Déardaoin, 01 Iúil 2021

Táimid ag earcú - Post mar Riarthóir

Táimid ag earcú - Post mar Riarthóir
Tá folúntas ag Gael Linn don phost mar Riarthóir ar ár bhfoilseacháin scoile a fhoilsítear ina gcaibidlí le linn na scoilbhliana.

 

Bíonn ról lárnach ag an Riarthóir a chinntiú go mbíonn gach céim den phróiseas táirgthe ar sprioc. Chuige sin, bíonn an Riarthóir ag plé leis na páirithe a leanas: an t-eagarthóir, na scríbhneoirí, an dearthóir agus na clódóirí. Ina theannta sin, bíonn ábhar cluastuisceana le taifeadadh agus déanann an Riarthóir comhordú air sin.

 

Gné eile den phost í an mhargaíocht. Féachann an Riarthóir chuige go mbíonn múinteoirí Gaeilge ar an eolas faoi na foilseacháin agus go ndéantar orduithe a phróiseáil go cuí.

 

Riachtanais:

·       Ardleibhéal Gaeilge, idir labhairt agus scríobh

·       Ardscileanna riaracháin agus eagrúcháin

·       Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta   

·       Scileanna ríomhaireachta

 

Inmhianaithe:

·       Céim ábhartha nó a comhionann de thaithí

·       Tuiscint ar an earnáil oideachais, agus ar churaclam na hiarbhunscoile

·       Taithí/suim i ndearadh graific, leagan amach

 

Brathfaidh tuarastal ar cáilíochtaí agus taithí.

 

Spriocdháta le haghaidh iarratais:  16 Iúil 2021

Foirm iarratais & tuilleadh eolais ar fáil ó: Máire Harris, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2. Teil 01-6751200 maireh@gael-linn.ie