Máirt, 18 Deireadh Fómhair 2022

Comhbhrón Gael Linn ar bhás Noel Uí Dhúgáin

Comhbhrón Gael Linn ar bhás Noel Uí Dhúgáin

Is méala mór do Gael Linn bás Noel Uí Dhúgáin, ball bunaidh den ghrúpa clúiteach Clannad. Ba mhaith le Bord agus Foireann Gael Linn comhbhrón ó chroí a chur in iúl do chlann Noel. 

Go gasta a bhain Clannad cáil amach i ndiaidh gur éirigh thar cionn leo sna 70í i Slógadh, féile a d’eagraíodh Gael Linn. Thaifead Clannad dhá cheirnín le Gael Linn ansin. Léiríonn na 

hamhráin agus na foinn ar na halbaim luatha seo an cóiriú uathúil a bhíodh Clannad ag déanamh den tseanstíl thraidisiúnta. Bhí ról lárnach ag Noel ag cruthú na fuaime sin a aithnítear 

leis an ghrúpa agus é ag seinm, ag canadh agus ag cumadh amhrán.

San fhómhair seo bhí áthas ar Gael Linn na halbaim, Clannad 2 (1974) agus Dúlamán (1976) a atáirgeadh ar vinil nuair a bhí Clannad ar chamchuairt cheiliúrtha i ndiaidh 50 bl. 

rathúil i ngnó an cheoil.

 

Dúirt Pádhraic Ó Ciardha, Cathaoirleach Bhord Gael Linn, ‘Tá ardmheas ag Gael Linn ar a ndearna Noel Ó Dúgáin agus an grúpa Clannad le ceol dúchasach na hÉireann a chur 

ar stáitse idirnáisiúnta agus anseo in Éirinn fosta. Le tallann agus barr feabhais sa cheol a rinne Noel agus a chlann cheolmhar na héachtaí sin le breis agus leathchéad bliain anuas. 

Tá muid go léir faoi chomaoin mhór ag Noel.’ Suaimhneas Síoraí ar anam uasal Noel.

 

www.gael-linn.ie

 

Pic: Grianghraf luath Clannad

Condolences from Gael Linn at Noel Duggan’s Death


Gael Linn is saddened by the news of the death of Noel Duggan, a founding member of the famous group Clannad. The Bord and staff of Gael Linn send heartfelt condolences to 

Noel’s family at this time.

CLANNAD shot to fame after their success in the Slógadh festival organised by Gael Linn in the 1970s. They then recorded two albums on the Gael Linn label. The songs and 

tunes on these early albums demonstrate powerfully the group’s unique arrangements of the traditional idiom. Noel played a central role in creating that unique Clannad sound 

through his playing, singing and composition of songs. 

This autumn as Clannad celebrated an exceptional career spanning over half a century with a farewell tour, Gael Linn was delighted to make a reproduction of the original 

1974 Clannad 2 and the 1976 Dúlamán recordings available once again on vinyl.

Pádhraic Ó Ciardha, the Chairman of Gael Linn’s Board said, ‘Gael Linn has great respect for what Noel Duggan and the group Clannad have been doing to bring 

traditional Irish music to an international audience and to those here in Ireland. Talent and accomplishment ensured that Noel and his musical family continued with 

their achievements for over half a century. We are greatly indebted to him.’ Suaimhneas Síoraí ar anam uasal Noel.

www.gael-linn.ie 

Pic: An Early Photograph of Clannad