Déardaoin, 05 Márta 2020

SIANSA GAEL LINN FINAL POSTPONED!

SIANSA GAEL LINN FINAL POSTPONED!

De bharr na treoirlínte atá leagtha amach ag an Rialtas agus ag Feidhmeannach na Seirbhísí Sláinte idir seo agus an 19 Aibreán tá an cinneadh déanta againn Craobhchomórtas Siansa na bliana seo a chur ar athló. Tuigimid go bhfuil cúrsaí deacair faoi láthair agus nach féidir le grúpaí teacht le chéile chun cleachtadh a dhéanamh.

Tá sé i gceist againn go mbeidh craobhchomórtas ann am éigin i mbliana.

Is mór an trua go gcaithfimid an cinneadh seo a ghlacadh ach is é an rud is tábhachtaí ag an am seo ná go mbeadh daoine slán sábháilte ón víreas seo.

Tugaigí aire daoibh féin, a cheoltóirí! 

Tháinig deireadh le ceardlanna Siansa na bliana seo ar an Luan, 2 Márta, tar éis dúinn bualadh le scoth na gceoltórí ó cheann ceann na tíre thar thréimhse cheithre lá. Tá ardmholadh ag dul do gach grúpa agus a múinteoirí/treoraithe as ucht freastal ar na ceardlanna seo leis na ceoltóirí cáiliúla, Bernadette Nic Gabhann agus Declan Masterson. Bhí cinneadh deacair le déanamh acu beirt, ach tá ocht ngrúpa roghnaithe acu le dul ar stáitse do Chraobh Siansa. Is iad seo na torthaí a leanas:

1. Réidh – Ceoltóirí Chaisleán an Danair, Co. Loch Garman
2. Síoda – Gairmscoil Chúl Átha, Co. Sligigh
3. Geantraí – Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe
4. Ildánach – Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo
5. Cuisle – Gort Lomán, Co. an Chláir
6. Blaist – Gaelcholáiste Choilm, Baile an Chollaigh, Co. Chorcaigh
7. Bríomhar – Cill Chabháin, Co. Laoise agus Uíbh Fhailí
8. Acomhal – Oileán an Ghuail, Co. Thír Eoghain

Comhghairdeas leo uile! Beidh gach eolas faoi dháta nua don Chraobh ar fáil a luaithe agus is féidir!