Déardaoin, 01 Meán Fómhair 2022

Imeachtaí Gael Linn don Óige 2022 - 23

Imeachtaí Gael Linn don Óige 2022 - 23

Tá tús curtha le bliain nua acadúil agus tá Gael Linn ag fáil faoi réir le deiseanna iontacha a chur ar fáil do lucht bunscoile, iar-bhunscoile agus lucht tríú leibhéil páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla Gael Linn a reáchtálfar do dhaoine óga. Beidh imeachtaí ceoil, díospóireachtaí agus caint phoiblí, seónna scoile agus comórtais tallainne á eagrú againn i rith na bliana, a bhformhór urraithe ag Foras na Gaeilge.  Is féidir clárú d’imeachtaí/tuilleadh eolais a fháil faoi gach scéim ag na naisc thíos, a thabharfaidh chuig an leathanach cuí ár suíomh idirlín tú, nó is féidir glaoch a chur ar oifig Gael Linn ar 01 675 1200.

With the new academic year well underway, primary, secondary, and third-level students will have the opportunity to participate in the comprehensive programme of activities organised by Gael Linn - debates and public speaking, school variety and talent shows, tradition Irish music and song - most of which are funded by Foras na Gaeilge. All information/entry forms are available at the links to the relevant page on our website below or call us on 01 675 1200.

BUNSCOILEANNA

Coirm Gael Linn: 

Féilte siamsaíochta stáitse ar fud na tíre dírithe ar Ghaelscoileanna agus ar bhunscoileanna Gaeltachta (Series of festivals of variety shows performed by all-Irish primary schools).

Dáta Deiridh Iontrála – 16 Nollaig 2022

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/coirm  ó Tomás Ó Cadhla, 087 747 4927 / tomasrua@gael-linn.ie

 

Comórtas Tráchtaireachta:

Tugtar deis do dhaltaí a dtráchtaireacht féin a dhéanamh ar chluiche cáiliúil peile nó iománaíochta. Tá an comórtas seo á reáchtáil i gcomhar le Nemeton TV agus le hOifigeach na Gaeilge Pháirc an Chrócaigh. (Students are given the opportunity to add their own commentary to a football or hurling match).

Dáta Deiridh Iontrála – 27 Eanáir 2023

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/trachtaireacht nó ó Tomás Ó Cadhla, 087 7474927/ tomasrua@gael-linn.ie

 

IAR-BHUNSCOILEANNA

Comórtas Díospóireachta Uí Chadhain: 

Comórtas díospóireachta d’iar-bhunscoileanna a ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu (National debating competition for all-Irish second level schools).

Dáta Deiridh Iontrála – 16 Meán Fómhair 2022


Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar
www.gael-linn.ie/uichadhain nó ó Lauren Ní Mhaoileanaigh, 087057 8801 / lauren@gael-linn.ie

 


Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh: 

Comórtas díospóireachta do iar-bhunscoileanna nach ndéantar teagasc trí Ghaeilge iontu (National debating competition for English speaking second level schools).

Dáta Deiridh Iontrála – 23 Meán Fómhair 2022

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/anphiarsaigh nó ó Lauren Ní Mhaoileanaigh, 087 057 8801 / lauren@gael-linn.ie  


Scléip: 

Comórtas tallainne dírithe ar iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge. Leagtar béim ar an gceol comhaimseartha sa gcomórtas seo (National talent competition for all-Irish second level schools). 

Dáta Deiridh Iontrála – 28 Deireadh Fómhair 2022

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/scleip nó ó Mairéad Ní Neachtain, 087 359 3957 / maireadn@gael-linn.ie

 

Siansa:

Comórtas agus ceardlanna ceoil do ghrúpaí traidisiúnta le ceoltóirí óga idir 12 agus 19. Duaischiste de €4,500 (National competition for young traditional music groups with the final taking place in the National Concert Hall). 

Dáta Deiridh Iontrála – 28 Deireadh Fómhair 2022

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/siansa nó ó Mairéad Ní Neachtain, 087 3593957 / maireadn@gael-linn.ie

 

Comórtas Podchraoladh:

Tugann an comórtas seo deis do dhaltaí iar-bhunscoile a bpodchraoladh féin a chur le chéile. (Students are given the opportunity to create their own podcast).

