Aoine, 09 Iúil 2021

Bliain ghnóthach do Roinn na Scéimeanna Gael Linn 2021!

Bliain ghnóthach do Roinn na Scéimeanna Gael Linn 2021!
Tá scoilbhliain eile tagtha chun críche agus cé nach raibh a fhios againn céard a bhí amach romhainn le bliain anuas maidir le cur i gcrích ár gclár leathan imeachtaí do scoláirí ar gach leibhéal, d’éirigh linn deiseanna a thabhairt do scoláirí sult a bhaint as a gcuid Gaeilge ar líne. Tháinig athrú mhór ar ár gcur chuige ó thaobh reáchtáil na gcomórtais, ach mar sin féin fuair muid an deis formhór dar gcuid imeachtaí a reáchtáil ar líne. Tá ardmholadh tuillte ag na hiomaitheoirí uile a bhí páirteach i scéimeanna Ghael Linn na bliana seo as a ndíograis agus dá gcuid múinteoirí, meantóirí, gaolta agus cairde a thug neart cúnamh dóibh leis na hullmhúcháin. Tá muid ag súil go mór go mbeidh muid in ann sibh a fheiceáil ar na hardáin sna hamharclanna an bhliain seo chugainn. Tá gach eolas faoi scéimeanna na bliana seo chugainn le fáil ar anseo

Comórtas Díospóireachta Tríú Leibhéal – 31 Deireadh Fómhair 2020 


Don tríú bliain as a chéile thug foireann ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an corn siar abhaile leo tar éis dóibh an bua a fháil ag Craobhchomórtas Díospóireachta Tríú Leibhéal Gael Linn 2020. Reáchtáladh an chraobh mar chuid d’fhéile fhíorúil n Oireachtais agus bhí foirne ó choláistí tríú leibhéil ar fud na tíre páirteach sna réamhbhabhtaí. As na réamhbhabhtaí sin roghnaíodh ceithre fhoireann le páirt a ghlacadh sa chraobh: An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath; An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Ach ba iad cainteoirí Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Kate Gaughan agus Molly Parmeter, a chuaigh i bhfeidhm go mór ar na moltóirí Áine Ní Ghlinn, Antóin Delap agus Kate Ní Chonfhaola agus fuair siad moladh speisialta uathu as a gcumas a gcuid a dhéanamh ar ardán éagsúil don bhliain eisceachtúil seo. Mhol na moltóirí na foirne uile as caighdeán a gcuid argóintí, agus as caighdeán a gcuid taighde agus réamhullmhúcháin. An rún a bhí faoi chaibidil acu ná: ‘Is córas roghnúcháin cothrom é córas na bpointí’. Bronnadh Corn Gael Linn/The Irish Times chomh maith lei seic ar €200 an duine agus bonn airgid an Oireachtais ar na buaiteoirí.  


Is féidir breathnú siar ar Chraobh Chomórtas Díospóireachta Tríú Leibhéil Gael Linn 2020 anseo Bréagchúirt Uí Dhálaigh – 05 Samhain 2020 


Craoladh Craobh Bréagchúirt Uí Dhálaigh 2020 beo ar an 5 Samhain 2020. Tugann an comórtas seo deis do mhic léinn atá i mbun staidéir ar an dlí a gcuid scileanna cúirte a chleachtadh agus iad ag tabhairt cás dlí os comhair na cúirte nó á chosaintTar éis réamhbhabhtaí na maidine, roghnaíodh dhá fhoireann le dul chun na cúirte sa gCraobh agus ba iad sin foireann Óstaí an Rí agus foireann Ollscoil Chathair Bhaile Átha CliathAr an mbinse, bhí Cormac Ó Dúlacháin, Abhcóid Sinsir; Daithí Mac Cárthaigh, Abhcóide agus Alice Maguire-Spencer, Abhcóide. Bhí an dá fhoireann ag súil leis an mbua a fháil sa gcás idir An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí v de Paor, ach ba iad Caoimhe Ní Choimín, Róisín Ní Mhadaoin, Cian Ó Bolgair Ó hAodh agus David Nesbitt ó fhoireann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a thug leo an phríomhdhuais de €600 agus Trófaí Gael Linn. 


