Luan, 31 Eanáir 2022

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Uí Chadhain 2022

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta Uí Chadhain 2022


Éacht faoi dhó ag muintir na Ceathrún Rua!


Tá neart polaiteoirí le feiceáil na laethanta seo ar na meáin éagsúla agus iad i mbun díospóireachta faoi fhadhbanna na tíre. Dá mbeidís i láthair ag Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain ar an Luain, 31 Eanáir 2022 in Óstán an Hodson Bay, Baile Átha Luain, bheadh ceacht foghlamtha acu faoin gcaoi le tabhairt faoi dhíospóireachta dhéanamh mar is ceart!

Tá Comórtas Uí Chadhain á reáchtáil ag Gael Linn d’iar-bhunscoileanna a ndéantar an teagasc iontu trí Ghaeilge, agus bhí suas le 50 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo. Eagraítear an comórtas le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Sa chraobh shóisearach phléigh na foirne an rún ‘Ba cheart dúinn á gcuid laethanta saoire a chaitheamh in Éirinn in 2022’.  Bhí cainteoirí ó Choláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí; Pobalscoil Chorca Dhuibhe, Daingean Uí Chúis; Coláiste Eoin, Baile an Bhóthair, Baile Átha Cliath agus Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua páirteach.  Sa chraobh shinsearach bhí daltaí as Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua agus Coláiste Pobail Ráth Chairn, Co. na Mí i mbun díospóireachta arís chomh maith le daltaí ó Choláiste Chroí Mhuire, An Spidéal agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Dún na nGall. An rún a bhí faoi chaibidil acu ná ‘Tá éacht déanta ag teilifís RTÉ le 60 bliain anuas’.

Painéal de chúigear moltóir a bhí i láthair ar an oíche: Féilim Mac Donncha, Máirín Bn. Uí Mhuirí, Áine Hensey, Peadar Ó Tuathail agus Bríd Ní Fhaoláin agus tar éis díospóireacht fhada eatarthu féin roghnaíodh Caoimhe Ní Chuinn, Éabha Ní Choisdealbha agus Neans Nic Dhonncha ó Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua mar bhuaiteoirí ar Chraobh na Sóisear agus is iad an Scoil Chuimsitheach a thug leo an phríomhdhuais i gCraobh na Sinsear chomh maith le Mikayla Ní Chuanaigh, Ailbhe Ní Mhurchú agus Aedín Ní Mháille ag caint i bhfabhar an rúin. Mhol siad na cainteoirí go hard na spéire as a dteacht i láthair, a gcuid tuairimíocht agus as a saibhreas cainte. Dea-shampla de chuile rud a theastaíonn i ndíospóireacht!

Is é Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, a bhí ina fhear tí ar an ócáid. Chuir sé na foirne uile in aithne agus thug sé cuireadh speisialta do Phádhraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Gael Linn, teacht chun an ardáin le fáilte a chuir roimh aoichaothairleach na díospóireachta, an craoltóir nuachta aitheanta Eimear Ní Chonaola as an Spidéal i gContae na Gaillimhe. Thagair Pádhraic don obair iontach atá ar bun ag Eimear agus í imbun craoltóireacht ar Nuacht RTÉ agus ar Nuacht TG4 agus ar ndóigh, thagair sé dá taithí féin ag glacadh páirte i ndíospóireachtaí Gael Linn agus í ag freastal ar Choláiste san Dominic i nGaillimh. Bhí dea-chuimhní aici féin ar na díospóireachtaí agus í ina scoláire iar-bhunscoile. Bhí sí an-mholtach faoi chainteoirí óga na hoíche a léirigh tuiscint mhaith ar na hábhair. Mhol sí a gcuid scileanna: a bheith in ann seasamh suas ag an bpóidiam, a gcuid smaointe a chuir trasna go héifeachtúil, a bheith in ann éisteacht le daoine eile agus pointí an fhreasúra a phlé: ‘Is fiú an tairbhe an trioblóid’.

Rinne Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, comghairdeas leis na foirne uile a labhair ar an oíche. Bhí Craobh na bliana seo ar cheann de na craobhacha ab fhearr dá bhfaca sé – bhí gach cainteoir ar an oíche thar a bheith cumasach. Rinne sé tagairt chomh maith as cé chomh deas agus a bhí sé lucht tacaíochta a bheith i láthair ag imeacht arís agus go raibh scoth an Ghaeilgele cloisteáil i chuile choirnéal den ionad. Ghabh sé buíochas speisialta le hEimear Ní Chonaola, aoichainteoir na hócáide, chomh maith.


Bronnadh buanchorn agus dearbháin de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas, agus bronnadh dearbháin de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach san ócáid. 

Agus é ag tréaslú leis na duaiseoirí, dúirt Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, go raibh sé an-tógtha le caighdeán na ndíospóireachtaí arís i mbliana. Mhol sé féin an t-éacht mór a bhí bainte amach ag na foirne teacht chomh fada leis an gcraobh. Rinne sé comhghairdeas ach go háirithe le Scoil Chuimsitheach Chiaráin as ucht an dá dhuais ag Craobh na hÉireann na bliana seo a thabhairt leo. Ghlac sé buíochas speisialta le haoichainteoir na hoíche agus dar leis go mbeidh todhchaí geala roimh na cainteoirí uile a bhí in Óstán an Hodson Bay, Baile Átha Luain dá mba mhaith leo dul i dtreo na meáin chraolta amach anseo agus an cumas iontach cainte a bhí ag gach duine acu ar nós atá ag Eimear. Níl aon dabht ach gur sheas an taithí léi a fuair sí i ndíospóireachtaí Gael Linn agus í ag dul imbun oibre sna meáin chumarsáide.

Agus é ag cur clabhsúr leis an oíche, rinne sé comhghairdeas speisialta le Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, riarthóir Chomórtas Díospóireachta Uí Chadhain. Thosaigh Ceithleann ag obair leis na díospóireachtaí os cionn bliain ó shin agus tá éacht mór déanta aici. Thóg sí faoina cuid cúraimí go díograiseach cé go ndearna srianta Covid iarracht bac a chuir ar imeachtaí i rith na bliana ach sháraigh sí na dúshláin go ciúin agus go stuama.

Dúirt sé freisin go bhfuil Gael Linn go mór faoi chomaoin ag na múinteoirí a réitíonn na foirne bliain i ndiaidh bliana as an dúthracht agus a ndílseacht don chomórtas.


CRÍOCH


Tuilleadh eolais:


Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, 087 057 8801 /ceithleann@gael-linn.ie