Aoine, 05 Samhain 2021

Buaiteoirí Bréagchúirt Uí Dhálaigh 2021!

Buaiteoirí Bréagchúirt Uí Dhálaigh 2021!

 BRÉAGCHÚIRT UÍ DHÁLAIGH GAEL LINN 2021

BUAITE AG AN CUMANN DLÍ

 

Reáchtáladh craobhchomórtas Bréagchúirt Uí Dhálaigh Gael Linn 2021 sna Ceithre Chúirt ar an Aoine, 5 Samhain, 2021, agus is foireann ón gCumann Dlí, Eimear Gallagher, Nadia Hourihan agus Cormac Ó hAimhirgín a tháinig sa chéad áit!

Is in onóir Iar-Uachtarán agus Iar-Phríomh-Bhreitheamh na hÉireann, Cearbhall Ó Dálaigh, atá an comórtas seo á reáchtáil ag Gael Linn le breis agus fiche bliain anuas. Deis iontach í do mhic léinn dlí, a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge, barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna abhcóideachta.

Reáchtáladh réamhbhabhtaí in Óstaí an Rí maidin Dé hAoine, áit a bhfuair na hiomaitheoirí deis an-oiliúint a fháil ó na moltóirí agus bhí ardchaighdeán i measc na n-iomaitheoirí uile. Roghnaíodh dhá foireann ó na réamhbhabhtaí le dul tríd go dtí an chraobh - An Cumann Dlí agus Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath - áit ar bhuail siad lena chéile den chéad uair leis an gcás á phlé an tráthnóna céanna.

Bhí an chraobh ar siúl sna Ceithre Chúirt ag 5i.n., leis An tOnórach Gerard Hogan, Breitheamh den Chúirt Uachtarach; A hOnóir Sinéad Ní Chúlacháin, Breitheamh den Chúirt Chuarda agus An tUasal Dáithí Mac Cárthaigh, Abhcóide ar an mbinse mar breithiúna. Bhí ríméad ar na buaiteoirí nuair bronnadh buantrófaí Gael Linn agus duais airgid de €600 orthu. Is iad Seán Mac Amhlaoibh agus Annie Ní Shíocháin ó Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath a tháinig sa dara háit agus bronnadh duais airgid de €300 orthu. 

Ghlac Tomás Rua Ó Cadhla, Gael Linn, buíochas leis na hAbhcóidí Kate Ní Chonfhaola agus Alice Maguire-Spencer a chuidigh le reáchtáil na hócáide agus a bhí ar fáil chun cabhair agus comhairle a thabhairt do na foirne le seachtainí anuas.  Mhol sé freisin an comhoibriú a fhaigheann Gael Linn ó Óstaí an Rí agus ón tSeirbhís Chúirteanna, a chuireann áiseanna den scoth ar fáil don chomórtas ó bhliain go chéile agus dúirt sé go raibh Gael Linn ag súil go mór le hócáid na bliana seo chugainn sna Ceithre Chúirt do Chraobh Bhréagchúirt Uí Dhálaigh 2022!

CRÍOCH

Tuilleadh Eolais: Tomás Rua Ó Cadhla, 087 7474927 / tomasrua@gael-linn.ie