Aoine, 04 Feabhra 2022

Glaoch ar Aisteoir/Ealaíontóir Guthaithe

Glaoch ar Aisteoir/Ealaíontóir Guthaithe

Glaoch ar Aisteoir/Ealaíontóir Guthaithe

 

Tá aisteoir nó ealaíontóir guthaithe de dhíth ar fheachtas nua dar teideal, Domhan Mórna Gaeilge, le guth an charachtair Bricriú a dhéanamh https://angreasan.ie/domhan-mor-na-gaeilge-2/

 

Is feachtas é Domhan Mór na Gaeilge atá tiomanta ag carachtar a bhfuil sé d’aidhm aige nascadh le páistí óga agus lena dtuismitheoirí lena spreagadh i dtreo rogha na Gaeilge. Tá an feachtas urraithe ag Foras na Gaeilge agus á fhorbairt ag Creative Workers’ Co-Operative agus Gael Linn do An Gréasán.

 

Tá an carachtar Bricriú bunaithe go scaoilte ar Bhricriú na mioscaise ón Ruaraíocht. Beidh níos mó comónta ag Bricriú an fheachtais seo le síofra ó fhís-chluiche ríomhaire ach go fóill an mhioscais chéanna ag baint leis. Beidh dúil ag daoine i mBricriú agus beidh sé siotalach, muiníneach, gasta agus fiosrach. Beidh Bricriú le feiceáil ar; i) chartúin ii) leabhair saothair iii)phóstaeir/ghreamaitheoirí agus iv) trasna ardán éagsúil sa chéad chuid den fheachtas seo. Ginfidh an carachtar brí as an Ghaeilge ó pheirspeictíocht an pháiste atá ag déanamh a bhealaigh amach fríd Dhomhan Mór na Gaeilge.

 

Tá súil ag forbróirí an fheachtais seo, Domhan Mór na Gaeilge, go mbeidh páistí faoi dhraíocht ag na deiseanna a osclóidh foghlaim na Gaeilge dóibh.

 

Léiríonn taighde go spreagann an dátheangachas muinín an dalta agus go n-éiríonn níos fearr leo sna scrúduithe.

 

‘Tá an claonadh sna páistí dhátheangacha níos fearr a dhéanamh in ábhar eile anuas ar an dara teanga agus bíonn níos mó muinín acu maidir leis an oideachas. Is bealach iontach tairbheach é cúrsa Gaeilge a dhéanamh  sa Ghaeltacht le snas a chur ar an méid atá foghlamtha ar scoil agus le gráid níos airde a fháil sna scrúduithe.’ Réamonn Ó Ciaráin (Stiúrthóir Oideachais Gael Linn)

 

Anois ba mhaith le forbróirí an fheachtais aisteoir nó ealaíontóir guthaithe a aimsiú leis an charachtar Bricriú a chur trasna. Níl le déanamh agat ach fís a dhéanamh díot féin ag léamh na sleachta gairide atá anseo i nGaeilge agus imBéarla https://angreasan.ie/domhan-mor-na-gaeilge-2/

 

Níl aon inscne ar leith réamh shocraithe agus beidh fáilte roimh gach duine fís a churisteach. Tá muid ag dúil go mór le carachtar Bhricreann a thabhairt ar an tsaol le do chuidiú. Beidh gabháil gluaiseachta in úsáid agus moltar úsáid a bhaintas geatsaíocht na lámh agus aisteoireacht fhisiciúil. 

Sprioc 15 Feabhra 2022 aon cheist: clem@creativeworkerscooperative.com