Máirt, 06 Deireadh Fómhair 2020

Clár Oibre Gael Linn don scoilbhliain 20/21!

Clár Oibre Gael Linn don scoilbhliain 20/21!

IMEACHTAÍ GAEL LINN DON SCOILBHLIAIN 20/21
Táimid ag tabhairt aghaidh ar scoilbhliain nua agus gan fhios againn céard go díreach atá romhainn amach maidir le cur i gcrích ár gclár leathan imeachtaí do scoláirí ar gach leibhéal!  É sin ráite tá súil againn go n-éireoidh linn deiseanna a thabhairt do scoláirí sult a bhaint as a gcuid Gaeilge, bíodh sé sin ar an ardán os ár gcomhair nó ar líne! Tá gach eolas faoi na deiseanna seo ar fáil ag www.gael-linn.ie ach seo roinnt eolais faoi roinnt de na scéimeanna a bheas againn, ina measc dhá chomórtas nua a bheas á reáchtáil ar líne!

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain (Do scoileanna lán-Ghaeilge amháin)
Táimid ag súil go rachaidh Comórtas Uí Chadhain ar aghaidh in Earrach 2021, ag glacadh leis go dtiocfaidh feabhas ar rudaí idir an dá linn. Fanfaimid go dtí aimsir na Nollag le cinneadh a dhéanamh. Beidh gach rud ag brath ar an gcomhairle maidir le himeachtaí den tsórt seo agus ní rachfar ar aghaidh leis an gcomórtas má tá baol ar bith ag baint leis. Tuilleadh Eolais: www.gael-linn.ie/uichadhain

Scléip Gael Linn 2021 (Do scoileanna lán-Ghaeilge amháin)
Tá sé i gceist dul ar aghaidh le Scléip 2021 ach gurbh iad na comórtais ceoil agus amhránaíochta amháin a bheidh i gceist. Iarrfar ar na hiomaitheoirí a gcuid iarrachtaí a iontráil ar líne i bhfoirm físe. Féachfaidh na moltóirí ar na hiontrálacha ar fad ar líne agus roghnóidh siad buaiteoirí ó gach réigiún le dul ar aghaidh go dtí Craobh Scléip 2021.  Tá súil againn Craobh a bheith againn in Amharclann Clasach, Baile Átha Cliath san Earrach ach sa chás nach mbeimid ábalta sin a dhéanamh déanfar imeacht fhíorúil as an gCraobh freisin. Tá gach eolas agus foirm iontrála ar fáil ar www.gael-linn.ie/scleip

Comórtas Óráide an Phiarsaigh 2021 (Do scoileanna nach múintear trí Ghaeilge iontu amháin)
De bharr nach mbeidh muid ábalta foirne a thabhairt le chéile chun dul i mbun díospóireachta i mbliana tá sé i gceist againn an comórtas a athrú isteach ina chomórtas óráide. Is comórtas do chainteoirí aonair a bheidh i gceist, le cainteoirí ag déanamh físeán de óráid ar ábhar a thabharfaimid dóibh. Roghnófar buaiteoirí réigiúnacha agus bronnfar duaiseanna orthu sin agus rachaidh siad i gcomórtas ansin le buaiteoirí ó réigiúin eile do dhuaiseanna náisiúnta! Glacfar le hiarrachtaí ó suas le trí scoláire i Roinn na Sóisear agus suas le trí scoláire i Roinn na Sinsear as aon scoil. Gach eolas ag www.gael-linn.ie/anphiarsaigh

Siansa Gael Linn 
Comórtas do ghrúpaí traidisiúnta is ea Siansa. De ghnáth bíonn an Chraobh ar siúl sa Cheoláras Náisiúnta i mí Bealtaine. Tá Craobh Siansa 2020 fós le tarlú agus tá an cuma ar an scéal go mbeidh sé deacair é a chur ar bun roimh dheireadh na bliana. Tuilleadh Eolais: www.gael-linn.ie/siansa

Tá dhá chomórtas nua á fhógairt ag Gael Linn don scoilbhliain seo:

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021
Táimid ag lorg an chéad Micheál Ó Muircheartaigh eile!
I gcomhar le Nemeton, an comhlacht léiriúcháin teilifíse a bhíonn i mbun craolta ar chluichí CLG, agus Oifigeach na Gaeilge, Páirc an Chrócaigh, cuirfear físeán ar fáil den 10 nóiméad deireanach de chluiche cáiliúil, ach ní bheidh aon fhuaim leis an bhfíseán. Fágfar faoin iomaitheoir a thráchtaireacht féin a thaifeadadh, bunaithe ar an aicsean a tharlaíonn sa 10 nóiméad deireanach sin. Tá an comórtas oscailte do scoláirí bunscoile agus iarbhunscoile.
Tá gach eolas ar fáil ag www.gael-linn.ie/trachtaireacht 

AGUS

Comórtas Podchraoladh Gael Linn 2021
Ceadófar do scoláirí a rogha ábhar a phiocadh don chomórtas seo ach é a bheith tráthúil. Tabharfaidh an comórtas deis do scoláirí taithí a fháil ar an láithreoireacht, an eagarthóireacht agus ar labhairt na Gaeilge ar bhealach spraíúil agus taitneamhach. Beimid ag súil le deis a thabhairt do na duaiseoirí a gcuid podchraoltaí a chloisteáil ar stáisiúin raidió aitheanta. Beidh an comórtas dírithe ar lucht Idirbhliana ach beidh cead ag scoláirí eile páirt a ghlacadh freisin. Tá gach eolas ar fáil ag www.gael-linn.ie/podchraoladh

Coirm Gael Linn (do bhunscoileanna gaeltachta agus do ghaelscoileanna)
De ghnáth eagraítear 9 gcinn de fhéilte in amharclanna timpeall na tíre a thugann deis do scoileanna dráma nó ceoldráma nó seó scoile a chur ar an ardán. Séard atá beartaithe againn i mbliana ná léirmheastóir a chur chuig aon scoil a bhfuil spéis acu léiriú a dhéanamh dúinn. Bronnfar gradaim mar is ghnáth ar mhíreanna nó ar aisteoirí sa léiriú a bhíonn ar ardchaighdeán. Tuilleadh Eolais: www.gael-linn.ie/coirm

Beidh na himeachtaí atá dírithe ar scoileanna i gCúige Uladh, Abair (comórtas óráide) agus Tráth na gCeist, á réachtáil ar líne i mbliana freisin.

Maidir leis an tríú leibhéal táimid ag déanamh gach iarracht teacht suas le bealach éigin chun dul ar aghaidh leis an gComórtas Díospóireachta Eadar-Choláistí agus le Bréagchúirt Uí Dhálaigh roimh Nollaig. Beimid ag tabhairt tacaíochta freisin do chumainn gaelacha sna coláistí imeachtaí a eagrú iad féin.
GACH EOLAS @ WWW.GAEL-LINN.IE (DEISEANNA ÚSÁIDE - EVENTS)