Máirt, 06 Iúil 2021

SPRAOICHEIST BUNSCOILE

SPRAOICHEIST BUNSCOILE
SPRAOICHEIST BUNSCOILE 📝
Ticéad teaghlaigh don Zú le buachan! 🦍🐊🐒
Tá Spraoicheist Bunscoile Gael Linn ar ais! Beidh an spraoicheist ar siúl do dhaltaí bunscoile (Rang 3 – Rang 6) ar líne ar an Máirt 13/07/2021 ag 12.30i.n. Beidh na ceisteanna ar fad oiriúnach don aoisghrúpa seo, ach tá fáilte roimh pháistí níos óige páirt a ghlacadh ann chomh maith.

Níl uait ach ríomhaire glúine AGUS guthán cliste leis an app “Kahoot!” íoslódáilte air chun imirt. Is féidir le níos mó ná páiste amháin in aon teach páirt a ghlacadh ann ach guthán leis an app “Kahoot!” a bheith ag gach páiste má theastaíonn uathu imirt go neamhspleách.

Má tá suim agaibh páirt a ghlacadh sa spraoicheist,
cláraigh anois tríd ríomhphost a sheoladh chuig Ceithleann@gael-linn.ie roimh 10.00r.n. ar an Aoine 9 Iúil.

Scaip an scéal!