh chun na Craoibhe. Dúirt Tomás Ó Cadhla ó Gael Linn go bhfuil an-chreidiúint ag dul do na múinteoirí a d’ullmhaigh foirne don dá dhíospóireacht agus ghuí sé gach rath ar na foirne nár éirigh leo. Beidh lá eile ag an bPaorach, adúirt sé! 

Bronnadh duaiseanna aonair ar na cainteoirí ar fad a bhí páirteach sa Chraobh Réigiúnach, mar aitheantas ar a rannpháirtíocht sa chomórtas. Beidh deis ag na foirne ar phríomhdhuaiseanna arbh fhiú €1,000 an ceann iad, i dtaca le Corn Uisne i Rannóg na Sóisear  agus Corn Gael Linn i Rannóg na Sinsear, a thabhairt leo ag Craobh na hÉireann. 

Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn do iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí suas le 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo. 


Ráth Chairn, Sean Ó Súilleabhain, Siún Nic Aogáin, Hannah Nic Éibhearáird

Sóis. Chol. Eoin, Mark Mac Anraoi, Antaine MAc Aonghusa, Ronán Ó Fachtnáin


Sin. Chol. Eoin, Mel Ó Lorcáin, Lúcás Ó Faoláin, Aaron Groome


Gaoth Dobhair, Gráinne Ní Ghallchóir, Deirdre Ní Chumhaill, Clodagh Ní Ghallchóir