Déardaoin, 03 Feabhra 2022

Buaiteoirí Chraobh Scléip 2022!

Buaiteoirí Chraobh Scléip 2022!

Lá den scoth ag Craobh Scléip Gael Linn 2022!

Bhí scoth na siamsaíochta i measc na hóige ag Craobhchomórtas Scléip Gael Linn 2022, a d’eagraigh Gael Linn Dé Céadaoin seo caite, 02 Feabhra 2022, in Amharclann an Clasach i mBaile Átha Cliath.

 

Tá an comórtas tallainne spraíúil seo á reáchtáil ag Gael Linn do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar an gceol agus ar na hamhráin Pop agus Rac chomh maith leis an rince cruthaitheach.

 

Tugadh deis do cheoltóirí, d’amhránaithe agus do rinceoirí óga dul os comhair phainéal moltóirí proifisiúnta in amharclanna ó cheann ceann na tíre roimh an Nollaig i sraith réamhbhabhtaí agus siad na buaiteoirí ó na babhtaí sin a bhí ar stáitse i gCluain Tarbh sa Chraobh.

Bhí líon mhór iomaitheoirí ar stáitse don chraobh arís i mbliana. De bharr líon na n-iomaitheoirí páirteach b’iad na hiomaitheoirí amháin a d’fhreastail ar an ócáid, ach bhí deis ag lucht tacaíochta sa mbaile iad a fheiceáil ar stáitse tríd craoltaí beo a rinneadh i rith an lae (naisc thíos). Chuir damhsóirí ó Gaelcholáiste Cheatharlach; Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna; Pobalscoil Chloich Cheann Faola, An Fálcarrach agus Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis tús an-chumhachtach leis an lá san amharclann. Lean cúrsaí ar aghaidh le comórtas Slua-Amhránaíochta nuair a chuir scoláirí de chuid Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis; Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna; Coláiste Oiriall, Muineachán agus Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh a snas féin ar amhráin aitheanta agus iad ag léiriú a gcuid scileanna amhránaíochta agus cóiréagrafaíochta!

Ghlac iomaitheoirí eile ó na scoileanna thuasluaite páirt sa chomórtas Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac le fuaimrian tacaíochta chomh maith le scoláirí ó Gael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh; Scoil Phobail Mhic Dara, Carna; Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh agus Coláiste Ailigh, Leitir Ceannainn.

Agus na comórtais sin ar bun i bpríomh-halla na hamharclanna bhí neart tallainne eile le feiceáil thíos staighre i Seomra Tom Corbett, áit a raibh na comórtais Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac le féintionlacan agus Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol ar bun agus i measc na hiomaitheoirí bhí daltaí ó Coláiste Chillian; Cluain Dolcáin; Gael-choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh; Coláiste Oiriall, Muineacháin; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua; Scoil Mhuire, Béal Átha ‘n Ghaotharaidh; Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh; Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh; Pobalscoil Ghaoth Dobhair; Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach;’ Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí; Gaelcholáiste Mhaigh Nuad; Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis, Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach agus Scoil Chaitríona, Glasnaíon. Canadh réimse leathan d’amhráin, idir amhráin aitheanta agus amhráin nua-chumtha.


I ndiaidh am lóin, bhí atmaisféar dochreidte san amharclann don chomórtas Popghrúpa/Racghrúpa le féintionlacan. Bhí grúpaí páirteach ó Choláiste Croí Mhuire, An Spidéal; Coláiste Íosagáin, Baile an Bhóthair Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh agus Coláiste Cois Life, Leamhcán chomh maith le cinn eile ó scoileanna atá luaite cheana! Bhí fuinneamh agus spraoi i measc na ngrúpaí uile, rud a chuir an lucht féachana ar a gcosa agus a chuir deireadh spleodrach leis an lá. Is iad Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, agus Niamh Ní Chróinín, Raidió Rí-Rá, a chuir an seó i láthair i rith an lae agus bhí na hamhránaithe Niamh de Búrca, Gráinne Bleasdale, Zara Finn, Cian Mac Cárthaigh ó IMLÉ, agus an ceoltóir Edel Ní Churraoin i mbun moltóireachta. Thugadar ardmholadh do phobal óg na Gaeilge as an chruthaitheacht agus an mhisneach a bhí léirithe acu.

