Luan, 15 Samhain 2021

Seoladh Bizzy Breaks as Gaeilge - Sosanna Spleodracha!

Seoladh Bizzy Breaks as Gaeilge - Sosanna Spleodracha!

Is féidir leis na mílte dalta bunscoile anois cur le ról na haclaíochta ina saolta agus feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge ag an am céanna trí chlár náisiúnta saor in aisce. 

Tá Bizzy Breaks – clár atá dírithe ar ghluaiseacht agus ar aireachas, a d’fhorbair Foras Croí na hÉireann ar son na gcéadta scoil ar fud na tíre – ar fáil anois as Gaeilge i gcomhpháirtíocht le foireann Gaelbhratach de chuid Gael Linn. 

Cuireadh an clár Bizzy Breaks le chéile mar fhreagairt ar thaighde a léirigh nach ndéanann ach 13% de pháistí 60 nóiméad d’aclaíocht ar a laghad in aghaidh an lae mar atá molta faoi na Treoirlínte Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp.

Léiríonn taighde go bhfuil iompar neamhghníomhach ina shiocair shuntasach le galar cardashoithíoch – agus an phríomhsprioc atá ag Bizzy Breaks ná páistí a spreagadh chun a bheith gníomhach le linn an lae.

Tá an leagan Gaeilge, Sosanna Spleodracha – seolta ag an Dr. Lisa Ní Chuinneagáin Guthrie, atá ina dochtúir comhairleach sa leigheas éigeandála agus ina dochtúir réamh-ospidéil chomh maith. Tá Sosanna Spleodracha dírithe ar mhúinteoirí bunscoile agus tabharfaidh seo deis do dhaltaí foclóir nua a chloisteáil agus a fhoghlaim, agus taithí eile a fháil ar an nGaeilge ar bhealach gníomhach agus dearfach.

Ar fáil leis an gclár tá lámhleabhar le 24 gluaiseacht agus gníomhaíocht aireachais, lámhleabhar do mhúinteoirí leis an stór focal ar fad, póstaer de ghluaiseachtaí idirghníomhacha do bhalla nó do chlár bán, agus treoirfhíseáin 10 nóiméad curtha i láthair ag an gcraoltóir Aedín Ní Thiarnaigh.

Is féidir úsáid a bhaint as Sosanna Spleodracha chun tús bríomhar a chur leis an lá, mar aistriú idir ábhair, mar spreagadh fuinnimh i rith an lae, mar ghníomh le bheith faoin aer úr nó mar théamh suas don rang corpoideachais nó spóirt. 

Leis na gníomhaíochtaí tapa éasca seo – amhail an ghníomhaíocht ‘Torthaí ag Corraí’, a chuireann torthaí éagsúla agus na téarmaí cuí i láthair in éineacht le scipeáil, le cleachtaí léimní agus le gluaiseachtaí éagsúla eile – ní bheidh trealamh nó acmhainní breise ag teastáil. Is féidir Sosanna Spleodracha a chur in oiriúint go héasca do gach saghas cumais agus do gach saghas suíomh ranga.

“Cuireadh an clár nua seo le chéile in éineacht le daltaí agus le saineolas ó mhúinteoirí, ó ghairmithe sláinte agus ó shaineolaithe Gaeilge,” a dúirt Laura Hickey, Clárbhainisteoir do Pháistí agus do Dhaoine Óga le Foras Croí na hÉireann. 

“Trí ghníomhaíochtaí gearra spraíúla a thabhairt isteach sa seomra ranga, bíonn daltaí ag foghlaim trí mheán na Gaeilge agus iad ag tabhairt gluaiseachtaí sláintiúla agus sosanna aireachais isteach sa saol laethúil.

“Do na múinteoirí, tá sraith sosanna gluaiseachta – ag ard-déine agus íseal-déine araon – ar fáil leis an gclár agus sosanna aireachais leis. 

“Trí Sos Spleodrach a dhéanamh sa seomra ranga, cuirtear gníomhaíochtaí sláinte ag croílár an tsaoil laethúil. Tá a fhios againn go mbaineann buntáistí sláinte le haon ghníomhaíocht choirp, agus cabhraíonn an clár seo leis an iompar neamhghníomhach a bhriseadh suas agus ceangal dearfach a chruthú leis an nGaeilge.

“Tá súil againn go mbeidh tairbhe ar leith le baint as i gcás mhúinteoirí nach bhfuil muiníneach as a gcuid Gaeilge labhartha féin, agus atá ag iarraidh go mbeadh níos mó Gaeilge agus níos mó gluaiseachta mar chuid den lá scoile,”a dúirt Mairéad Ní Thiománaigh, Bainisteoir Gaelbhratach le Gael Linn.

 “Leis na hacmhainní tá lámhleabhar tacaíochta leis an bhfoclóir cuí do gach gníomhaíocht, chomh maith le nathanna úsáideacha agus gluais.

 “Cuirfear seimineár gréasáin ar fáil chomh maith do mhúinteoirí ar spéis leo úsáid a bhaint as na hacmhainní.

“Le Sosanna Spleodracha, tá an iliomad deiseanna chun páistí ar gach leibhéal cumais a chur ag gluaiseacht le linn an lae scoile. Trí na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, is féidir le múinteoirí beocht a chur sa teanga agus iad ag cruthú eispéiris rialta, gníomhacha agus dearfacha do na daltaí.” 

Ba mhaith le Foras Croí na hÉireann agus Gael Linn a mbuíochas a ghabháil le COGG as ucht a gcuid tacaíochta leis na hacmhainní seo, agus le Foras na Gaeilge as ucht a dtacaíocht leanúnach leis an scéim Gaelbhratach. 

Tá an clár ar fáil saor in aisce agus is féidir rochtain a fháil air anseo.