Dáta Deiridh Iontrála – 27 Eanáir 2023

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/podchraoladh nó ó Mairéad Ní Neachtain, 087 359 3957 / maireadn@gael-linn.ie

 

Comórtas Tráchtaireachta:

Tugtar deis do dhaltaí a dtráchtaireacht féin a dhéanamh ar chluiche cáiliúil peile nó iománaíochta. Tá an comórtas seo á reáchtáil i gcomhar le Nemeton TV agus le hOifigeach na Gaeilge Pháirc an Chrócaigh. (Students are given the opportunity to add their own commentary to a football or hurling match).

Dáta Deiridh Iontrála - 27 Eanáir 2023

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/trachtaireacht nó ó Tomás Ó Cadhla, 087 747 4927/ tomasrua@gael-linn.ie

 

Abair: 

Comórtas cainte poiblí d’iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh (Public Speaking competition for second level schools in Ulster).

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/abair nó seol ríomhphost chuig abair@gael-linn.ieTráth na gCeist:  

Sraith d'ócáidí quizbhoird do iar-bhunscoileanna i gCúige Uladh (Table Quizzes for second level students in Ulster). 

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/trathnagceist nó seol ríomhphost chuig tnagc@gael-linn.ie

 

Cúrsaí Cumarsáide: 

Dírithe ar scoláirí na hidirbhliana, tugtar bunscileanna craoltóireachta agus raidió do dhaltaí. Cuirtear clár raidió le chéile agus déantar taifead air i stiúideo mar chuid den chúrsa. Faigheann scoláirí blas freisin de na bunscileanna scannánaíochta atá riachtanach chun scannánú a dhéanamh. I gceannáras Gael Linn ar Shráid an Dáma, BÁC a bhíonn na cúrsaí ar siúl agus maireann siad ar feadh seachtaine.  

Tá gach eolas le fáil ar www.gael-linn.ie/cursaiog

 

DO MHIC LÉINN TRÍÚ LEIBHÉIL

Bréagchúirt Uí Dhálaigh/Gael Linn: 

Tá an Bhréagchúirt dírithe ar mhic léinn tríú leibhéil atá ag déanamh staidéar ar an dlí. Beidh sé ar siúl i mbliana ar an Aoine, 11 Samhain 2022 (Third level Irish language Moot Court competition).

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/triuleibheal nó ó Tomás Ó Cadhla, 087 7474927/ tomasrua@gael-linn.ie  

 

Díospóireachtaí Tríú Leibhéil: 

Beidh Craobh an chomórtais díospóireachta eadarcholáistí ar siúl ar an Satharn, 5 Samhain 2022 le linn imeachtaí Oireachtas na Samhna (Third level Debating Competition, with the final taking place on 5 November 2022).  

Tá gach eolas agus foirm iontrála le fáil ar www.gael-linn.ie/triuleibheal nó ó Tomás Ó Cadhla, 087 7474927 / tomasrua@gael-linn.ie

 

EILE

Foilseacháin Gael Linn:

Foilsíonn Gael Linn sraith de théacsleabhair a mbíonn an-tóir orthu ag ranganna a bhíonn ag gabháil don Ardteistiméireacht agus don Teastas Sóisearach. Foilsítear Dréimire agus Staighre i sé chaibidil i rith na scoilbhliana. Tá Splanc, atá dírithe ar an Idirbhliain, le fáil anois in aisce ar líne. Is féidir teacht air anseo

Tuilleadh eolais le fáil ar www.gael-linn.ie/foilseachain nó ó Fiachra Ó Coileáinfiachra@gael-linn.ie

 

An Fáinne: 

Tá Gael Linn i mbun dáileadh ar An Fáinne. Is do dhaoine le cumas bunúsach sa Ghaeilge atá an Fáinne Airgid.  Léiríonn an Fáinne Óir go bhfuil líofacht sa Ghaeilge ag duine.  Tá an suaitheantas Cúpla Focal ar fáil dóibh siúd ar bheagán Gaeilge ach atá bródúil as an gcúpla focal sin.  Tá An Fáinne an-oiriúnach mar aitheantas ag deireadh na bliana do dhaltaí a rinne iarracht mhaith Gaeilge a labhairt le linn na bliana.

Is féidir An Fáinne a cheannach anseo

#GL70:

Tá muid ag tnúth go mór le tús a chur le himeachtaí an scoilbhliain seo. Beidh Gael Linn ag ceiliúradh breithlá mór agus muid 70 bliain ar an bhfód i 2023. Coinnígí súil amach don scéal is deireanaí maidir leis an gceiliúradh. 

Lean muid ar na meáin shóisialta: 

Twitter: @GaelLinn

Facebook: Gael Linn

Instagram: @gael_linn