Aoine, 29 Deireadh Fómhair 2021

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Tríú Leibhéal 2021!

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Tríú Leibhéal 2021!

Tá Corn Gael Linn/The Irish Times ag dul síos ó dheas don chéad uair le ceithre bliana agus an bua i gCraobh Díospóireachta Tríú leibhéal Gael Linn 2021 ag foireann Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Chuaigh na cainteoirí ó Choláiste na hOllscoile, Siobhán Ní Chróinín agus Oisín Ó Síocháin i bhfeidhm go mór ar na moltóirí Áine Ní Ghlinn, Antóin Delap agus Féilim Mac Donncha agus fuair siad moladh as caighdeán a gcuid argóintí, agus as caighdeán a gcuid taighde agus réamhullmhúcháin.

Reáchtáladh an chraobh mar chuid d’fhéile fhíorúil an Oireachtais in Óstán Chúirt Camden, Baile Átha Cliath agus craoladh an imeacht  beo ar chainéal YouTube Gael Linn (https://www.youtube.com/watch?v=qx46xD9M_-E) agus ar shuíomh an Oireachtais (www.antoireachtas.ie) ar an Aoine, 29 Deireadh Fómhair. An rún a bhí faoi chaibidil ná ‘Tá moladh mór tuillte ag an Rialtas as a chuid oibre uile ó thús na paindéime’. 

Tá an comórtas seo á eagrú le blianta anuas ag Gael Linn i gcomhar le Caolán Mac Grianna, Comhordaitheoir na Mac Léinn, Conradh na Gaeilge, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Ghlac foirne ó choláistí tríú leibhéal ar fud na tíre páirt i réamhbhabhtaí níos luaithe i mí Dheireadh Fómhair 2021. As na réamhbhabhtaí sin roghnaíodh ceithre fhoireann le páirt a ghlacadh sa chraobh: An Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; An Cumann Gaelach, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Bhí Seán Ó Ceallaigh, iarbhainisteoir Roinn na Scéimeanna, Gael Linn ina fhear an tí ar an ócáid agus chuir sé fáilte chroíúil roimh aoi-chainteoir agus cathaoirleach na díospóireachta, Regina Ní Chollatáin, Cathaoirleach, Foras na Gaeilge. Mhol Regina na foirne uile go hard as a gcuid sár-iarrachtaí, a sárchumas taighde agus mhol sí cé chomh líofa is a labhair gach ball foirne agus iad ag cur a gcuid argóintí i láthair. Thagair sí don mhuinín a thug na díospóireachtaí seo di féin tar éis di an chraobh a bhuachan sna hochtóidí agus í ag freastal ar Choláiste Dhún Chéirigh, i mBaile Átha Cliath. D’fhág sí teachtaireacht rí-thábhachtach leo – tá áit ann i gcónaí don cainteoir Gaeilge agus tá neart deiseanna ann go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta dóibh siúd ar mhaith leo a ngairim a bheith acu leis an nGaeilge.

Labhair Pádhraic Ó Ciardha, Cathaoirleach, Gael Linn ag an ócáid agus ghabh sé buíochas le Conradh na Gaeilge agus le Foras na Gaeilge as ucht gach cabhair agus tacaíochta thabhairt do Gael Linn an comórtas seo a reáchtáil ar ardchaighdeán gach bliain. Ghabh sé buíochas speisialta thar cheann Gael Linn le cathaoirleach na díospóireachta, An tOllamh Regina Uí Chollatáin, as ucht an spreagadh iontach a thug sí do na foirne agus na mic léinn uile a bhí i láthair ag an ócáid agus mhol sé an sampla iontach atá ina cuid oibre féin do na mic léinn tríú leibhéil.

Bronnadh Corn Gael Linn/The Irish Times, mar aon le seic €150 an duine agus Bonn Airgid an Oireachtais ar na buaiteoirí, Siobhán Ní Chróinín agus Oisín Ó Síocháin ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Foireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a tháinig sa dara háit, agus bronnadh seic €75 an duine, mar aon le Bonn Chré-Umha an Oireachtais, ar na cainteoirí Sinéad Ní Chuinn agus Siobhán Ní Neachtain.

CRÍOCH

Tuilleadh eolais:              Tomás Ó Cadhla                 087 7474927