Déardaoin, 23 Meán Fómhair 2021

Folúntas poist le Gael Linn

Folúntas poist le Gael Linn

Tá folúntas ag Gael Linn do phost pháirtaimseartha san Oifig Dáileacháin.

 

Fáiltíonn Gael Linn roimh iarratais do phost pháirtaimseartha san OifigDáileacháin. Is ag dáileadh na foilseacháin scoile agus táirgí eile na cúraimí a bheidh ar an té a cheapfar. Beidh timpeall ar 15 uair a chloig oibre sa tseachtain i gceist.

 

·       Uaireanta solúbtha

·       Timpeall ar 15 uair a chloig oibre sa tseachtain

·       Oiriúnach do mhac léinn ollscoile.

Riachtanais:

·       Ardleibhéal Gaeilge, idir labhairt agus scríobh

·       Ardscileanna riaracháin agus eagrúcháin

·       Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta   

·       Scileanna ríomhaireachta

  

Braithfidh an ráta pá ar thaithí an duine. Beidh an post lonnaithe i bpríomhoifig Gael Linn i mBaile Átha Cliath.

 

Spriocdhátale haghaidh iarratais: 1 Deireadh Fómhair 2021.

 

Tuilleadh eolais:

Martina Ní Chéitinn,

Gael Linn,

35 Sráid an Dáma,

Baile Átha Cliath 2.

 

Teileafón: 01 6751200 

Ríomhphost: eolas@gael-linn.ie