Céadaoin, 22 Feabhra 2023

Gael Linn ag ceiliúradh 70 bliain 1953-2023

Gael Linn ag ceiliúradh 70 bliain 1953-2023

Ar an 29 Márta 1953 ag Ardchomhairle an Chomhchaidrimh in Óstán an Imperial, Cathair Chorcaigh, mhol Dónall Ó Móráin go mbunófaí linnte peile le tacú leis an Ghaeilge. Chuige sin a cuireadh Gael Linn ar bun le cúigear iontaobhaithe: Máire Bhreathnach, Máirtín Ó Cadhain, Aodhagán Brioscú, Seán Ó Síocháin agus Dónall Ó Móráin. 


Is í príomhaidhm Gael Linn an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud na tíre mar theanga bheo agus mar spreagadh féiniúlachta. Déantar freastal ar chuile aoisghrúpa tríd scéimeanna éagsúla; lipéad ceoil, ranganna Gaeilge, cúrsaí Gaeltachta, foilseacháin, deiseanna úsáide a eagrú, comórtais go leor agus Gaelbhratach. Tá oifigí ag Gael Linn i mBaile Átha Cliath agus I gCathair Ard Mhacha agus tá scór duine fostaithe go lánaimseartha.  


Tá Gael Linn aitheanta ar cheann de na sé cheanneagraíocht atá bunmhaoinithe ag Foras na Gaeilge. Tá fás agus forbairt tagtha ar na seirbhísí éagsúla a chuireann Gael Linn ar fáil. Tá muid thar a bheith buíoch as Clann Gael Linn a thacaíonn linn ar bhonn rialta – idir mhúinteoirí agus thuismitheoirí, lucht bainistíochta scoile, moltóirí na gcomórtas uile, ceoltóirí a bhíonn tuillteanach a bheith páirteach inár scéimeanna, foghlaimeoirí ar na ranganna oíche nó ar chúrsaí Gaeltachta Gael Linn, eagraíochtaí eile a chuireann maoiniú ar fáil i dtreo scéimeanna dár gcuid, na meáin chumarsáide a thugann gach tacaíocht dúinn agus an pobal araon a bhíonn ag freastal ar ár gcuid imeachtaí más san fhíorshaol nó tríd ár mbeo-chraoltaí.  


Tá lúcháir orainn mar sin fógairt go gcuirfear tús leis an bhliain cheiliúrtha ar an 24 Márta 2023. Beidh Gig Gael Linn ar siúl sa Sugar Club, 8 Sráid Líosain Íochtarach, BÁC2 (D02 ET97), ag tosú ar 7.30 i.n. I measc na n-oirfideach beidh; IMLÉ agus Róisín Seoighe, An Chéad Ghlúin Eile, Peadar Ó Riada, Seán Ó Sé agus aíonna speisialta. Is í Áine Hensey a chuirfidh an ceolchoirm i láthair dúinn. Dúirt Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn: “Deis iontach í Gig Gael Linn don phobal a bheith sa chuideachta agus muid ag comóradh agus ag ceiliúradh 70 bliain ár mbunaithe.” 

 

Is féidir do thicéad chuig Gig Gael Linn a cheannach anseo: bit.ly/gigGaelLinn 

 

Tá muid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh chuig an chéad imeacht de chuid GL70!  

 

CRÍOCH 


Tuilleadh eolais 

Réamonn Ó Ciaráin, Príomhfheidhmeannach Gael Linn, reamonn@gael-linn.ie / 01 675 1200