Déardaoin, 18 Feabhra 2021

FOLÚNTAS DO PHOST LE GAELBHRATACH

FOLÚNTAS DO PHOST LE GAELBHRATACH
 

Oifigeach Tacaíochta

 

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais don phost seo in oifig Gaelbhratach. Scéim spreagtha í Gaelbhratach a thacaíonn le scoileanna atá ag cur labhairt na Gaeilge chun cinn, idir bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Beidh tú ag tacú le foireann na hoifige chun an scéim a riaradh agus ag comhordú ábhar do na meáin shóisialta.

 

Príomhdhualgais an Phoist: 

·       Ábhar a chruthú agus a chomhordú do na meáin shóisialta

·       Fiosrúcháin ar an bhfón & r-phost a fhreagairt, táirgí a ordú, sonraisc a lorg etc.

·       Tacú leis na hoifigigh le socruithe a dhéanamh do cheardlanna, ócáidí srl.

·       Riar a choinneáil ar shonraí scoile, bunachar na scéime

·       Áiseanna agus acmhainní a chruthú do mhúinteoirí

 

Critéir don Phost:

·       Ardscileanna ríomhaireachta agus cumarsáide

·       Ardleibhéal Gaeilge, idir labhairt & scríobh

·       Scileanna riaracháin & eagrúcháin - cumas cloí le sceideal agus spriocdhátaí

·       Ullmhacht le scileanna nua a fhorbairt

 

Critéir inmhianaithe:

·       Eolas & tuiscint ar threochtaí ar na meáin shóisialta

·       Taithí/suim in dearadh graific & eagarthóireacht físe, eolas ar mhargaíocht dhigiteach

·       Taithí le huirlisí cruthaitheacha ar nós Canva nó Adobe Creative Suite.

·       Céim ábhartha nó a chomhionann de thaithí

·       Tuiscint ar an earnáil oideachais, ar earnáil na Gaeilge, & an earnáil chultúrtha

 

Beidh an post lonnaithe i gCeannáras Gael Linn i mBaile Átha Cliath. Tuarastal ar scála Oifigeach Cléireachais. Socrófar pointe ar an scála de réir thaithí ábhartha.

 

Spriocdháta le haghaidh iarratais:  5pm 28.02.21

Reáchtálfar agallaimh go fiorúil ar an Déardaoin 04.03.21

 

Foirm iarratais & tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie