Céadaoin, 23 Márta 2022

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta an Phiarsaigh 2022!

Buaiteoirí Chraobh Díospóireachta an Phiarsaigh 2022!

Is iad foirne Chlochar Loreto, Leitir Ceanainn agus Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach a thug leo príomhdhuaiseanna an chomórtais ag Craobh na hÉireann de Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh 2022 ar an gCéadaoin, 23 Márta. Bhí an ócáid ghradamúil seo á reáchtáil ag Gael Linn in Óstán an Radisson, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. Ba é seo buaicphointe na bliana den chomórtas.

Tá Comórtas an Phiarsaigh á reáchtáil ag Gael Linn d’iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu, agus bhí suas le 100 foireann páirteach ann ó thús na scoilbhliana seo. Eagraítear an comórtas le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge.

Sa chraobh shóisearach phléigh na foirne an rún ‘Tá tionchar maith ag laochra spóirt ar an aos óg’.  Bhí cainteoirí ó Clochar Loreto, Leitir Ceanainn; Coláiste Belvedere, Sráid an Danmhairge Mór, Co. Átha Cliath; Mainistir Loreto, Deilginis agus Meánscoil na nUrsulach, Durlas páirteach.  Sa chraobh shinsearach bhí daltaí as Coláiste Naomh Leoin, Ceatharlach; Coláiste Bhreandáin Naofa, Béal an Mhuirthead; Coláiste Naomh Raifil, Baile Locha Riach agus Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach. An rún a bhí faoi chaibidil acu ná ‘Tá comhar na gcomharsan fós lárnach inár sochaí’.

Painéal de chúigear moltóir a bhí i láthair ar an oíche: Áine Hensey, Áine Ní Ghlinn, Féilim Mac Donncha, Fergus Ó Conghaile agus Sinéad Ní Ghuidhir agus tar éis díospóireacht fhada eatarthu féin roghnaíodh Katie Nic Giolla Chomhaill, Emily Ní Chrosáin agus Ellen Ní Ghríofa as Clochar Loreto, Leitir Ceanainn mar bhuaiteoirí ar Chraobh na Sóisear agus is iad foireann Scoil Pháirc Sandford, Raghnallach a thug leo an an príomhdhuais i gCraobh na Sinsear le Rohan Tewari, Oisín Bhoja agus Kate O’Mahony ag caint i gcoinne an rúin. Mhol siad na cainteoirí go hard na spéire as a dteacht i láthair, a gcuid tuairimíochta gus as a saibhreas cainte. Dea-shampla de chuile rud a theastaíonn i ndíospóireacht!

Is é Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, a bhí ina fhear tí ar an ócáid. Chuir sé na foirne uile in aithne agus thug sé fáilte mhór roimh aoichaothaoirleach Ciana Ní Churraoin as Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Is Comhairleoir Feidhmiúcháin Intinne í Ciana agus tá an-aithne uirthi i saol an spóirt agus príomhdhuaiseanna chomórtais liathróid láimhe tugtha léi aici. Thug sí píosa cainte spreagúil don slua a bhí i láthair in Óstán an Radisson. Mhol sí iad as a dteacht i láthair mar gan muinín, bheadh sé fíordheacair labhairt os comhair an slua. Bíonn Ciana ag plé le forbairt scileanna intinne agus tuigeann sí go laethúil an obair a bhíonn ar dhaoine agus ar fhoirne le hullmhú do chomórtais. Rud a sheas amach di ag díospóireacht na hoíche anocht ná an chosúlacht a bhí idir na daoine óga a labhair os comhair an slua agus na laochra spóirt a bhí á dtagairt ag na foirne shóisearach. Rinne na cainteoirí uile ullmhúcháin den chéad scoth agus mhol sí go hard na spéire iad.

Rinne Antoine Ó Coileáin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, comghairdeas leis na foirne uile a labhair ar an oíche. Bhí Craobh na bliana seo ar cheann de na craobhacha ab fhearr dá bhfaca sé – bhí gach cainteoir ar an oíche thar a bheith cumasach.

Bronnadh buanchorn agus dearbháin de luach €1,000 ar an bhfoireann bhuacach sa dá roinn den chomórtas, agus bronnadh dearbháin de luach €250 an fhoireann ar na foirne eile a bhí rannpháirteach san ócáid. 

Agus é ag tréaslú leis na duaiseoirí, dúirt Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir Roinn na Scéimeanna Gael Linn, go raibh sé an-tógtha le caighdeán na ndíospóireachtaí arís i mbliana. Mhol sé féin an t-éacht mór a bhí bainte amach ag na foirne teacht chomh fada leis an gcraobh. Rinne sé comhghairdeas ach go háirithe le foireann Chlochar Loreto agus foireann Scoil Pháirc Sandford as ucht príomhdhuaiseanna Chraobh na hÉireann na bliana seo a thabhairt leo. Ghlac sé buíochas speisialta le haoichainteoir na hoíche agus dar leis go mbeidh todhchaí geala roimh na cainteoirí uile a bhí in Óstán an Radisson amach anseo.

Agus é ag cur clabhsúr leis an oíche, rinne sé comhghairdeas speisialta le Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, riarthóir Chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh. Thosaigh Ceithleann ag obair leis na díospóireachtaí os cionn bliain ó shin agus tá éacht mór déanta aici. Thóg sí faoina cuid cúraimí go díograiseach cé go ndearna srianta Covid iarracht bac a chuir ar imeachtaí i rith na bliana ach sháraigh sí na dúshláin go ciúin agus go stuama.

Dúirt sé freisin go bhfuil Gael Linn go mór faoi chomaoin ag na múinteoirí a réitíonn na foirne bliain i ndiaidh bliana as an dúthracht agus an dílseacht don chomórtas agus le Foras na Gaeilge as a dtacaíocht leanúnach.


CRÍOCH


Tuilleadh eolais:

Ceithleann Ní Dhuibhir Ní Dhúlacháin, 087 0578801 / ceithleann@gael-linn.ie