Luan, 21 Samhain 2022

Réamhbhabhtaí Scléip 2023!

Réamhbhabhtaí Scléip 2023!

Tá muid ag dul ar ais ar an mbóthar agus ag súil go mór le scoth na siamsaíochta a fheiceáil ó cheoltóirí, ó dhamhsóirí agus ó amhránaithe óga na tíre ag Réamhbhabhta Scléip 2023!

Tá an comórtas tallainne spraíúil seo á reáchtáil ag Gael Linn do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar an gceol agus ar na hamhráin Pop agus Rac chomh maith leis an rince cruthaitheach. 

Tá an méid is mó iomaitheoirí riamh páirteach i Scléip na bliana seo agus beidh siad ag tabhairt aghaidh ar an stáitse in amharclanna na tíre os comhair lucht féachana agus moltóirí proifisiúnta idir seo agus deireadh na míosa.  

Réamhbhabhta 1: Gaillimh – 23.11.2022

Reáchtálfar an chéad réamhbhabhta in Amharclann na Taibhdheirce, Gaillimh ar an gCéadaoin, 23 Samhain 2022. Is iad daltaí Choláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh; Coláiste Naomh Feichín, Corr na Móna; Coláiste Naomh Éinne, Inis Mór; Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin; Scoil Phobail Mhic Dara, Carna; Scoil Chuimsitheach Chiaráin, An Cheathrú Rua; Coláiste Chroí Mhuire, An Spidéal; Coláiste an Eachréidh, Baile Átha an Rí agus Gaelcholáiste an Phiarsaigh, Rath Fearnáin a chuirfidh tús le réamhbhabhtaí na bliana seo. 

Réamhbhabhta 2: Mainistir Fhear Maí – 24.11.2022

Tabharfaidh muid aghaidh ar Amharclann an Ionaid Óige, Mainistir Fhear Maí ar an Déardaoin, 24 Samhain áit a mbeidh daltaí ó Ghaelcholáiste Luimnigh; Coláiste Pobail Osraí, Cill Chainnigh; Scoil Mhuire, Béal Átha ‘n Ghaotharaidh; Gaelcholáiste Chéitinn, Cluain Meala, Pobalscoil Chorca Dhuibhne, Daingean Uí Chúis; Gaelcholáiste Mhuire A.G., Corcaigh; Coláiste Íde, An Daingean agus Gaelcholáiste Phort Láirge iad féin ag tabhairt scoth na taispeántais ar stáitse. 

Réamhbhabhta 3: An Srath Bán – 29.11.2022

In Amharclann ‘The Alley’, An Srath Bán a bheidh an tríú réamhbhabhta Scléip ar an Mháirt, 29 Samhain áit a mbeidh deis ag daltaí Choláiste na Carraige; Gaelcholáiste Mhic Diarmada, Oileán Árainn Mhóir; Coláiste Oiriall, Muineacháin; Scoil Íosaef, Domhnach Mór; Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola, An Fálcarrach; Pobalscoil Ghaoth Dobhair agus Gairmscoil Chú Uladh, Leifear ag glacadh páirte. 

Réamhbhabhta 4: Baile Átha Cliath – 30.11.2022

Cuirfear críoch leis na réamhbhabhtaí in Amharclann an Clasach, Cluain Tarbh ar an gCéadaoin, 30 Samhain áit a bhfeicfear daltaí Ghaelcholáiste na Mara, An tInbhear Mór; Gaelcholáiste Cheatharlach; Coláiste Pobail Ráth Chairn; Coláiste Chillian, Cluain Dolcáin; Coláiste Cois Life, Leamhcán; Gael-Choláiste Chill Dara, Nás na Ríogh; Coláiste na Tulchann, Annfield; Gaelcholáiste Mhaigh Nuad; Coláiste Eoin/Íosagáin, Baile an Bhóthair; Coláiste Dhún Masc, Portlaoise agus Scoil Chaitríona, Glasnaíon ag dul chun stáitse. 

Rachaidh buaiteoirí na réamhbhabhtaí ar aghaidh chuig Craobh Scléip 2023 a bheidh ar siúl in Amharclann an Clasach, Cluain Tarbh ar an Mháirt, 31 Eanáir 2023. 

Guíonn muid gach rath ar na hiomaitheoirí uile. 

Tuilleadh eolais: Mairéad Ní Neachtain, maireadn@gael-linn.ie / 087 359 3957