 

Buaiteoirí ó Chraobhchomórtas Scléip 2022
Rince Cruthaitheach (Sóisear)
1ú áit – ‘Stuara’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach

2ú háit – ‘Katie, Mairéad & Claire’, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis

Rince Cruthaitheach (Sinsear)
1ú áit - ‘Na Glee-caí’, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis
Slua-Amhránaíocht
1ú áit - ‘Na Spéirmhnáibh’, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis
2ú háit- ‘Blaisín’, Meánscoil Gharman, Inis Córthaidh

Amhránaíocht aonair sa stíl Pop/Rac le fuaimrian tacaíochta (Sóisear)
1ú áit- Ella Nic Gearailt, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach
2ú háit- Sadhbh Breathnach, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn

Amhránaíocht aonair sa stíl Pop/Rac le fuaimrian tacaíochta (Sinsear)
1ú áit – Hannah Nic Pháidín, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach
2ú háit – Katie Ní Éalaithe, Gaelcholáiste Mhuire AG, Corcaigh

Amhránaíocht aonair sa stíl Pop/Rac le féintionlacan (Sóisear)
1ú áit – Kate Ní Mhainín, Scoil Mhuire, Béal Átha ‘n Ghaotharaidh
2ú háit – Cora de Buitléar, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua

Amhránaíocht aonair sa stíl Pop/Rac le féintionlacan (Sinsear)
1ú áit – Eoin Ó Fearraigh, Pobalscoil Ghaoth Dobhair
2ú háit- Ailbhe Seoighe, Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua

Ceol Uirlise Aonair sa stil Pop/Rac/Snagcheol (Sóisear)
1ú áit – Katelyn Ní Chuinneagáin, Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí
2ú háit- Cian Mac Duarcáin, Gaelcholáiste Mhaigh Nuad

Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol (Sinsear)
1ú áit- Kaylin Ní Ghealbháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis
2ú háit- Simon Ó Ciardha, Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach

Popghrúpa/Racghrúpa (Sóisear)
1ú áit - ‘Fusion’, Coláiste Ailigh, Leitir Ceanainn
2ú háit - ‘Dúrún’, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola

Popghrúpa/Racghrúpa (Sinsear)
1ú áit - ‘Salann Mín’, Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh
2ú háit – ‘Draíocht Dubh’ Coláiste Cois Life, Leamhcán, Co. Áth Cliath

 

Gradam NÓS (Don amhrán nua-chumtha is fearr ag Craobh Scléip 2022)
‘Iseult & Cairde’, Coláiste Íosagáin, Baile an Bóthair dá n-amhrán ‘Níl aon Duine eile’

 

Gradam Scléip 2020 (Don taispeántas is fearr ar fad ag Craobh Scléip 2022)
Hannah Nic Pháidín, Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach

 

Bhí Molscéal TG4 i láthair ar an lá agus beidh físeán ón ócáid le feiceáil ar a suíomh agus ar leathanach Facebook Scléip go luath! Eiseofar dlúthdhiosca de bhuaiteoirí Scléip 2022 níos deireanaí i mbliana agus beidh deis ag lucht éisteachta raidió iad a chloisteáil ar leithéidí Raidió Fáilte, Raidió Rí Rá, Raidió na Life agus RTÉ Raidió na Gaeltachta!

Thar ceann Gael Linn, mhol Tomás Rua Ó Cadhla na múinteoirí díograiseacha a spreag na scoláirí le bheith páirteach sna comórtais éagsúla agus dúirt sé go raibh Gael Linn an-sásta leis an ardchaighdeán den chomórtas sna réamhbhabhtaí agus sa gCraobh á bhuíochas as an méid oibre agus ullmhúcháin a chuireann siad isteach sna míreanna a bhíonn acu. Is léir go mbíonn a gcroí agus a n-anam sna taispeántais! Ghlac sé buíochas freisin le Foras na Gaeilge as ucht a dtacaíocht leanúnach don chomórtas.

 

Is féidir breathnú siar ar Craobh Scléip 2022 ar na naisc thíos.

 

CRÍOCH

Tuilleadh eolais:

Mairéad Ní Neachtain, 087 3593957 / maireadn@gael-linn.ie

 

Craobh Scléip 2022 - Comórtais na Maidine - Halla Mór

–     Rince Cruthaitheach: Grúpaí - Sóisear

–     Rince Cruthaitheach: Grúpaí - Sinsear

–     Slua-Amhránaíochta

–     Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap le tionlacan ó fhuaimrian taca - Sóisear

–     Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap le tionlacan ó fhuaimrian taca - Sinsear

Cliceáil anseo le breathnú air. 

 

Craobh Scléip 2022 - Comórtais na Maidine - Seomra Tom Corbett

–     Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap le féintionlacan - Sóisear

–     Amhránaíocht Aonair sa stíl Pop/Rac/Rap le féintionlacan - Sinsear

–     Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol - Sóisear

–     Ceol Uirlise Aonair sa stíl Pop/Rac/Snagcheol - Sinsear

Cliceáil anseo le breathnú air. 

 

Craobh Scléip 2022 - Comórtais na hIarnóna - Halla Mór

–     Grúpa Amhránaíochta sa stíl Pop/Rac Rap le féintionlacan - Sóisear

–     Grúpa Amhránaíochta sa stíl Pop/Rac Rap le féintionlacan - Sinsear

–     Bronnadh na nduaiseanna

Cliceáil anseo le breathnú air.