Aoine, 06 Bealtaine 2022

Buaiteoirí Chomórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2022

Buaiteoirí Chomórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2022

Comórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2022

 

(I gcomhar le Nemeton Teoranta agus le CLG Páirc an Chrócaigh)

 

Don dara bliain as a chéile, tugadh deis iontach ar fáil do na daltaí ar fad amuigh ansin a bhíonn ag déanamh aithris ar Bhrian Tyers, Seán Bán Breathnach nó Micheál Ó Muircheartaigh a dtráchtaireacht féin a chur os comhar an phobail trí pháirt a ghlacadh i gComórtas Tráchtaireachta Gael Linn! Is comórtas aonarach atá anseo agus tá dhá rannóg sa gcomórtas: Rannóg A – do dhaltaí sóisearach (bunscoile) agus Rannóg B do dhaltaí sinsearach (meánscoile). 

Cuireadh físeáin ar fáil dóibh, nach raibh aon fhuaim orthu, i gcomhar le Nemeton Teoranta, an comhlacht léiriúcháin teilifíse a bhíonn i mbun craolta ar chluichí CLG, agus Oifigeach na Gaeilge, Páirc an Chrócaigh ó Chraobh na hÉireann sa pheil (2011) idir Baile Átha Cliath agus Ciarraí; Craobh na hÉireann san iomáint idir Gaillimh agus Luimneach (2018) agus Leathchraobh na hÉireann i bPeil na mBan (2021) idir Corcaigh agus An Mhí. Fágadh an cinneadh ag na hiomaitheoirí maidir le cé acu cluiche a dhéanfadh siad tráchtaireacht orthu. Cuireadh ainmneacha na n-imreoirí ar fáil ach fágadh faoin dtráchtaire a thráchtaireacht féin a thaifeadadh, bunaithe ar an aicsean a tharla sa 10 nóiméad deireanach sin / 5 nóiméad deireanach dóibh siúd a bhí cláraithe sa rannóg shóisearach. 

Bhí an-tóir ar chomórtas na bliana seo, idir na rannóga uile. Dúirt Tomás Rua Ó Cadhla, Bainisteoir, Roinn na Scéimeanna, Gael Linn, go bhfuil comórtas den chineál seo thar a bheith tábhachtach do dhaoine óga an lae inniu go háirithe agus an suim a chuireann siad i gcluichí an Chumann Lúthchleas Gaeil. “Suíonn an Comórtas Tráchtaireachta isteach leis na haidhmeanna atá againn i Roinn na Scéimeanna Gael Linn agus táimid thar a bheith buíoch as an tacaíocht a thug Oifigeach na Gaeilge Pháirc an Chrócaigh dúinn. Tá an-tóir ar chraoladh na gcluichí le tráchtaireacht Gaeilge á bhuíochas don obair iontach a dhéanann Nemeton TV agus TG4”. 

Bhí ócáid bronnadh na nduaiseanna ar siúl ar an gCéadaoin, 4 Bealtaine 2022, i bPáirc an Chrócaigh. Tugadh cuireadh dóibh siúd a bhí páirteach sa gcomórtas freastal ar an ócáid agus bhí moltóirí an chomórtais i láthair, áit ar fógraíodh buaiteoirí chomórtas na bliana seo. Is iad na tráchtairí aitheanta Dara Ó Cinnéide, Liam Mac a’Mhaoir, MacDara Mac Donncha agus Máire Ní Bhraonáin (a bhí ina bean an tí ar an ócáid), a bhí i mbun moltóireachta i mbliana agus bhí siad thar a bheith tógtha le caighdeán na bpíosa tráchtaireachta a fuair siad. 

Bronnadh duaiseanna ar gach rannóg agus bhí duais amháin náisiúnta a bronnadh ar an iarracht is fearr as na hiontrálacha ar fad, is cuma cén rannóg ina mbeidh sé. 

Is iad seo buaiteoirí Chomórtas Tráchtaireachta Gael Linn 2022: 

RANNÓG SHÓISEARACH


An Chéad Áit: Seán Ó Fátharta - Scoil Éinne, An Spidéal 

·    Seic ar €200. 

·    4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche Sraithe peile nó iománaíochta 2023 de rogha an bhuaiteora. 

 

An Dara hÁit: Áine Ní Mhaoláin - Scoil Éinne, An Spidéal

·    Seic ar €100. 

·    4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.

 

An Tríú hÁit: Vincent Ó hUigínn - Gaelscoil an Chuilinn, Baile Átha Cliath 15

·    Seic ar €50. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.


 

RANNÓG SHINSEARACH


An Chéad Áit: Tomás Ó hUigínn - Coláiste Pobail Ros Comáin 

·    Seic ar €200. 

·    4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche Sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora. 

 

An Dara hÁit: Liam Ó Laoide - Coláiste Gonzaga, B.Á.C

·    Seic ar €100. 

·    4 thicéad do mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.

 

An Tríú hÁit: Cillian Chiardha Ó Duibhir - Coláiste Rockwell 

·    Seic ar €50. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.

 

An Tríú hÁit: Ciara Ní Fhallúin - Meánscoil an Ghrianáin Mhuire, Átha Luain

·    Seic ar €50. 

·    5 thicéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2021 de rogha an bhuaiteora.


 

DUAIS NÁISIÚNTA

Dara Ó Cualáin - Scoil Phobail Mhic Dara

·    Seic ar €500

·    Seal a chaitheamh i mbosca tráchtaireachta TG4 ag cluiche le linn Cluiche Sraithe 2023. 

·    4 thicéad do Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh agus do thuras na staide. 

·    5 ticéad iontrála do chluiche sraithe peile nó iománaíochta 2023 de rogha an bhuaiteora. 

 

Agus clabhsúr á chur leis an ócáid, rinne Tomás Rua Ó Cadhla comhghairdeachas le buaiteoirí an chomórtais. Gabh sé buíochas leis na moltóirí, le Nemeton Teo. agus le Jamie Ó Tuama, Oifigeach Gaeilge an Chumann Lúthchleas Gaeil as a dtacaíocht leanúnach don chomórtas. Gabh sé buíochas chomh maith le Foras na Gaeilge as ucht a n-urraíocht ar an gcomórtas agus a gcuid tacaíochta do scéimeanna eile de chuid Gael Linn. 

 

Tuilleadh eolais: Tomás Rua Ó Cadhla, tomasrua@gael-linn.ie / 087 7474927