Is féidir breathnú ar Chraobh Bhréagchúirt Uí Dhálaigh 2020 anseo 


Scléip Gael Linn – 14 Aibreán 2021 


Craoladh Craobh Scléip Gael Linn beo ar an 14 Aibreán 2021. Reáchtáladh na réamhbhabhtaí i mí Eanáir 2021, áit a raibh iomaitheoirí as an cheithre réigiúin ag iarraidh áit a bhaint amach sa gcraobh agus bhí dúshlán mhór ag na moltóirí iomaitheoirí a roghnú mar go raibh an comórtas ar ardchaighdeán. Bhí scoth na gceoltóirí, amhránaithe agus bannaí ceoil le feiceáil ó thús an chomórtais agus is féidir breathnú siar ar na réamhbhabhtaí anseo. Roghnaíodh iomaitheoirí ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, Gaelcholáiste Mhuire AG, Gaelcholáiste Chiarraí, Gaelcholáiste Choilm, Gairmscoil Mhic Diarmada, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, Coláiste Ailigh, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, Coláiste an Eachréidh, Coláiste na Coiribe, Coláiste Cholmcille, Scoil Chaitríona, Gaelcholáiste Cheatharlach, Gaelcholáiste Chill Dara, Coláiste Pobail Osraí agus ó Mheánscoil Gharman le bheith san iomaíocht leis an mbua a fháil sna catagóir éagsúla agus le Gradam NÓS agus/nó Gradam Scléip a thabhairt leo. Bhí Gráinne Bleasdale, Pádraig Ó Conghaile agus Doireann Ní Ghlacáin i mbun moltóireachta agus iad seo na buaiteoirí a roghnaigh siad:  


Amhránaíocht Aonair le Féintionlacan


 

Rannóg Sóisearach

Rannóg Sinsearach

An Chéad Áit

Caoimhe Ní Cheallacháin, Scoil Chaitríona

Éabha Breathnach, Scoil Chuimsitheach Chiaráin

An Dara hÁit

Anú Nic Ruairí, Gairmscoil Mhic Diarmada

Ciara Nic an Fhailí, Gaelcholáiste Cheatharlach


Amhránaíocht Aonair le tionlacan ó fhuaimriain taca


 

Rannóg Sóisearach

Rannóg Sinsearach

An Chéad Áit

Grace Ní Ghéaráin, Gaelcholáiste Cheatharlach

Stephanie Nic Giolla Phádraig, Coláiste Pobail Osraí

An Dara hÁit

Sarah Ní Ghallchóir, Gairmscoil Mhic Diarmada

Hannah Nic Pháidín, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola


Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol

 

Rannóg Sóisearach

Rannóg Sinsearach

An Chéad Áit

Jude Hoireabard, Gaelcholáiste Chill Dara

Pól Mac Giolla Easpaig, Coláiste Ailigh

An Dara hÁit

Eoin Ó Cadhain, Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Michael Holden, Pobalscoil Chorca Dhuibhne


Pop/Racghrúpa le Féintionlacan

 

Rannóg Sóisearach

Rannóg Sinsearach

An Chéad Áit

‘Garáiste’, Scoil Chaitríona

‘Camo agus na Leaids’, Meánscoil Gharman

An Dara hÁit

‘Creid’, Coláiste Ailigh

‘Seolta’, Scoil Chuimsitheach Chiaráin
Thug Éabha Breathnach as Scoil Chuimsitheach Chiaráin léi Gradam NÓS i mbliana don amhrán nua-chumtha is fearr. Scríobh sí an t-amhrán ‘Ó Neamh go Talamh’ a chan sí sa gcomórtas agus bhí na moltóirí thar a bheith tógtha léi. Ba iad an pop/racghrúpa ‘Camo agus na Leaids’ a thug leo Gradam Scléip na bliana seo don taispeántas is fearr ag Craobh Scléip Gael Linn dá leagan Gaeilge den amhrán ‘Forget You’ le CeeLo Green.  


Is féidir breathnú siar ar Craobh Scléip Gael Linn 2021 anseo 


Comórtas Podchraoladh Gael Linn – 6 Bealtaine 2021 


Bhí dhá chomórtas nua againn i mbliana agus bhí an Comórtas Podchraoladh an-oiriúnach mar ábhar tionscnaimh do dhaltaí agus iad ag iarraidh dul i ngleic leis na baic a cuireadh orthu i rith an scoilbhliain de bharr srianta an phaindéim. Is comórtas do dhaltaí iar-bhunscoile é agus é dírithe ar dhaltaí na hidirbhliana go príomha. Bhí daltaí ó scoileanna lán-Ghaeilge agus ó scoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu páirteach sa gcomórtas. Fógraíodh buaiteoirí an chomórtais ar an gclár siamsaíochta Bladhaire, ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an Déardaoin, 6 Bealtaine. Is í Áine Ní Bhreisleáin a chuireann an clár i láthair agus biad na moltóirí Áine Hensey agus Cathal Póirtéir a d'fhógair na buaiteoirí agus labhair Sibéal Ní Ógáin ó Phobalscoil Chorca Dhuibhne, a bhuaigh an duais náisiúnta, €1,000 


