Luan, 02 Samhain 2020

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Tríú Leibhéal 2020!

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Tríú Leibhéal 2020!

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Tríú Leibhéal Gael Linn 2020!

Don tríú bliain as a chéile thug foireann ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an corn siar abhaile leo tar éis dóibh an bua a fháil ag Craobhchomórtas Díospóireachta Tríú Leibhéal Gael Linn 2020. Chuaigh na cainteoirí ó OÉG, Kate Gaughan agus Molly Parmeter, i bhfeidhm go mór ar na moltóirí Áine Ní Ghlinn, Antóin Delap agus Kate Ní Chonfhaola agus fuair siad moladh speisialta uathu as a gcumas a gcuid a dhéanamh ar ardán éagsúil don bhliain eisceachtúil seo. Mhol na moltóirí na foirne uile as caighdeán a gcuid argóintí, agus as caighdeán a gcuid taighde agus réamhullmhúcháin.

Reáchtáladh an chraobh mar chuid d’fhéile fhíorúil an Oireachtais beo ar chainéal YouTube Gael Linn agus ar shuíomh an Oireachtais ar an Satharn, 31 Deireadh Fómhair. An rún a bhí faoi chaibidil ná ‘Is córas roghnúcháin cothrom é córas na bpointí’. 

Tá an comórtas seo á eagrú le blianta anuas ag Gael Linn i gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Ghlac foirne ó choláistí tríú leibhéil ar fud na tíre páirt i réamhbhabhtaí níos luaithe i mí Dheireadh Fómhair. As na réamhbhabhtaí sin roghnaíodh ceithre fhoireann le páirt a ghlacadh sa chraobh: An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Bhí Seán Ó Ceallaigh, Bainisteoir Scéimeanna Náisiúnta, Gael Linn mar chathaoirleach ar an ócáid, agus dúirt sé go raibh ríméad air gur éirigh leo an comórtas a reáchtáil i mbliana, beag beann ar Covid-19. Dúirt sé go mbeidh cuimhne go deo ar an gcraobh áirithe seo, an chéad ceann riamh a reáchtáladh ar line.

Labhair Antoine Ó Coileán, Príomhfheidhmeannach Gael Linn ag an ócáid, agus mhol sé na foirne as ucht a bheith páirteach sa gcomórtas eisceachtúil seo. Ghabh sé buíochas le Conradh na Gaeilge agus le Foras na Gaeilge as ucht gach cabhair agus tacaíocht a thugann siad do Gael Linn an comórtas seo a reáchtáil ar ardchaighdeán gach bliain. Ghabh sé buíochas speisialta thar cheann Gael Linn le cathaoirleach na díospóireachta Seán Ó Ceallaigh as ucht an dua agus an dúthracht a chaith sé leis an gcomórtas i gcaitheamh na mblianta agus é ag obair le Gael Linn. Chuir sé fáilte roimh Thomás Ó Cadhla a bheidh ag teacht i gcomharbacht ar Sheán ag deireadh na bliana.

Bronnadh Corn Gael Linn/The Irish Times, mar aon le seic €200 an duine agus Bonn Airgid an Oireachtais ar na buaiteoirí, Kate Gaughan agus Molly Parmeter ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Foireann Choláiste na Tríonóide a tháinig sa dara háit, agus bronnadh seic €100, mar aon le Bonn Chré-Umha an Oireachtais, ar na cainteoirí Maitiú Charleton agus Rebecca Ní Thréanlámaigh.