Is iad seo buaiteoirí Chomórtas Podchraoladh Gael Linn 2021:  


Duaiseanna Náisiúnta: 


An Chéad Áit, €1,000 

‘Podchraoladh PCD’: Pobalscoil Chorca Dhuibhne 

 

An Dara hÁit, €750 

‘Idir Shúgradh ‘s Dáiríre’: Coláiste Croí Mhuire, An Spidéal 

 

An Tríú hÁit, €600 

‘Leanfaidh an Ceol’: Fionnán Ó Baoighill (Scolaíocht Bhaile) 

 

Rannóg A:  


D’iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu agus do dhaltaí i sruthanna lán-Ghaeilge. 


An Chéad Áit, €600 

‘Ardán na Feóire (Agallamh le hÁine Ní Bhreisleáin)’: Coláiste Cois Life, Leamhcán 

An Dara hÁit, €400 

‘Ardán na Feóire (Agallamh le Cian Ó Griallais)’: Coláiste Cois Life, Leamhcán 

An Tríú hÁit, €200 

‘Ardán na Feóire (Agallamh le Máire Treasa Ní Cheallaigh)’: Coláiste Cois Life, Leamhcán 

 

 

Rannóg B: 


D’iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu 


An Chéad Áit, €600 

‘Dúrún Dúnmharaithe’ (Dráma Raidió): Meánscoil an Ghrianáin Mhuire, Átha Luain 

An Dara hÁit, €400 

‘Déagóirí le Ghaelainn’: Coláiste de la Salle, Maigh Cromtha 

Duais Aitheantais, €200 

Scoil na mBráithre, Baile Mhistéala 

 

Is féidir éisteacht leis an mhír anseo Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn – 26 Bealtaine 2021 


Craoladh Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2021 beo ar an gCéadaoin, 26 Bealtaine, ag 7i.n. Comórtas nua eile a bhí anseo i mbliana, a reáchtáladh i gcomhar le Nemeton Teo. agus le hoifigeach na Gaeilge Pháirc an Chrócaigh. Cuireadh an deich nóiméad deireanach de Craobh na hÉireann sa Pheil idir Uíbh Fháilí agus Ciarraí, 1982Craobh na hÉireann san iomáint idir Chorcaigh agus an Clár, 2013 agus Craobh na hÉireann i bPeil na mBan idir Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh, 2014 agus bhí an rogha ag na hiomaitheoirí iad féin cén cluiche a roghnóidh siad le tráchtaireacht a dhéanamh orthu. Bhí Máire Ní Bhraonáin, Dara Ó Cinnéide, Liam Mac a’ Mhaoir agus Macdara Mac Donncha i mbun moltóireachta ar chomórtas na bliana seo agus bhí siad thar a bheith tógtha leis an gcaighdeán agus an cumas iontach a bhí ag na hiomaitheoirí uile. Fógraíodh buaiteoirí an duais náisiúnta ar an iarracht is fearr sa chomórtas is cuma cén rannóg ina raibh siad, chomh maith le cé a bhuaigh na duaiseanna ar an trí iarracht is fearr i ngach rannóg ar an gclár. Is iad seo na torthaí a leanas:  


Duais Náisiúnta: 


Antaine Ó Séaghdha, Pobalscoil Chorca Dhuibhne 

 

Rannóg A:  


Do dhaltaí bunscoile agus an tSraith Shóisearach 


An Chéad Áit 

Jeaic Ó Máirtín, Scoil ÉinneAn Spidéal 

An Dara hÁit

Lúc Mac Gearailt, Bunscoil Bhaile an Fheirtéaraigh 

An Tríú hÁit 

Mánus Ó Baoighill, St. Patrick’s Cathedral Choir School 

Ruairí Ó hÓgáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne 

 

 

Rannóg B: 


Do dhaltaí ranganna na hArdteiste 


An Chéad Áit 

Sibéal Ní Ógáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne 

An Dara hÁit

Éabha Ní Mhaolagáin, Scoil Chaitríona, Glasnaíon

An Tríú hÁit

Jack Devine, Coláiste de la Salle, Maigh Chromtha 

 

Is féidir breathnú siar ar Chomórtas Tráchtaireachta Gael Linn anseo